Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

BV’s betalen vaak hoge rente aan Belastingdienst

In bepaalde situaties rekent de Belastingdienst rente over de te betalen belasting. Deze ‘belastingrente’ is onder andere voor BV’s heel hoog. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Veel belastingbetalers ervaren de in rekening gebrachte belastingrente als ‘boete’. De Belastingdienst kan ook belastingrente vergoeden aan de belastingbetaler. Maar dat komt minder vaak voor. Hoe zit dat en wat vindt de Tweede Kamer daarvan?

Sparen bij de Belastingdienst is voorbij

Het is lang geleden dat belastingbetalers konden sparen bij de Belastingdienst. Als de opgelegde belastingaanslag later te hoog bleek, dan ontving de belastingbetaler het te veel betaalde bedrag meestal met een aantrekkelijke rente terug. Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Tegenwoordig vergoedt de Belastingdienst vrijwel alleen nog in uitzonderingsgevallen belastingrente.

Minimaal 8% belastingrente

Wie nog belasting moet betalen over een oud belastingjaar, moet vaak ook – naast de belasting – belastingrente betalen. Meestal gaat het om belastingaanslagen die de Belastingdienst in de tweede helft van het jaar oplegt. De hoogte van de belastingrente stelt de Belastingdienst periodiek vast. Bij de vennootschapsbelasting – die onder andere BV’s betalen – is de hoogte van de belastingrente gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. Deze belastingrente is minimaal 8% op jaarbasis. Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting geldt een percentage van minimaal 4% op jaarbasis. Binnenkort weten we wat staatssecretaris Snel (D66) van Financiën daarvan vindt.

Motie over belastingrenteregeling: voor 1 juli meer duidelijkheid?

Naar verwachting zal de staatsecretaris namelijk binnenkort nog nader reageren op de motie – een verzoek aan de regering – van de VVD-fractie in de Tweede Kamer over de huidige belastingrenteregeling. Eind 2017 nam de Kamer deze motie aan, alleen de PvdA stemde tegen deze motie. “In hoeverre is de huidige regeling redelijk, billijk en rechtvaardig, zijn de gehanteerde percentages marktconform en waar zitten eventuele aandachts- en verbeterpunten?” Die vragen moet het kabinet van de Tweede Kamer onderzoeken en de uitkomsten vóór 1 juli a.s. delen.

Vanaf wanneer loopt de belastingrente?

Belastingrente begint meestal te lopen vanaf de 7e maand na afloop van een belastingjaar. Dus in de praktijk vaak vanaf 1 juli van het volgende kalenderjaar. Legt de Belastingdienst bijvoorbeeld aan een BV later dan 6 maanden na afloop van het belastingjaar een aanslag vennootschapsbelasting op? Dan kan daarin belastingrente zitten. Die berekent de Belastingdienst over het bedrag dat de BV aan vennootschapsbelasting moet betalen. Stel dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. En dat de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting over 2017 oplegt na 30 juni 2018. Dan kan de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen over de periode 1 juli 2018 tot 6 weken na de datum op de belastingaanslag.

Wat kan de BV doen?

Als de BV tijdig actie neemt, dan kan de BV belastingrente voorkomen. Bijvoorbeeld door vóór 1 mei 2018 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te vragen aan de Belastingdienst. U leest er meer over op de pagina ‘Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting’ van de Belastingdienst. Dat kan met een goede inschatting van het te betalen bedrag een besparing opleveren voor de BV van minimaal 8% belastingrente daarover.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus