Direct naar content

‘Niemand kiest zelf voor armoede’

In de podcast Van Missie naar Impact stellen we 7 vragen aan organisaties met een maatschappelijk doel. Zij vertellen over het wat, waarom en hoe van hun missie. In deze aflevering gaan we iets internationaler:  Ambassador Sheikh Mohammed Belal, managing director van The Common Fund for Commodities. Wat is het? En waar zorgen zij precies voor?

De lockdown is een moeilijke tijd geweest voor iedereen. Hoe was dat voor jullie organisatie?

‘De impact is voor iedereen voelbaar. We zijn ook geraakt. Maar de lockdown was vooral een grote schok voor veel van de mensen die wij ondersteunen. Faillissementen, werkloosheid en mensen die hun familie, vrienden over dierbaren verloren aan deze ziekte. Echt verwoestend voor iedereen.’

Zijn jullie ‘normale’ dagelijkse bezigheden weer opgestart?
‘We hebben gelukkig een goede IT-infrastructuur. Dat hadden we al. We zijn daarom nooit gestopt met werken. Zelfs niet voor een dag. We hebben lange tijd volledig thuisgewerkt. Nu gaan toch wel weer wat collega’s naar onze locatie hier in Amsterdam. Maar nog steeds volgen we de voorschriften van de Nederlandse overheid op. Maar door de pandemie is onze workload enorm toegenomen. We ontvangen veel verontruste telefoontjes van onze leden. Dus we proberen ze keer op keer duidelijk te maken dat we er voor ze zijn.’

[The Common Fund for Commodities, ofwel een gemeenschappelijk grondstoffenfonds, is een autonome intergouvernementele financiële instelling. Het is in 1989 opgericht vanuit de schoot van de Verenigde Naties. Het vormt een partnerschap van 101 lidstaten plus 9 institutionele leden.]

Wat is jullie missie?

‘The Common Fund for Commodities is een unieke organisatie. Het is de enige organisatie die speciaal toegewijd is aan grondstoffen. Waarom? Er is een hoop armoede in ontwikkelingslanden onder grondstofproducenten. Ze doen namelijk niet veel aan waardering van hun handel en dus blijven ze arm. Dan is je handel eerder een vloek dan een kans. Onze taak is om ze te helpen een markt te ontwikkelen, zodat meer inkomen generen, een beter leven hebben en uiteindelijk meer kansen voor de regio.’

Hoe willen jullie die missie bereiken? Waar komen donaties vandaan?

‘Dat is uitdagende gedeelte van onze taak. We zijn allemaal opzoek naar geld en mensen. En daar is altijd tekort aan. We zijn in 1989 opgericht en we hebben 101 leden die een fee betalen in een fonds. Met dat fonds doen we investeringen. We stappen niet in megaprojecten. We gaan tot 2 miljoen. Dat is uniek, veel impact fondsen zitten niet in deze league. Er is een grote vraag. Het is moeilijk om iedereen tegemoet te komen.
Laat me dit perspectief geven. In 1989 was het doel van de organisatie anders. Het ging vooral om het internationaal implementeren van grondstofproductie. In 2013 is dat totaal veranderd, doordat de Sustainable Development Goals onze roadmap is. Aan het eind van 2019 hebben we 520.000 mensen geholpen doordat ze uit de armoede zijn gehaald. 44.117 hectare land wordt bebouwd.
Zo’n 5500 nieuwe banen zijn gecreëerd, met een netto inkomen van minimaal 965 dollar. Dat is voor ontwikkelingslanden een groot bedrag. Ons doel is niet een beter inkomen, maar een beter leven creëren.’

[Het mandaat van The Common Fund for Commodities is bij te dragen aan armoedebestrijding door de inkomensgenererende capaciteit van grondstoffenproducenten te versterken en de kwetsbaarheid voor hun economisch welzijn te verminderen. Het Fonds krijgt hiervoor vrijwillige bijdragen van de lidstaten.]

Wat is jullie ultieme doel? Wanneer zijn jullie klaar?

‘Ik ben over 50 en in mijn leven wil ik ooit nog een einde aan de armoede zien. Maar voor organisaties als de onze is het een never ending story. Het is een lang gevecht. We zien nog steeds dat de behoefte groot is. We hebben meer mensen zoals jij nodig die ons verhaal vertellen om de noodzaak duidelijk te maken. Niemand wordt geboren om arm te zijn. Het is niet hun keuze, het wordt ze door omstandigheden opgedrongen. Als we als samenleving in de wereld samenwerken om in hun behoefte te voorzien, dan kunnen we het voor elkaar krijgen. Als mensen in ontwikkelingslanden in hun thuisland gelukkig zijn, stappen ze ook niet op een boot om naar dit land te komen. Niemand wil in de basis zijn huis verlaten.’

[In totaal hebben meer dan 520.000 mensen geprofiteerd van de leningen van The Common Fund for Commodities. In de meeste gevallen zijn dit kleine boeren, die onder de armoedegrens leven, zoals gedefinieerd door de Wereldbank. Voor het jaar 2019 is het aantal mensen dat rechtstreeks profiteert van de projecten ondersteund door de CFC bereikt bijna 80.000.]

Kunt u al een persoonlijke ervaring delen in uw periode bij The Common Fund? Iets dat u ontroerde of inspireerde?

‘Ik voel me nooit ongelukkig. Kijk, strijden tegen armoede lijkt een verloren strijd. Maar ik word daar niet verdrietig van, ik ben elke dag meer toegewijd om nog meer te doen. Onze organisatie is misschien wel de enige organisatie in ontwikkelingslanden die een totale bottom-up aanpak heeft. We schrijven mensen in ontwikkelingslanden niet voor wat ze moeten doen, ze komen naar ons met wat ze nodig hebben. Als je ziet dat jou hulp mensen emancipeert, hoe kun je dan verdrietig zijn? Ik ben altijd optimistisch en altijd enthousiast om meer te doen.’

Van Missie naar Impact

7 vragen aan organisaties met een maatschappelijk doel. In deze podcastserie laten we charitatieve instellingen aan het woord over hun missie. In zeven vragen komen we te weten wat ze willen bereiken, waarmee, waarom en hoe ze dat doen. Een verhaal met persoonlijk tintje over impact maken, passie en trots. In elke aflevering een andere charitatieve instelling.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.