Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wat zijn de gevolgen van het Belastingplan 2019 op familiebankieren?

In de praktijk zien wij een aantal manieren waarop ouders hun kind helpen bij de aanschaf van een woning. Zo worden er bedragen geschonken of geleend, kopen de ouders de woning en verhuren dat aan hun kind of zij kopen de woning gezamenlijk met hun kind. Op welke wijze een kind ondersteund wordt, is afhankelijk van verschillende factoren. Eén daarvan is de fiscaliteit.

De vraag is nu wat de gevolgen van het Belastingplan 2019 op ‘familiebankieren’ zijn. In deze blog enkele fiscale gevolgen voor de lening van ouders aan hun kind in combinatie met een schenking.

Het eigenwoningforfait

Voor huizenbezitters speelt een aantal fiscale aspecten. Als een kind een eigen woning heeft, leidt dat bij hem of haar bijvoorbeeld tot een inkomen in box 1. Dit zogenaamde ‘eigenwoningforfait’ is een percentage van de WOZ-waarde. Het voorstel is nu om dit percentage de komende jaren te verlagen voor woningen met een WOZ-waarde tussen €75.000 en circa €1.060.000. Bij een gelijkblijvende WOZ-waarde neemt de fiscale last voor het kind daardoor dus af. Hou de ontwikkeling van de WOZ-waarde daarom goed in de gaten.

Aftrekbare rente

Een ander element is dat als de lening van de ouders aan het kind aan de fiscale voorwaarden voldoet, de lening als een eigenwoningschuld wordt aangemerkt waarvan de (rente)kosten aftrekbaar zijn in box 1. Het voordeel daarvan is dat het inkomen uit werk en wonen daardoor minder belast is. Het kabinet wil deze aftrek vanaf 2020 versneld afbouwen. Daardoor wordt het belastingvoordeel van deze aftrekpost lager voor zover het belastbaar inkomen in box 1 meer bedraagt dan ruim €68.000. En daardoor stijgt de netto-rentelast voor het kind.

In combinatie met schenken aan het kind

De kans is aanzienlijk dat de fiscale last door de woning voor het kind de komende jaren dus zal toenemen. Het kind zal daar in zijn huishoudboekje dus rekening mee moeten houden.

In de praktijk schenken ouders vaak een bedrag aan hun kind zodat daarmee de verschuldigde rente kan worden voldaan. Als de ouders hierbij uitgaan van de netto-rentelast van het kind, dient de schenking de komende jaren mogelijk dus aangepast te worden.

Als ouders hun kind hebben geholpen bij de aankoop van een woning door een lening te verstrekken, zijn er dus 3 fiscale factoren waar rekening mee gehouden moet worden:

  • De WOZ-waarde
  • Het percentage ‘eigenwoningforfait’
  • Het percentage waartegen het kind de eigen woning kan aftrekken

Naar verwachting zullen al deze factoren zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Dat vraagt om het actueel houden van de vermogensplanning. Wij zijn u daar graag behulpzaam bij.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...