Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Investeren in innovatie

De economie is zwanger van start-ups. Iedereen droomt van de nieuwe Google, WhatsApp of – dichter bij huis: Blendle. Maar als informal investor investeren in innovatie heeft eigen spelregels. Context. Dat is het grote verschil voor een informal investor bij investeren in een ‘gewone’ onderneming, of in een veelbelovende innovatie.

Vaak gaat het bij een investering om een ondernemer die al begonnen is, een uitontwikkeld product heeft en kapitaal nodig heeft voor bijvoorbeeld distributie, of een onderneming die wil uitbreiden. Maar bij innovatie is er vaak vooral alleen nog maar ‘een idee’. Nog geen trackrecord – hoe kort dan ook.

Het risicoprofiel is daarmee beduidend anders. Er spelen ongrijpbare zaken als intellectueel eigendom. Er is met recht sprake van durfkapitaal. Veel innovatieve bedrijven worden opgericht rondom een nieuw idee of een uitvinding. Wanneer die uitvinding goed beschermd is, kan zo’n innovatief bedrijf daar jarenlang de vruchten van plukken. En u dus ook als investeerder. Is de bescherming van het intellectuele eigendom echter niet afdoende geregeld, dan kan een concurrent een week later hetzelfde, of een licht gewijzigd product op de markt zetten. Weg toekomstige winsten.

Voordat u een start-up uw kapitaal toezegt, is het daarom van belang om onderzoek te doen naar die intellectuele eigendomsrechten. Welke vindingen zijn noodzakelijk voor het succes van het bedrijf? Kunnen deze vindingen beschermd worden en is dat inmiddels al geregeld of moet dat nog gedaan worden? In dat laatste geval kan namelijk ook uit onderzoek blijken dat een bepaald idee of uitvinding niet voor bescherming in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat iemand anders al een vergelijkbaar octrooi in handen heeft.

Organisatie van het management

Daarnaast is het belangrijk dat u kijkt naar de organisatie van het management. Zoals: welk team leidt de onderneming? En wat is hun achtergrond? Bij drie jonge studenten van nog geen 20 is dat een lastig te maken inschatting, maar eindtwintigers hebben vaak al links en rechts de nodige ervaring opgedaan. Verdiep u daarin.

Besef ook dat u voorwaarden kunt stellen aan uw investering. Bijvoorbeeld dat er een professionele manager wordt aangesteld naast de oorspronkelijke oprichters van het bedrijf. Die eis werd bijvoorbeeld aan Google voordat het bedrijf naar de beurs werd gebracht. De ervaren manager Eric Schmidt werd toen toegevoegd aan de directie om het managementteam van voldoende slagkracht te voorzien.

Als u toch het idee heeft onvoldoende inzicht in het bedrijf te hebben, overweeg dan om de volgende stelregel te hanteren: investeer alleen in bedrijven waar een begin van een omzet ontstaat, waar het product al bedacht en ontwikkeld is. Is van al deze zaken (nog) geen sprake, dan begint investeren in innovatie ‘gokken’ te worden. En dan zijn er wellicht betere alternatieven.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Hugo Westerink
Hugo Westerink informal investment, private equity, impact investing

In 1998 gestart bij ABN AMRO als management trainee Investment Banking en sinds 2009 hoofd Informal Investment Services. Is Chartered Financial Analyst (CFA) en heeft in zijn jarenlange praktijkervaring, deskundigheid ontwikkeld op het gebied van investeringen in de meest brede zin van het woord.

Over ABN AMRO Informal Investment Services

Informal Investment Services is het door een natuurlijk persoon beschikbaar stellen van risicodragend vermogen, gecombineerd met kennis en ervaring, aan een niet-beursgenoteerde onderneming in ruil voor een minderheidsbelang. ABN AMRO Informal Investment Services brengt ondernemers in contact met haar relaties uit het private banking netwerk van ABN AMRO MeesPierson. Dit zijn veelal ex-ondernemers of topbestuurders die willen investeren en de ondernemer als sparringpartner kunnen bijstaan met hun kennis, ervaring en netwerk.

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus