ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wanneer is het voordelig te lenen van je eigen BV? – Serie Eigen huis kopen (3)

De meeste mensen die een huis kopen hebben niet veel keuze. Die moeten aankloppen bij de bank voor een hypotheek. Als je zelf of je familie – privé of in een BV – over vermogen beschikt, zijn er veel meer mogelijkheden om de aankoop van een woning te financieren. In een korte serie artikelen gaan we in op een aantal deelvragen:

  • Wat zijn de fiscale gevolgen van eigenwoningbezit?
  • Wanneer is het slim om (voor een deel) eigen middelen in te zetten?
  • Wanneer is het voordelig om van je eigen BV te lenen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van lenen bij je ouders?

In dit derde deel kijken we naar de vraag wanneer het voordelig is om te lenen van je eigen BV, gesteld dat je die hebt natuurlijk.

Meer of minder rendement voor de BV

Als je BV over structureel overtollige middelen beschikt, kan de BV die middelen op een spaarrekening aanhouden of gaan beleggen. Maar de BV kan dit vermogen ook aan jou uitlenen. Wanneer de rente die je aan de BV betaalt gelijk is aan de rente die je aan de bank zou moeten betalen, maakt het voor jou als privépersoon in zoverre niet uit. De rente is net als bij een bancaire hypotheek gewoon aftrekbaar. Op voorwaarde dat je gegevens verstrekt aan de Belastingdienst over de lening die je met de BV hebt gesloten (informatieverplichting). Voor de BV kan het een voor- of een nadeel opleveren. Als de rente waartegen de BV het geld aan je uitleent hoger is dan het rendement dat de BV anders zou maken, heeft de BV – en daarmee uiteindelijk ook jijzelf als aandeelhouder – een voordeel. Maar als het rendement dat de BV kan behalen door te beleggen hoger is dan de rente die de BV krijgt als de BV dit vermogen aan jou uitleent, levert dat een nadeel op.

Bank is aan GHF gebonden

Banken zijn gebonden aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Die moet er onder andere voor zorgen dat consumenten niet meer hypotheek krijgen dan op basis van hun inkomen en de marktwaarde van de woning verantwoord wordt geacht. Een BV heeft niet te maken met de strenge regels die banken hanteren op grond van de GHF.

Zakelijke voorwaarden

Daar staat tegenover dat de fiscus er wel op zal toezien dat je als aandeelhouder tegen zakelijke voorwaarden leent van je BV. Daarbij moet je denken aan dingen als rente, terugbetalingsvoorwaarden en zekerheden. Vooral het te hanteren rentepercentage is regelmatig onderwerp van discussie. Op grond van de rechtspraak moet worden gekeken naar wat een particuliere belegger als rente zou bedingen als hij op de kapitaalmarkt geld uitleent aan een vergelijkbare debiteur, tegen vergelijkbare voorwaarden.

Lage rente vaak niet voordelig

Je zou verwachten dat lenen tegen een lage rente altijd gunstiger is dan tegen een hogere rente. Maar als de rente in box 1 aftrekbaar is en fiscaal voordeel oplevert, is dat meestal niet het geval. Rente die je aan de BV betaalt wordt normaliter belast met 20% vennootschapsbelasting (voor zover de winst meer dan € 200.000 bedraagt is het vpb-tarief 25%). Over de resterende 80% betaal je als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer) in box 2 later nog eens 25% IB. In totaal komt de belastingdruk zo op 40%, Gesteld dat de rente privé belastingvoordeel oplevert in box 1, kan de besparing oplopen tot 50% (2017). En zelfs als de rente verrekend wordt in de 2e of 3e tariefschijf (2017: 40,8%), is de besparing nog iets hoger dan de totale belasting die verschuldigd is. Let erop dat dit anders ligt als de lening in box 3 valt. Meer rente betalen betekent in dat geval ook meer belasting betalen. Terwijl de fiscale besparing door de schuld in box 3 niet verandert.

Schermafbeelding 2017-04-26 om 09.58.23

Afbeelding 1: eigenwoning bij eigen BV

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt sinds 1993 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen houdt hij zich onder andere bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. En de fiscaliteiten rondom de DGA en zijn BV.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Wanneer is het voordelig te lenen van je eigen BV? – Serie Eigen huis kopen (3)
4.1/5 score (11 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus