Direct naar content

Net als veel andere grote organisaties, voelen we bij ABN AMRO de urgentie van een omslag naar een duurzamere samenleving. In alle geledingen van de bank kijken we wat beter kan en hoe we kunnen bijdragen aan onder meer een gezonde natuur en bedrijfscultuur. Maar wat kan ik als individu dan bijdragen? En wat betekent dat concreet voor mijn klanten? Ik heb ontdekt dat het vragen zijn waarop je niet te grote antwoorden moet zoeken.

Duurzamere wereld

Eén ding is in duidelijk: ik moet me niet laten weerhouden door de gedachte dat het niet lukt in mijn eentje. Want ik heb circa 20.000 collega’s die hetzelfde pad naar een duurzamere wereld bewandelen. Stel dat al die collega’s vijf anderen in hun omgeving enthousiast maken over dit onderwerp? En dat die mensen dat op hun beurt ook weer doen? Zo creëren we met elkaar een beweging waarmee we positieve impact maken voor onze klanten, onze omgeving en de wereld. Dat begint met bewustwording; handel ik volgens mijn bankierseed? Ben ik me voldoende bewust van onze ethische dilemma’s? Wat zijn eventuele ‘conflicts of interest’? Duurzaamheid gaat ook over integriteit en over onze rol als vertrouwenspersoon naar onze klanten toe.

 

Bestaansrecht

Als we met elkaar kleine stapjes zetten om duurzaamheid in ons dagelijks leven te integreren, maken we uiteindelijk echt een groot verschil. Voor de maatschappij, voor onszelf én voor onze klanten. De klanten van Instituten & Charitas hebben van oorsprong de missie te zorgen voor de mens en de aarde. Achter die maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen staan tal van mensen die zich oprecht inspannen om ‘goed te doen’. Dat is hun bestaansrecht. Maar het is in deze tijd ook een opgave. De budgetten van kerkelijke organisaties staan onder druk en veranderingen in onze omgeving vragen om aanpassingsvermogen. Hoe blijven zij zelf levensvatbaar zodat zij op hun beurt impact vanuit hun hart kunnen creëren?

 

Waardevolle dienstverlening

Ik hoor u denken: hoe kan een bank daar nou duurzaam aan bijdragen? Het klinkt als een cliché, maar alle kleine beetjes helpen. Dat kan al een gesprek zijn over Tikkie, waarmee een religieuze instelling de collectestroom kan continueren in een tijd waarin er niet meer dan dertig personen een kerkdienst mogen bijwonen. Zonder die financiële middelen komt het voortbestaan van deze religieuze instellingen én hun missie in gevaar. En aan die missie dragen wij met een waardevolle dienstverlening tegen een fair tarief graag bij. Want ja, duurzaamheid gaat ook over óns bestaansrecht met een verdienmodel dat passend is en waardoor we de diensten die onze klanten nodig hebben, kunnen leveren.

 

Impact creëren

Ons online seminar over ‘impact creëren vanuit het hart’ op dinsdag 27 oktober is een ander voorbeeld van hoe we als bank willen bijdragen aan de missie van onze klanten. In dit webinar staan we stil bij de vraag wat religieuze instellingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen doen om impact te creëren en tegelijkertijd voldoende rendement te maken met hun financiële middelen. Aan het woord komt historicus en theoloog Krijn Pantsers, die vertelt waarom duurzaamheid echt start bij het individu. Daarna gaat Jan Willem Hofland, Hoofd Investment Centre van ABN AMRO, in op de ‘footprint’ die elke beleggingsportefeuille achterlaat en de toenemende aandacht voor ‘non-financial reporting’. Tot slot geeft Sandra Phlippen, Chief Economist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, inzicht in de effecten van onder meer corona op de wereldeconomie en haar visie op de sleutelfactoren in het begrotingsbeleid die leiden tot een duurzamere wereld.

 

De stap naar duurzaam succes

Het webinar is een mooie mogelijkheid om u en anderen te bereiken, te informeren en te inspireren. Ik zie het als een manier om met u en met mijn klanten in gesprek te gaan over dit belangrijke thema en zo bij te dragen aan de omslag die we gezamenlijk moeten en willen maken. Zo zetten we met elkaar de stap naar duurzaam succes. Heb ik u enthousiast gemaakt en wilt u weten hoe u impact kunt creëren vanuit het hart? U kunt mij mailen op rian.vens-hagting@nl.abnamro.com om het webinar bij te wonen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.