Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Vergeet partneralimentatie niet in uw belastingaangifte 2017

Als u in 2017 partneralimentatie heeft betaald of ontvangen, dan heeft dat gevolgen voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting.Er zijn afzonderlijke belastingregels voor betaalde en ontvangen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Wat is kinderalimentatie?

Bent u gescheiden en had u in 2017 kinderen jonger dan 21 jaar? Misschien moest u dan kinderalimentatie betalen. Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw kinderen. De betaalde kinderalimentatie mag u dan niet in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek nemen. Ontvangt u kinderalimentatie voor uw kind? Dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Kinderalimentatie is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner. Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u misschien partneralimentatie betalen. U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie blijvend is. Ook als u ongehuwd heeft samengewoond en inmiddels uit elkaar bent gegaan, kunt u partneralimentatie verschuldigd zijn. Overigens maakt het niet uit of u de partneralimentatie via de rechter of rechtstreeks met uw ex-partner heeft geregeld. U moet de afspraak wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen.

Betaalt u partneralimentatie?

Dan is de betaalde partneralimentatie meestal aftrekbaar en kunt u dit bedrag dus in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Hiermee houdt de rechter rekening bij de vaststelling van de hoogte van de partneralimentatie. Ook kan er sprake zijn van partneralimentatie, als u een woning definitief verlaat, die gezamenlijk eigendom is van u en uw ex-partner.

Blijft uw ex-partner in de woning wonen? En ontvangt u geen vergoeding voor het gebruik van uw eigendomsdeel van deze woning? Dan is dat een vorm van partneralimentatie, omdat u woongenot aan uw ex-partner verstrekt. In dit geval kunt u uw deel van het eigenwoningforfait van de verlaten woning in uw aangifte inkomstenbelasting als betaalde partneralimentatie in aftrek nemen.

Ontvangt u partneralimentatie?

Woont uw ex-partner niet meer bij u en ontvangt u partneralimentatie? Dan moet u dit bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als belastbaar inkomen. Over dit inkomen is immers nog geen belasting betaald. Als u dit vergeet en uw ex-partner heeft dit bedrag wel als aftrekpost in zijn aangifte opgenomen, zal de Belastingdienst alsnog een te betalen aanslag aan u opleggen.

Kosten die u redelijkerwijs heeft gemaakt om partneralimentatie te verkrijgen, bijvoorbeeld advocaatkosten, mag u in uw aangifte als aftrekpost meenemen.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u ook nog een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd zijn. Dit is een bijdrage die op uw partneralimentatie wordt ingehouden voor uw basisverzekering.

Toeslagen

De partneralimentatie heeft niet alleen gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting, maar kan ook doorwerken in de hoogte van eventuele toeslagen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden bepaald op basis van uw (toetsings)inkomen en uw vermogen. Een hogere partneralimentatie kan dus een lager toeslagbedrag betekenen. U moet zelf tijdig contact opnemen met de Belastingdienst voor een aanpassing van het maandelijks bedrag aan toeslagen.

Voorkom onnodige discussie bij uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u gescheiden en heeft u in 2017 partneralimentatie ontvangen of betaald? Vergeet dan niet om dit bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting op te nemen en stem dit goed af met uw ex-partner. Dat kan onnodige discussie met de Belastingdienst voorkomen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus