Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De fiscale gevolgen als u borg staat voor uw BV

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft uw BV een banklening nodig? Dan kan de bank u vragen om hiervoor met uw privévermogen borg te staan. Als u zich persoonlijk borg stelt voor uw BV, moet u op zakelijke voorwaarden handelen met uw BV. Hieronder zet ik de fiscale gevolgen van een borgstelling voor u op een rij.

Zijn de voorwaarden van uw borgstelling zakelijk?

Een borgstelling is zakelijk als iemand anders in dezelfde situatie ook borg zou gaan staan, en bereid is om dezelfde aansprakelijkheid te aanvaarden. Dat moet u kunnen aantonen tegenover de Belastingdienst. Belangrijke vragen die hiermee samenhangen, zijn:

  • Heeft u een schriftelijke borgstellingsovereenkomst tussen uzelf en uw BV?
  • Bent u met uw BV een borgstellingsvergoeding overeengekomen?
  • Hoe is deze borgstellingsvergoeding bepaald?
  • Heeft uw BV zekerheden, zoals een pandrecht of een hypotheekrecht, afgesproken? Of heeft u met uw BV andere afspraken gemaakt voor het geval de financiële situatie van de BV verslechtert?
  • Hoe groot is de kans dat uw BV de banklening niet meer kan terugbetalen bij het aangaan van de borgstelling?

Betaalt uw BV een reële borgstellingsvergoeding?

Als u persoonlijk borg staat, loopt u een financieel risico waarvoor u een reële vergoeding bij uw BV moet bedingen. Een uitgangspunt voor het vaststellen van een reële borgstellingsvergoeding is volgens de Belastingdienst het verschil tussen de te betalen rente voor een banklening met borgstelling, én de te betalen rente voor een banklening zonder borgstelling. De vastgestelde vergoeding moet uw BV daadwerkelijk ieder jaar naar uw privérekening overmaken.

Deze borgstellingsvergoeding is bij u belastbaar in box 1, tegen een effectief tarief van maximaal circa 46%. Daarnaast kan de BV deze borgstellingsvergoeding in haar aangifte vennootschapsbelasting in mindering brengen op haar belastbare winst. In 2019 bespaart uw BV daardoor 19% of 25% vennootschapsbelasting, afhankelijk van de hoogte van de belastbare winst van uw BV.

Fiscale gevolgen

Stel dat uw BV haar betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. Als u borg staat, moet u de resterende BV-lening met uw privévermogen terugbetalen. U krijgt dan een persoonlijke vordering op uw BV, die gelijk is aan het bedrag dat u voor uw BV heeft betaald. Helaas is deze persoonlijke vordering op uw BV in de praktijk meestal niets meer waard.

Alleen als u de borgstelling op zakelijke voorwaarden heeft afgesloten, kunt u deze vordering afwaarderen en in uw aangifte inkomstenbelasting het bedrag van deze afwaardering in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. Dit verlies is dan in box 1 tegen een effectief tarief van maximaal circa 46% verrekenbaar met belastbare inkomsten.

Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst kijkt kritisch of financiële transacties tussen u en uw BV op zakelijke voorwaarden plaatsvinden. De financiële situatie van uw BV op het moment waarop u de borgstelling bent aangegaan, is bepalend. De Belastingdienst is vaak van mening dat een borgstelling door een DGA op onzakelijke voorwaarden is afgesloten, omdat een DGA alleen maar vanuit het aandeelhoudersbelang zou hebben gehandeld.

Fiscale behandeling onzakelijke borgstelling

Is er sprake van een onzakelijke borgstelling? Dan zal de Belastingdienst niet toestaan dat u uw persoonlijke vordering op uw BV in box 1 tegen een effectief tarief van maximaal circa 46% in aftrek neemt. De Belastingdienst zal het verlies dan aanmerken als kapitaalstorting in uw BV. Pas als u de aandelen van uw BV verkoopt of uw BV liquideert, kunt u dit verlies verrekenen met de belastbare winst in box 2. De belastingaftrek is in dit geval slechts 25%.

Daarnaast is volgens de Belastingdienst de borgstellingsvergoeding dan belast in box 2, tegen een tarief van 25%. Ook is deze vergoeding niet aftrekbaar in de aangifte vennootschapsbelasting van uw BV.

Tot slot

Als u zich persoonlijk borg stelt voor een lening van uw BV, is het van groot belang dat uw borgstelling onder zakelijke voorwaarden tot stand komt. Het komt vaak voor dat een DGA niet kan aantonen dat iemand anders in dezelfde situatie ook borg zou staan en bereid zou zijn om dezelfde aansprakelijkheid te aanvaarden. Aangezien de Belastingdienst al snel aanneemt dat sprake is van een onzakelijke borgstelling, is het risico van extra belastingaanslagen aanwezig. Het is raadzaam om dit met uw fiscaal adviseur te bespreken.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus