Direct naar content
4 min. leestijd
  • Auteur

‘Muziek maken moet niet afhankelijk zijn van de beurs van je ouders’

Tjeerd Oosterhuis leeft al zijn hele leven met muziek. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de muziekwereld als liedjesschrijver, componist en producer. Maar er knaagt iets aan hem. Hij wil het plezier, het genot en de verbindende factor van muziek nu delen met de volgende generatie. Ook aan kinderen die niet direct toegang hebben tot muziek. Daarom introduceert hij De Muziekspeelplaats, waar alle kinderen samenkomen, met muziek kunnen spelen zoals zij ook naar een sportveldje in de buurt gaan om te bewegen.

Het sleutelmoment van Tjeerd Oosterhuis

2017

Tjeerd Oosterhuis en zijn oude vriend Michel Koolmees spreken al jaren over maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld de positie van kinderen, ongeacht leefomgeving of gezinsgrondslag. Deze gesprekken brengen met zich mee dat zij nadenken over wat je kunt doen om de positie van kinderen te versterken. Het is eenvoudig om vast te stellen dat muziek de universele taal is die kinderen enorm kan helpen zich samen met andere kinderen nog verder te ontwikkelen. De gesprekken culmineren in concrete stappen om ‘muziek maken voor alle kinderen’ mogelijk te maken. Zo wordt het idee van De Muziekspeelplaats geboren.

Waarom juist dit sleutelmoment?

‘Als liedjesschrijver, componist en producer ben ik betrokken bij Kinderen voor Kinderen. Dat geeft erg veel voldoening, omdat het altijd fijn is om met kinderen te werken tijdens hun ontwikkeling. We leren dat muziek maken mensen op allerlei gebieden helpt, maar we merkten ook dat veel kinderen niet naar Kinderen voor Kinderen-concerten konden komen! Waarschijnlijk omdat het niet voor alle gezinnen is weggelegd om bijvoorbeeld een muziekevent te bezoeken. Maar er zou ook een veilige locatie in de buurt moeten zijn, waar kinderen samen muziek kunnen maken!’

Het sleutelmoment van Tjeerd Oosterhuis

Dat is dus De Muziekspeelplaats geworden?

‘Juist. Aangezien ik al jaren werkzaam ben in de muziekindustrie, wil ik graag iets terug doen voor kinderen. Speciaal voor hen, voor wie het niet vanzelfsprekend is in de buurt met vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk samen muziek te maken. ‘‘De Muziekspeelplaats’’ gaat initiatiefrijke buurtbewoners – Boegbeelden – helpen om een succesvolle muziekspeelplaats te organiseren.

In Nederland hebben we tal van voetbal-veldjes en speelplekken op straat, ook in achterstandswijken. Er zijn echter heel weinig plekken waar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met muziek. Ze kunnen wel op straat voetballen, maar muziekles is om verschillende redenen niet voor ieder kind even toegankelijk.’

Hoe belangrijk is muziek voor kinderen, denk jij?

‘Toen we Erik Scherder, de bekende professorale ‘beweeg- en muziekmotivator’ en hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, vertelden over onze plannen was hij direct enthousiast en bevestigde dat muziekbeleving de ontwikkeling van de hersenen van kinderen stimuleert. ‘‘Kinderen leren sneller een paar akkoordjes op een piano of een gitaar dan dat zij leren praten’’.’

Wat is het doel van De Muziekspeelplaats?

‘We willen mensen inspireren en helpen muziekspeelplaatsen succesvol te organiseren voor kinderen. Wij vinden dat ieder kind in aanraking moet kunnen komen met muziek, ook als daar bijvoorbeeld geen geld voor is of wanneer een beperking kinderen blokkeert muziek te maken.

Veel kinderen zijn niet bekend met hoe je samen muziek kunt maken of een instrument kunt bespelen. Wij willen dit aanpakken door zogenaamde ‘‘Boegbeelden’’ – prominente buurtbewoners die zich ontwikkelen tot muzikale leiders – actief te inspireren, deskundig op te leiden en hen te helpen om succesvol in de buurt een Muziekspeelplaats te organiseren voor alle kinderen. Het initiatief tot het starten van een Muziekspeelplaats kan binnenkort door buurtbewoners zelf worden genomen.’

Is er al succes geboekt?

‘In 2018 is de eerste De Muziekspeelplaats in het Laakkwartier in Den Haag gelanceerd, MuziekBox genaamd. Een laagdrempelige muzikale speelplaats, onder de bezielende leiding van een lokaal Boegbeeld, waar kinderen plug & play met muziekinstrumenten kunnen spelen. Ouders en buurtgenoten worden nadrukkelijk betrokken; samen plezierig ontwikkelen staat voorop. Inmiddels is MuziekBox op eigen kracht verdergegaan. Muziek verbindt de samenleving!’

Wat is er nog nodig?

‘We willen het aantal muziekspeelplaatsen uitbouwen om zoveel mogelijk kinderen met muziek en elkaar in contact te brengen! Om dit verantwoord en professioneel te organiseren, zoeken we mensen die zich willen aansluiten als donateur. Maar bijdragen kan ook door te helpen zoeken naar Boegbeelden voor een toekomstige Muziekspeelplaats. Of (h)erken het belang van ontwikkeling en samenwerking tussen kinderen in alle geledingen van de samenleving en praat daarover!

Daarnaast werken wij graag samen met collega’s, organisaties, bedrijven en gemeentelijke instellingen die muziek een warm hart toedragen en concrete dingen doen om muziek maken voor kinderen toegankelijker te maken. Met hen zijn én komen wij graag in contact.’

Hoe strijkt er een Muziekspeelplaats in je buurt neer?

Er moeten middelen komen om Boegbeelden te werven en te faciliteren, zodat kinderen een mogelijkheid krijgen zich te ontplooien met muziek. Doneren en aanmelden voor Boegbeelden kan via www.muziekspeelplaats.nl.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.