Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Waarom een woningovereenkomst opstellen bij aankoop woning?

Het kopen van een huis is een grote financiële beslissing. Een beslissing die stellen meestal samen nemen. In het geval van een echtscheiding moeten zij de financiële verhouding met de woning ook samen afwikkelen. Dat is vaak het moment waarop blijkt dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Een woningovereenkomst biedt uitkomst.

Financiële beslissingen bij het kopen van een woning

Bij het kopen van een huis spelen veel zaken. Hiervan kan de complexiteit per aankoop verschillen, maar het is verstandig bepaalde zaken vast te leggen in een woningovereenkomst.

Eigendomsverhouding

Als een stel samen een huis koopt, is de eigendomsverhouding vaak 50/50, maar een andere verhouding is ook mogelijk. Zo kan een van de partners de gehele aankoop voor zijn rekening nemen.

Eigen vermogen

De factor eigen vermogen is erg belangrijk. Als een stel eigen vermogen inlegt, is dit dan gezamenlijk vermogen of is het privévermogen van één van hen? En als het privévermogen is van één van hen, wat is daarvan het dan gevolg? De afspraken die stellen hierover maken, leggen zij vast in de woningovereenkomst.

Geld lenen voor de aankoop van een woning

Als een stel naast eigen vermogen, ook geld leent voor de aankoop van de woning, roept dit ook veel vragen op. Lenen zij bij de bank of bij familie? En lenen zij dit geld gezamenlijk of niet? Ook de afspraken over de manier waarop een stel deze lening aflost, kunnen zij vastleggen in de woningovereenkomst. Lossen zij de lening in een keer af aan het einde van de looptijd, bijvoorbeeld met een uitkering uit een spaarverzekering, of via maandelijkse aflossingen? In beide gevallen speelt de vraag uit welke pot zij de premie/aflossing betalen. Vanuit de gezamenlijke pot of vanuit privépotten?

Overige vraagstukken

Naast deze punten, spelen ook andere vraagstukken, zoals het betalen van rente, het fiscale voordeel van renteaftrek en waardestijgingen of –dalingen van de woning.

Rechtspraak over woningen bij echtscheidingen

Bij het kopen van een huis ligt de focus vaak eerst op het vinden van een geschikte woning. Daarna op de financiering en als laatste op de inrichting van de woning. Dat is allemaal begrijpelijk, maar de hiervoor genoemde financiële beslissingen worden dan wellicht vergeten. Bij een echtscheiding kan dit leiden tot conflicten. Het is dan vaak aan de rechter om de knoop door te hakken.

We zien bijna elke denkbare variatie in de rechtspraak voorbij komen. Bijvoorbeeld een woning die op naam staat van één van de partners, maar met een financiering op beide namen, of andersom. Of een spaarverzekering op naam van een van de partners, terwijl de ander het inkomen verdient waarmee de premies worden betaald.

Afspraken in huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten

In huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten maken partners afspraken over de financiële verhouding tussen hen beiden. Ook wat de woning betreft. Een veelvoorkomend probleem is dat partners zelf niet goed weten welke afspraken in deze contracten zijn vastgelegd.

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen kan de situatie overzichtelijk zijn: alles is gemeenschappelijk bezit. Maar vaak zit het toch ingewikkelder in elkaar. Bijvoorbeeld door schenkingen en erfenissen met de uitsluitings-/privéclausule. Ook dan is het belangrijk goede afspraken te maken.

De woningovereenkomst

Dit alles pleit ervoor om bij het kopen van een huis goede en concrete afspraken te maken over alle financiële gevolgen. Ik noem dat de ‘woningovereenkomst’. Naast afspraken die stellen kunnen of moeten vastleggen in huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, is het belangrijk dat mensen bewuste keuzes maken. De kernvraag is: “Welke financiële gevolgen heeft het kopen van het huis voor ons en tot welk resultaat moet dit leiden, als we bijvoorbeeld over 10 jaar uit elkaar zouden gaan?”

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...