Direct naar content

In 2020 veranderen de fiscale mogelijkheden rond het schenken aan goede doelen. Uw belastingvoordeel daalt daardoor. Alle reden om nog in 2019 uw schenkingen onder de loep te nemen. Door nu slim te schenken, kunt u meer geven, zonder dat het u meer kost.

Om het schenken aan goede doelen te stimuleren, biedt de overheid fiscale mogelijkheden om schenken aantrekkelijker maken. Een schenking kan daardoor een belastingvoordeel opleveren. Tot nu toe was een schenking aftrekbaar tegen het voor u geldende tarief van de inkomstenbelasting. De regelgeving rond schenken verandert echter regelmatig. Zo ligt er een plan om schenken minder anoniem te maken (zie kader). Vanaf 2020 wil het kabinet bovendien diverse aftrekposten verminderen voor mensen met hoge inkomens. Het gaat om inkomens hoger dan circa € 68.500, de hoogste schijf in de inkomstenbelasting.

Minder aftrek rond giften

Schenkingen zijn in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan moet het wel gaan om schenkingen aan zogeheten ‘algemeen nut beogende instellingen’, ofwel ANBI’s. Dit zijn door de Belastingdienst erkende goede doelen. Een gift aan een ANBI is in 2019 nog aftrekbaar tegen het geldende tarief van de inkomstenbelasting. Dat verandert in 2020. Vanaf volgend jaar is het maximale aftrektarief waartegen men aftrekbare gift kan aftrekken lager dan het toptarief (51,75 procent) in box 1 van de inkomstenbelasting. Het maximale tarief om af te trekken wordt 46 procent in 2020 en daalt de komende jaren verder.

Effect van aftrekpost

Wie overweegt te schenken, kan dit jaar nog gebruikmaken van het gunstige aftrektarief. Dan profiteren u én het goede doel. Veel mensen gebruiken het belastingvoordeel immers om nog meer te schenken. Ga maar na, een gift van € 1.000 kost de gulle gever effectief slechts € 482,50 na verrekening van het (maximale) belastingvoordeel tegen het hoogste tarief in box 1. Vanaf 2020 daalt de aftrek gestaag, in dat jaar kost een schenking van € 1.000 u effectief € 540. Zoals het er nu naar uitziet is het maximale aftrektarief in 2023 gedaald naar 37 procent. Dan kost eenzelfde gift u € 630. Afhankelijk van uw inkomenssituatie neemt de nettolast de komende jaren dus steeds iets toe.

Voordeel door periodiek schenken

Misschien gebruikt u de laatste maanden van het jaar om de balans op te maken rond uw schenkingen. Een goed moment om ook uw vaste schenkingen aan goede doelen eens te bekijken. Misschien maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheden om periodiek te schenken. Mogelijk mist u dan voordeel. Met een periodieke schenking verbindt u zich voor een langere periode aan hetzelfde goede doel. De beloning is een grotere aftrekmogelijkheid; de schenkingen zijn onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Ter vergelijking: wie niet periodiek schenkt, mag alleen schenkingen aftrekken boven de € 60 en 1 procent van uw verzamelinkomen. De aftrek geldt bovendien alleen voor giften tot 10 procent van uw verzamelinkomen.

Let goed op de voorwaarden

Om gebruik te maken van de voordelen van periodiek schenken moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U legt de schenkingsafspraken vast in een schenkingsovereenkomst. Het moet gaan om schenkingen gedurende minimaal vijf jaar van jaarlijks een gelijk bedrag. Ook wordt vastgelegd dat de schenkingen stoppen als u eerder overlijdt. Dit deel van de overeenkomst over de periodieke schenking vraagt aandacht. In de schenkingsovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen waaronder uw verplichting tot schenken vervalt. Zoals overlijden, maar ook als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt. De verplichting stopt in dat geval, maar u behoudt wel de belastingaftrek over de al geschonken bedragen. Het is echter oppassen als u en uw partner vastleggen dat de schenking afhankelijk is van het leven van uzelf én uw partner. U bepaalt daarmee dat als u of uw partner overlijdt, de ander de schenkingen voortzet. De Belastingdienst die de overeenkomst beoordeelt gaat daar echter niet mee akkoord. Dat kan uw gunstige giftenaftrek voor periodieke giften dwarsbomen. Dat zit hem in voorwaarden die de wet stelt: de kans dat schenkende partners gedurende de looptijd overlijden, moet op basis van beide leeftijden minstens 1% zijn om in aanmerking te komen voor aftrek. De Belastingdienst oordeelde eerder dat die kans bij mensen onder de 65 jaar veel lager is. Zorg daarom dat de afspraak niet in de overeenkomst wordt opgenomen. Zo komen u én het goede doel niet voor verrassingen te staan.

Is anoniem schenken straks onmogelijk

De versobering van de giftenaftrek is niet de enige verandering rond schenken. Grote gevers en goed doelen kijken kritisch naar een plan van het kabinet dat het geven van grote giften minder anoniem maakt. De conceptwet Transparantie maatschappelijke organisaties zou goede doelen-organisaties verplichtten om grote donaties van € 15.000 of meer openbaar te maken. Met vermelding van de naam en woonplaats van de gever. Een voorstel dat kan rekenen op veel kritiek van zowel goede doelen als gevers. De vraag is dan ook of dit wetsvoorstel doorgang vindt. Op uw schenkingen in 2019 heeft het in ieder geval geen invloed.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.