Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Schenken en de eigen woning

Sinds 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd tot € 100.000. En deze vrijstelling geldt niet alleen tussen ouders en kinderen. De vrijstelling geldt voor iedereen, mits in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Maar dat is lang niet de enige bijzonderheid. Er zijn veel juridische en fiscale aspecten aan deze vrijstelling voor de schenkbelasting verbonden.

Het begrip ‘eigen woning’

Het begrip ‘eigen woning’ speelt een centrale rol bij de verruimde schenkingsvrijstelling tot € 100.000. Het is een begrip uit de inkomstenbelasting. De uitleg daarvan kan beslissend zijn voor de vrijstelling voor de schenkbelasting. Om deze kwestie rondom schenken en eigen woning voor u concreet te maken, betrek ik een en ander (fictief) op mijzelf. Het punt is dat ik niet alleen aan de voorwaarden van de schenkbelasting moet voldoen, maar ook aan de definities uit de inkomstenbelasting.

Geen huis en geen eigenwoningschuld

Stel dat ik ben gaan samenwonen met iemand met een eigen woning. Op die woning rust een eigenwoningschuld. Kunnen mijn ouders aan mij een belastingvrije ton schenken om die schuld af te lossen? Nee, dat kan niet. Het is eenvoudigweg niet mijn eigen woning en niet mijn eigenwoningschuld. Hetzelfde geldt als ik getrouwd ben op huwelijkse voorwaarden en de woning eigendom is van mijn echtgenote. Ik kan wel een belastingvrije ton krijgen om een deel van de woning van mijn partner te kopen.

Een half huis

Wat nu als ik de woning samen met mijn partner met wie ik samenwoon heb gekocht, ieder voor 50%? Dan heb ik wel een gezamenlijke woning(schuld). Maar heb ik dan ook voldoende ruimte? Stel dat de eigenwoningschuld € 150.000 is. De Belastingdienst redeneert dat ik de halve schuld heb. Mijn partner heeft de andere helft. Ik kan dan de schenkingsvrijstelling voor maximaal € 75.000 benutten om op mijn deel van de eigenwoningschuld af te lossen (dit is exclusief het vrij besteedbare gedeelte).

Bedraagt de gezamenlijke woningschuld € 200.000 of meer? Dan heeft iedere partner ruimte om een belastingvrije ton te ontvangen. Ook hier geldt hetzelfde als ik getrouwd zou zijn op huwelijkse voorwaarden en ik de woning samen met mijn echtgenote heb gekocht.

Een heel huis

Ben ik getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is de conclusie anders. Een gemeenschap van goederen kan gelden tussen huwelijkspartners of geregistreerde partners. De woning wordt geacht in het geheel mijn bezit te zijn. En ook geheel bezit te zijn van mijn echtgenote. Is de eigenwoningschuld € 150.000? Dan heb ik ruimte om € 100.000 af te lossen op ‘mijn’ eigenwoningschuld. Dat mijn ouders bepaald hebben dat de schenking van mij privé is, doet daar niet aan af.

Schenking voor verbouwing of onderhoud

De vraag of de woning gezamenlijk bezit is, is ook van belang bij een schenking voor verbouwing of onderhoud. Concreet:

  • Stel dat ik samenwoon in de woning van mijn partner. Kan ik een belastingvrije ton ontvangen van mijn ouders voor onderhoud van die woning? Nee, dat kan niet. Het is niet mijn woning. Is de woning volledig van mij? Dan geldt de vrijstelling natuurlijk wel.
  • Stel dat de woning gezamenlijk bezit is van mij en van mijn partner. De woning is voor de helft van mij en daarom kan de vrijstelling voor de verbouwing of onderhoud maar voor de helft van de schenking gelden. Mijn ouders kunnen dit eventueel oplossen door aan mij en mijn partner samen te schenken.
  • Voorgaande geldt ook als ik ben gehuwd op huwelijkse voorwaarden.
  • Ben ik gehuwd in gemeenschap van goederen? Dan wordt de woning voor de woningvrijstelling geacht volledig van mij en volledig van mijn partner te zijn. De vrijstelling kan dan gelden voor de volledige schenking die ik krijg.

Logisch dat het niet helemaal logisch is?

Bij het voorgaande kunt u zich de vraag stellen of het wel logisch is. En of de uitkomst wel wenselijk is. Het is in ieder geval de interpretatie die de Belastingdienst eraan geeft. Dan weet u tegen welke stroom u inzwemt als u er anders over denkt.

Is sprake van een gezamenlijke woning? Dan is er nog een kwestie om rekening mee te houden: blijft de schenking voor de eigen woning wel privé?

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus