Direct naar content
  • Auteur

Leon van Ast en betekenisvol ondernemen gaan hand in hand. Als mede-eigenaar van enkele bedrijven, mentor van start-ups en coach zet hij zijn levensenergie in om positieve impact te maken. Dat deed hij eerder ook als wethouder in Noordwijk en nu met Circulair West.

Toen Leon van Ast in 2020 werd gevraagd mee te denken hoe mkb-bedrijven ondersteund en gestimuleerd kunnen worden om circulair te ondernemen, hoefde hij niet lang na te denken. Het resultaat: Circulair West, hét platform dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen in West-Nederland samenbrengt om te innoveren. Doel is gezamenlijk de circulaire transitie te versnellen. Inmiddels zijn vijftig organisaties bij de stichting aangesloten, waaronder de provincies Noord- en Zuid-Holland. De activiteiten van de deelnemende bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim 750 miljoen euro en meer dan 2.500 werknemers.

Bijdragen aan betere wereld

Van Ast studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd na diverse werkzaamheden mede-eigenaar van een financiële dienstverlener aan de Zuidas in Amsterdam. Gaandeweg voelde hij de wens om met meer dan alleen geld bezig te zijn. ‘Ik wilde betekenisvoller zijn en bijdragen aan een betere wereld van morgen, vandaar de switch naar de publieke zaak. Zo kwam ook dit initiatief op mijn pad.’

Toegang duurzame groei

‘Ik wil later niet aan mijn drie dochters uit hoeven leggen dat ik aan de zijlijn stond toe te kijken toen de barsten steeds zichtbaarder werden’, vervolgt Van Ast. ‘We zijn het verplicht aan toekomstige generaties om de aarde leefbaar over te dragen en zo veel mogelijk van de nog aanwezige biodiversiteit te beschermen. De circulaire economie biedt ons een uitweg en toegang tot duurzame groei die wél toekomstbestendig en toekomstwaardig is. Het maakt welvaart, welzijn en een veerkrachtige en concurrerende economie op de lange termijn mogelijk. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.’

In de circulaire economie gaat niets verloren. ‘In plaats van telkens opnieuw grondstoffen uit de aarde te halen, worden de materialen en grondstoffen alsmaar opnieuw gebruikt.’ Circulair West helpt ondernemers daarbij. ‘Systeemdenken en het toepassen van hernieuwbare materiaalstromen, grondstoffen en energiebronnen staan daarbij centraal. Bedrijven leren zo hun producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen op basis van circulaire uitgangspunten.’

Kopgroep van bedrijven

Van Ast houdt van complexe uitdagingen. ‘Internationaal is afgesproken dat bedrijven in 2030 al 50 procent minder primaire grondstoffen moeten gebruiken: mineraal, fossiel en metaal. Voor 2050 is dat zelfs 100 procent, al vind ik dat wel extreem ambitieus. Vaststaat dat er enorm veel op het bedrijfsleven afkomt. De circulaire transitie vraagt om een van de allergrootste economische veranderingen sinds de industriële revolutie. Ondernemers kunnen dat niet alleen, daarvoor is de opgave te complex. Wij bieden daarom een platform waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en bovenal met elkaar aan het werk gaan. Het geeft veel energie om zo te bouwen aan een kopgroep van bedrijven die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.’

Van Ast legt uit dat de noodzakelijke systeemverandering ook grote economische kansen biedt. ‘De circulaire transitie zorgt voor compleet nieuwe bedrijfsmodellen, bovendien krijgt de waardeketen opnieuw vorm. Het goede en het groene doen brengt zo ook de kans met zich mee om een competitieve voorsprong te nemen. Vandaar dat wij ondernemers ondersteunen om circulariteit goed in te bedden in hun bedrijfsstrategie. Vanuit een nuchtere houding, want het einddoel – winstgevende circulaire business- en verdienmodellen – blijven we altijd voor ogen houden. Zo inspireren we elkaar niet alleen, maar worden deelnemers ook uitgedaagd om steeds grotere circulaire stappen te zetten.’

Meer informatie: www.circulairwest.nl

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.