Direct naar content
  • Auteur

Er bestaan veel lijstjes met de schoonste steden ter wereld. In een aantal gevallen vraag je je echter af hoe de steden die genoemd worden op zo’n lijstje gekomen zijn. Wie de lijstjes een beetje afspeurt, ziet namelijk dat Parijs soms in de top prijkt. En wie ooit in die stad is geweest, kan zich niet voorstellen dat Parijs een plek op zo’n lijstje verdient.

Wat maakt een stad schoon? Is het een totaal gebrek aan luidruchtige toeristen en onwelriekende krakers, of moeten we meer denken aan luchtvervuiling? Mercer Global Financial maakte de volgende lijst, op basis van criteria als de drinkbaarheid van het water, de afval-ophaaldiensten, de kwaliteit van het rioolstelsel, luchtvervuiling en verkeersopstoppingen. Waar het vroeger dus ging om de afwezigheid van straatafval, is nu een reductie van CO2 heel belangrijk.

Het opvallende is in ieder geval dat de schoonste steden in de wereld niet direct ook de mooiste zijn. Rome is een schitterende vuilnisbelt en toch zal vrijwel niemand die stad verruilen voor een bezoek aan een van de plekken in onderstaande top vijf.

Top5 schoonste steden

 

1 Calgary, Canada

Eerste notering voor Canada in de top vijf, waarin het land maar liefst twee plekken bezet. Calgary is net iets groter dan Amsterdam, maar groeit harder. Geen stad in Canada trekt zoveel nieuwe inwoners. Er is veel lichte industrie. De notering als schoonste stad ter wereld is een scherp contrast met de positie die Calgary inneemt in het hart van de Canadese olie-industrie. De vele initiatieven in groene energie maken dat goed.

2 Honolulu, Verenigde Staten

Honolulu is klein. De niet onbekende hoofdstad van Hawaii telt ongeveer evenveel inwoners als de gemeente Utrecht. En het aardige is dat die bijna allemaal gebruikmaken van het naar verluidt excellente openbaar vervoer in de stad. Zowel verkeersverstoppingen als luchtvervuiling zouden daardoor vrijwel non-existent zijn. En dat is opvallend, aangezien grote delen van Hawaii vanuit de ruimte dikwijls onzichtbaar zijn vanwege de vulkanische smog.

3 Helsinki, Finland

De enige Europese notering in de top 5. Helsinki is ongeveer even groot als Den Haag en heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer en fietspaden, wat tot een reductie in vervuilende emissies heeft geleid.

4 Ottawa, Canada

Wie op zoek gaat naar een schoon milieu moet naar Canada. Naast de nummer 1, bezet Canada ook nummer 4. De hoofdstad Ottawa wordt ook wel het Silicon Valley van Noord-Amerika genoemd en is bovendien een ambtenarencentrum. Ondanks die bedrijvigheid weet Ottawa goed te scoren op de lijst van schoonste steden.

5 Minneapolis, Verenigde Staten

De Verenigde Staten scoren dus net zo goed als Canada, maar dat komt doordat Minneapolis een beetje valsspeelt. Een beetje zoals Singapore dat ook doet. Hoe komt Minneapolis namelijk aan een positie op dit lijstje? Door een waslijst aan verbodsdecreten ui te vaardigen. Zo verbiedt Minneapolis bijvoorbeeld roken in het openbaar. Maar die verboden werken wél. Want Minneapolis bezet op dit lijstje de vijfde plek.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.