ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Regeerakkoord zet rendement zonnepanelen onder druk

Investeren in zonnepanelen op uw eigen dak heeft zo zijn voordelen. Minder CO2-uitstoot, een lagere energierekening en minder box 3-heffing. Daar staat een investering tegenover. De BTW op deze investering kunt u terugkrijgen. Toch verschijnt er een donkere wolk: de salderingsregeling wordt in 2020 afgeschaft. Zo valt te lezen in het regeerakkoord van Rutte III. Is investeren in zonnepanelen voor eigen gebruik nog wel aantrekkelijk?

Wat houdt de salderingsregeling zonnepanelen in?

De salderingsregeling houdt in dat uw energieleverancier de door u zelf aan het net teruggeleverde stroom saldeert met de stroom die u van de energieleverancier koopt. Eigenlijk krijgt u voor de door uw zonnepanelen opgewekte stroom hetzelfde tarief inclusief belastingen als u moet betalen voor de afgenomen stroom. Voor uw beeldvorming: de prijs voor 1 Kw zonder belasting bedraagt ongeveer € 0,07. Met belastingen ongeveer € 0,20.

Voorbeeld

Overdag in de zomerperiode leveren zonnepanelen veel meer energie op dan u op dat moment verbruikt. De “overtollige” stroom levert u dan terug aan het net. ’s Nachts en in de winter verbruikt u daarentegen meer stroom dan uw zonnepanelen opleveren. U neemt per saldo stroom af. We gaan uit van onderstaande getallen:

Opgewekte stroom door zonnepanelen 3.500kw
Direct verbruik     800 Kw
Leveren aan elektriciteitsmaatschappij 2.700 Kw
Afname van elektriciteitsmaatschappij 3.200 Kw
Per saldo afname elektriciteitsmaatschappij (salderingsregeling)     500 Kw

Uitgaande van een Kw-prijs van €0,20 bedraagt uw rekening voor stroom € 100,= per jaar (500 Kw maal € 0.20).

Salderingsregeling wordt in 2020 vervangen

Onze nieuwe regering heeft aangegeven per 2020 de salderingsregeling te willen afschaffen en te vervangen door een nieuwe regeling. Naar verwachting zal deze minder gunstig zijn dan de huidige salderingsregeling.

Wat gebeurt er met uw terugverdientijd en rendement?

Wat de terugverdientijd en rendement is bij de aanschaf van zonnepanelen, is onder andere afhankelijk van welke installatie u koopt. Er zijn goedkope, maar ook dure zonnepaneelinstallaties. De dure installaties hebben dankzij de nieuwste technologie meestal een zeer hoge opbrengst per zonnepaneel. Of ze zorgen er dankzij optimisers voor dat als 1 zonnepaneel in de schaduw ligt, dit nauwelijks ten koste gaat van het rendement.

Terugverdientijd mét salderingsregeling

Uitgaande van een goede installatie bedraagt de terugverdientijd op zonnepanelen met gebruikmaking van de salderingsregeling ongeveer acht jaar. Het rendement over 25 jaar bedraagt gemiddeld per jaar ruim 7 %. Over de zonnepanelen op uw eigen woning hoeft u geen box 3 heffing te betalen. Mogelijk stijgt wel de WOZ-waarde van uw woning. Dat betekent een hoger eigenwoningforfait, zodat u in box 1 meer inkomstenbelasting moet betalen.

Om de terugverdientijd en het rendement te berekenen gaan we uit van de volgende cijfers:

Aanschafprijs zonnepaneleninstallatie € 5.300
Opbrengst en bespaarde uitgaven op grond van salderingsregeling (3.500 Kw maal € 0,20) € 700 per jaar
Onderhoudskosten € 50,=
Netto opbrengst € 650
Terugverdientijd (5.300/650) 8 jaar
Rendement 7,5%*

*Na 25 jaar levert de installatie € 16.250 op (ervan uitgaande dat de stroomprijs niet stijgt en dat er geen rendementsverlies is). Rekening houdende met tussentijdse vervanging van bepaalde onderdelen (€1.300) en ervan uitgaande dat over 25 jaar de installatie volledig is afgeschreven, levert dit een jaarlijks rendement op van gemiddeld bijna 7,5% ((€16.250 – €1.300 – €5.300)/€5.300) : 25 jaar).

Terugverdientijd zónder salderingsregeling

Wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de salderingsregeling op de terugverdientijd en het rendement is afhankelijk van hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien. Onderstaand schema geeft u daar inzicht in. Ik ga er daarbij van uit, dat u de zonnepanelen in 2018 aanschaft en dus nog twee jaar gebruik maakt van de huidige gunstige salderingsregeling. De totale opbrengst per Kw vanaf 2020 is afhankelijk hoeveel cent per Kw u ontvangt van uw energieleverancier en hoeveel subsidie u ontvangt van de overheid. Bovengenoemd voorbeeld gebruik ik als uitgangspunt voor mijn berekeningen.

Totale opbrengst per Kw Terugverdientijd Gemiddeld jaarlijks rendement (25 jaar)
€ 0,10 12 2,5%
€ 0,12 11 3,5%
€ 0,14 10 4,5%
€ 0.16 9 5,5%
Huidige regeling (€ 0.20) 8 7,5%

Deze berekening is zeer indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De uitkomsten hangen onder andere af van de aanschafprijs van de installatie, hoeveel u direct zelf afneemt van uw eigen installatie, de daadwerkelijke prijs per Kw, de jaarlijkse (onderhouds)kosten, de levensduur van de installatie en het rendementsverlies dat meestal optreedt.

Zonnepanelen zonder salderingsregeling, hoe ziet dat er dan uit?

De salderingsregeling komt te vervallen. De nieuwe regeling wordt zeer waarschijnlijk minder gunstig. Hoe de nieuwe regeling er exact komt uit te zien is nog niet bekend. Uit bovenstaand voorbeeld kwam naar voren dat voor iedere 2 cent minder opbrengst per Kw de terugverdientijd met 1 jaar stijgt en het gemiddeld rendement met 1 procentpunt daalt. In de situatie waarbij u de eerste twee jaar nog gebruik kunt maken van de salderingsregeling en daarna slechts € 0,10 ontvangt per geleverde Kw aan het net, heeft u een rendement van slechts 2,5%. De terugverdientijd is daarnaast wel erg lang, namelijk 12 jaar.

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Regeerakkoord zet rendement zonnepanelen onder druk
4.8/5 score (4 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus