Direct naar content
4 min. leestijd

Het jaar 2020 verliep voor iedereen anders dan verwacht. Het coronavirus dat ons begin dat jaar ongevraagd opzocht, heeft veel impact op ons allen. Op onze hele samenleving.

Veel mensen raakten en raken besmet met het virus en er zijn veel doden te betreuren. Tegelijkertijd is er ook veel economische schade. Ondernemers proberen in deze crisistijd hun bedrijf overeind te houden. Zoveel mogelijk met financiële hulp van de regering en ook van bijvoorbeeld banken. Voor iedereen is de wereld veranderd. ‘Plotseling leven we noodgedwongen met beperkingen die tot voor kort nauwelijks voorstelbaar waren’, zei minister-president Rutte onlangs in een toespraak in de Haagse Kloosterkerk.

Hoe kunnen wij allen op financieel gebied toch nog zo goed mogelijk beginnen aan 2021? Hierbij een aantal tips:

‘Is mijn testament nog op orde?’

In 2020 heeft ABN AMRO MeesPierson een aantal webinars georganiseerd. Zoals het webinar ‘Sterker uit 2020 door vermogensplanning’. Daarin bleek onder andere dat veel mensen het heel belangrijk vinden om hun zaken goed geregeld te hebben. ‘Is mijn testament nog op orde?’, is één van de meest gestelde vragen. Het is gebruikelijk dat mensen liever niet nadenken over financiële vraagstukken bij overlijden. Over hoe zij dan hun vermogen fiscaal vriendelijk kunnen overdragen. Dergelijke onderwerpen schuiven zij graag zo ver mogelijk voor zich uit: ‘Ik ga er morgen wel naar kijken’. En dan komt het vaak op de lange baan terecht. Maar als ‘hadden’ komt, is ‘hebben’ te laat. Als er dan wat met henzelf of iemand uit hun omgeving is gebeurd, denk aan ziekte of een overlijden, dan blijkt dat een belangrijke trigger om door te pakken. Vaak is er in deze crisistijd ook meer tijd om zaken goed te regelen. Dat is ook terug te zien in de vragen van klanten over onder andere de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, familieleningen en het levenstestament.

Een goed overzicht geeft inzicht

Klanten zijn ook, meer dan vóór de coronacrisis, bezig met hun vermogensdoelen. ‘Zijn die nog steeds haalbaar als ik mijn baan verlies, of als ik mijn onderneming niet kan verkopen voor een prijs die ik in gedachten had, of als de huuropbrengsten structureel lager uitvallen dan verwacht?’ Het is vooral ook in deze crisistijd goed om na te denken over wat de mogelijkheden zijn om op koers te blijven. Als bank kunnen wij u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door u een beter overzicht van uw huidige inkomens- en vermogenspositie te geven. Een goed overzicht geeft namelijk inzicht. Daarbij zijn uw doelen, wensen en drijfveren belangrijk voor een helder toekomstbeeld. Met een scenarioanalyse wordt zichtbaar wat de impact van dit toekomstbeeld is op de ontwikkeling van uw inkomens- en vermogenspositie. Daarbij zijn onder andere ook de langetermijnvisie, de risicotolerantie en de fiscale gevolgen belangrijk.

Vrijstellingen bij schenkingen

Sommige mensen hebben in 2020 een schenking gedaan aan kinderen of kleinkinderen, waarbij een vrijstelling van schenkbelasting is benut. Daardoor is over deze schenking geen of minder schenkbelasting verschuldigd. Mogelijk gaan zij dat in 2021 weer doen. Een mogelijk ander gevolg van het doen van schenkingen is dat uw erfgenamen bij uw overlijden minder erfbelasting moeten betalen.

Bewust geven aan effectieve goede doelen

In de praktijk blijkt dat er veel zaken zijn om op te pakken, de zogenoemde ‘goede voornemens’. Zo hebben veel mensen de wens om op een gestructureerde wijze goede doelen financieel te gaan steunen, bijvoorbeeld omdat zij iets terug willen doen voor de maatschappij. Enkele vragen die wij daarover krijgen, zijn bijvoorbeeld: ‘Welk goed doel past bij mij?’ ‘Hoe wordt mijn euro besteed?’ en ‘Kan het goede doel aantonen dat de aanpak effectief is?’ ABN AMRO MeesPierson helpt mensen om bewust en effectief te geven aan goede doelen.

Tweede Kamerverkiezingen

In maart 2021 worden er verkiezingen gehouden voor een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie. De plannen van het nieuwe kabinet, vastgelegd in het regeerakkoord, zijn van groot belang voor de inkomens- en vermogenspositie van mensen en bedrijven. Op de formatietafel ligt onder andere het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Wat we er straks concreet van gaan terugzien in wetgeving, zal uiteraard afhangen van de samenstelling en de politieke kleur van het nieuwe kabinet.

Bedrijfsoverdracht

In het rapport ‘Bedrijfsoverdracht’ staat onder andere het voorstel om de huidige bedrijfsopvolgingsregeling bij schenken en vererven te beperken of zelfs af te schaffen. Een actieve onderneming kan door die regeling nu nog onder bepaalde voorwaarden geheel of grotendeels vrij van schenk- of erfbelasting op de volgende generatie overgaan. Bent u van plan op korte termijn uw onderneming aan uw kind(eren) over te dragen en wilt u niet het risico lopen dat deze faciliteit er straks niet meer is, dan zou u misschien wat haast kunnen maken met de bedrijfsoverdracht.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.