Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Dividend uitkeren tegen 22% in 2014 interessant?

Alleen in 2014 geldt een tijdelijk lager belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting. Keert een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bijvoorbeeld dividend uit in 2014? Dan betaalt hij over de eerste € 250.000 aan box 2 inkomen 22% belasting in plaats van 25%. Heeft de DGA een fiscaal partner? Dan kan hij zelfs € 500.000 tegen 22% afrekenen. Er ligt dus een voordeel van (maximaal) € 15.000 voor het oprapen, zou je zeggen. Gesteld dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Toch is het niet zonder meer aantrekkelijk om hiervan gebruik te maken.

Dividend uitkeren? Een rekensom

Het kan zijn dat je als DGA toch al van plan was om dividend uit te keren. Bijvoorbeeld om een grotere uitgave of schenking te kunnen doen. Of om de rekening-courantschuld aan de BV te verminderen. In dat geval is de tariefsverlaging een mooie meevaller. Maar heb je geen concrete bestemming voor het dividend? En zet je het geld privé op een spaarrekening? Dan pakt de dividenduitkering op termijn vaak onvoordelig uit. Over het vermogen dat netto naar privé (box 3) verhuist, ga je jaarlijks 1,2% belasting betalen. Dividend uitkeren en verder sparen/beleggen in box 3 is alleen voordelig als dat op termijn een hoger eindvermogen oplevert dan het geld binnen de BV blijven beleggen en later afrekenen tegen 25%.

Omslagpunt

Het gros van de BV’s betaalt 20% vennootschapsbelasting over beleggingsopbrengsten. Als het nettorendement na 20% vennootschapsbelasting binnen de BV precies gelijk is aan het nettorendement na 1,2% belasting in box 3, maakt het geen verschil op welk moment men in box 2 afrekent. Althans bij een gelijkblijvend tarief in box 2. Dat break-even-point ligt bij een rendement van 6%. Immers, 20% vennootschapsbelasting over 6% rendement is 1,2%. Evenveel als de belasting in box 3. Een DGA die in 2014 afrekent tegen 22% neemt een voorsprong ten opzichte van later tegen 25% afrekenen. Maar hoe verder het rendement dat hij vervolgens in box 3 maakt beneden 6% ligt, hoe eerder het voordeel op termijn zal zijn omgeslagen in een nadeel. In onderstaande grafiek (pdf) is dit verband zichtbaar gemaakt.


Download Afrekenen beklemd vermogen met korting

Zonder heffing beleggen in een VBI

De laatste jaren ontdekken steeds meer DGA’s de mogelijkheid om het eigen vermogen van hun BV zonder heffing van vennootschapsbelasting te beleggen in een zogenaamde vrijgestelde beleggingsvennootschap (VBI). Eerder dan nodig afrekenen tegen 22% en privé verder beleggen in box 3 is bijna nooit voordeliger dan beleggen via een VBI en in de toekomst afrekenen tegen 25%. Alleen als binnen ongeveer 3 jaar toch al zal worden afgerekend tegen 25%.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus