Direct naar content

Maar liefst 83% van de huishoudens geeft aan goede doelen[1]. Onze klantonderzoeken laten een vergelijkbaar beeld zien: meer dan 80% van onze klanten geeft. We geven vaak, maar hebben ook veel vragen over onze donaties. Hoe begin ik met geven? Hoe vind ik goede doelen die bij mij passen? En, hoe weet ik of mijn euro goed terecht komt? Logische vragen, want wie aan een goed doel geeft, wil natuurlijk een zo groot mogelijk verschil maken met zijn donatie! Lieke van ’t Veer, Specialist Filantropie, is van mening dat goed geven, begint met een goed plan. Het team van Filantropie Advies heeft daarom het donatieplan opgesteld om klanten te helpen hun weg te vinden. In dit artikel ligt Lieke de stappen uit dit plan toe.

Het donatieplan: De blauwdruk voor uw filantropie

Een positief verschil maken, dat is waar filantropie om draait. Met geld, tijd of andere middelen bijdragen aan een betere wereld. Hoe wilt ú het verschil maken? Als u net begint met geven, kan het lastig zijn om deze vraag te beantwoorden. Ons team heeft daarom het donatieplan opgesteld. Een plan waarin u samenvat wat u belangrijk vindt en welk verschil u wilt maken. Het donatieplan is de blauwdruk voor uw filantropie en helpt om koers te houden. Hieronder loop ik het met u door. Ook als u al geeft, kan het goed zijn om opnieuw stil te staan bij uw doelen en of u deze realiseert. Want, hoe gerichter en doordachter u geeft, hoe groter het verschil dat u kunt maken met uw gift.

Praktijkverhaal

Een van onze klanten haalde laatst een lijst tevoorschijn met daarop 33 goede doelen. Naar elk goed doel ging een paar duizend euro. Bij sommige goed doelen had deze klant een duidelijk gevoel en verhaal, bij andere werd hierover lang nagedacht. We moesten terug naar de basis. Wat gaat u echt aan het hart? Welk verschil wilt u maken? Door weer stil te staan bij, onder andere, beweegredenen, missie en gewenste aanpak ontstond meer focus. We vergeleken elk goed doel met de geefstrategie van meneer en scherpte de lijst aan. Minder goede doelen, hogere bedragen per goed doel: meer focus en dus meer impact.

Uw geefmissie formuleren: wat, wie en waar

In het eerste deel van ons donatieplan staan drie vragen centraal: wat gaat u doen, voor wie en waar? De antwoorden op de wat-, wie- en waar-vragen geven u waarschijnlijk al veel richting. Zet de antwoorden eens achter elkaar. Grote kans dat u zo uw persoonlijk geefmissie kort en kernachtig kunt formuleren!

 • Wat? – Wat gaat u écht aan het hart en zou u het liefst anders zien? Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor uw persoonlijke geefstrategie. Voor sommige klanten was een jeugdervaring, een ziek familielid of de situatie in hun buurt het vertrekpunt. Voor anderen was dit armoede op reis of een dakloze op de straat. Wat vindt u belangrijk?
 • Wie? – Als u een of meerdere thema’s heeft gekozen, is het belangrijk om te bepalen voor wie u iets wilt gaan betekenen en welk goed doel daarbij past. Daarbij kan het van belang zijn om te bedenken of u ook op enig moment zelf kennis wilt maken met de ontvangers van uw giften. Vindt u het belangrijk om projecten te bezoeken? U kunt hierover in overleg gaan met het goede doel. 
 • Waar? – Sommige klanten hebben een duidelijke voorkeur voor een specifieke regio. Wist u dat de mogelijkheden om goed te doen buiten Europa vaak groter zijn? Een euro daar kan in veel gevallen meer teweegbrengen dan een euro hier, ook is de urgentie vaak groter. Veel van onze klanten geven er de voorkeur aan om te doneren aan een Nederlands goed doel (ANBI[2]). Communiceren met een Nederlandse organisatie wordt vaak makkelijker gevonden en het geven kan fiscaal aantrekkelijk(er) zijn.
 • Tip: Geeft u al aan goede doelen? Maak dan eens een overzicht van de organisaties waar u aan geeft. Misschien zit hier een rode draad in en bent u al tevreden over uw keuzes. Maar het kan ook zijn dat u merkt dat u geen goede reden of goed gevoel (meer) bij een organisatie heeft. Zou u iets aan uw donaties willen veranderen?

Uw geefstrategie concretiseren: hoe gaat u het aanpakken?

Nu uw geefmissie staat, kunt u uw doelen concreet maken en zo uw strategie formuleren.
Uw voorkeuren wat betreft aanpak, budget en geefstructuur geven uw geefstrategie verder vorm:

 • Welke aanpak past bij u? – Goede doelen verschillen in de manier waarop zij problemen aanpakken. Sommige organisaties verlenen noodhulp in crisissituaties, andere zetten in op educatie voor kwetsbare kinderen in het buitenland. Veel mensen hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaalde aanpak, hoe is dat voor u?

Een voorbeeld

Stel, u heeft de missie om binnen vijf jaar ervoor te zorgen dat meer meisjes naar school gaan in Dhaka, Bangladesh. Hoe wilt u deze verandering bereiken? U kunt bijvoorbeeld kiezen om organisaties die Vitamine A supplementen uitdelen te ondersteunen. Veel kinderen in Bangladesh komen dit tekort waardoor zijn op jonge leeftijd oogafwijkingen ontwikkelen en niet naar school gaan. U kunt ook kiezen voor directe hulp in de vorm van voedselpakketten zodat er genoeg te eten is om naar school te gaan. Maar in Bangladesh werken er ook nog steeds veel kinderen in de kledingindustrie. Wellicht passen activistische goede doelen die hiertegen lobbyen en streven naar meer kinderen op school beter bij u?

 • Welke middelen stelt u ter beschikking?Bij filantropie hoeft u niet direct te denken aan enorme bedragen. Zo kunt u al voor minder dan een euro een kind beschermen tegen malaria. En kan een paar uur voorlezen per week bij een vluchtelingengezin een wereld van verschil maken. Met zowel een tientje als duizend euro kunt u een filantroop zijn. Wat wilt en kunt u geven?
 • Welke geefstructuur is geschikt?Geven kan op veel manieren. Welke manier past bij u en uw doelen? Als u betrokken wilt blijven bij uw gift is een Fonds op Naam of een eigen stichting wellicht een idee. Maar ook een eenmalige of periodieke gift kent voordelen. Liever niet bij leven schenken? U kunt een goed doel opnemen als erfgenaam of via een legaat een deel van uw vermogen nalaten aan een goed doel naar keuze. Op onze website kunt u onze Schenkwijzer invullen en ziet u in een oogopslag de voor- en nadelen van alle mogelijkheden.

Uw weg (terug)vinden

In dit artikel heb ik de kern van ons donatieplan met u doorgenomen. Ik splits het plan vaak in delen, de basis (wie, wat en waar) en de praktijk (aanpak, budget en structuur). Uit onze ervaring blijkt dat het plan klanten helpt hun eigen weg te vinden in de wereld van goed doen. Ook klanten die al even onderweg zijn, grijpen regelmatig terug op hun donatieplan. Want met meer dan 10.000 goede doelen in ons land, raakt zelfs een ervaren filantroop af en toe de weg kwijt.

Zelf aan de slag met het donatieplan? U kunt het downloaden op de website van Filantropie Advies.

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Specialisten van Filantropie Advies via filantropieadvies@nl.abnamro.com.

Nog meer impact? Onze tips

 • Veel donateurs hebben oog voor de kosten die een organisatie maakt. De kosten zijn zeker belangrijk, maar kijkt u ook naar de resultaten die het goede doel bereikt met hun budget? Een professionele aanpak kost namelijk geld, zeker wanneer het goede doel zich richt op complexe problemen.
 • Kleine, lokale initiatieven met tastbare projecten zijn populair onder donateurs. Dat is best logisch, u kunt vaak beter zien aan wie u het geld geeft en waar uw euro terechtkomt.
  Wilt u een probleem met wortel en al aanpakken? Dan kan een landelijke of wereldwijde organisatie, die zich ook richt op gedragsverandering en wetgeving, effectiever zijn.
 • Zelf aan de slag met uw eigen initiatief of stichting? Een prachtig gebaar. De afgelopen weken zijn er bijvoorbeeld veel nieuwe burgerinitiatieven ontstaan die zich inzetten voor kwetsbaren in de coronacrisis. Bij het oprichten van een nieuwe stichting of initiatief vragen wij klanten altijd of zij er zeker van zijn dat de doelgroep zit te wachten op hulp. Bij twijfel, vraag het gerust aan de beoogde doelgroep!

[1] Onderzoek Geven in Nederland (2018): Geven in Nederland

[2] Algemeen Nut Beogende Instelling

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.