ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

‘Een familiestatuut kan conflicten voorkomen’

Bespreek de bedrijfsoverdracht met alle kinderen, ook als slechts een van hen beoogd opvolger is. En begin liefst zes tot acht jaar van tevoren. Dat zijn volgens fiscaal specialist Peter Pleijsant de belangrijkste voorwaarden om de overdracht van een familiebedrijf soepel te laten verlopen.

Volgens Pleijsant (48), werkzaam voor het Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen van ABN AMRO MeesPierson, kan de overdracht ook sneller verlopen, als de situatie daar om vraagt. ‘Veel families spreken te weinig en te laat over de bedrijfsopvolging. Dan kan het zomaar gebeuren dat de eigenaar denkt dat zijn zoon in zijn voetsporen wil treden en zijn dochter niet, terwijl het tegenovergestelde het geval kan zijn.’ Als er meer kinderen zijn, is het daarnaast verstandig een familiestatuut op te stellen. Hierin leggen familieleden afspraken vast met betrekking tot het bedrijf, voor nu en in de toekomst.

Geen vast recept

Regels voor de inhoud van een familiestatuut zijn er niet. Een beschrijving van hoe de bedrijfsopvolging wordt ingevuld, is vaak een vast onderdeel. Pleijsant licht toe: ‘Wie wordt er eindverantwoordelijk op het moment dat de huidige eigenaar terugtreedt of overlijdt en hoe wordt de opvolger klaargestoomd voor de functie?’ Ook gebruikelijk: wanneer en onder welke voorwaarden mag een familielid toetreden tot het bestuur, welk beloningsbeleid geldt voor familieleden, hoe zijn scholing en coaching geregeld, mogen aangetrouwde familieleden aandeelhouder worden of werken voor het bedrijf? Maar het kan ook gaan over wie het woord mag voeren namens de familie, wie vertrouwenspersoon is bij een mogelijk conflict en wanneer een familieberaad plaatsvindt. Families nemen vaak ook basale zaken in het statuut op, zoals de gemeenschappelijke normen en waarden, strategie, missie en visie, en hoe het bedrijf structureel iets terugdoet voor de maatschappij, in de vorm van filantropie. Pleijsant: ‘Zo’n statuut is een houvast in het proces vóór, tijdens en na de bedrijfsoverdracht. Tegelijkertijd is het document niet statisch: bij hernieuwde inzichten en veranderende situaties kan de familie het statuut aanpassen.’

Inspraak en aandelen

Bij de overdracht aan een nieuwe generatie staan de financiën van het bedrijf centraal. Pleijsant: ‘De continuïteit van het familiebedrijf mag niet in gevaar komen door een wisseling van de wacht. Tegelijk wil de verkoper niet de rest van zijn leven op een houtje bijten.’ Er zijn mogelijkheden om het familiebedrijf fiscaal voordelig te laten overgaan op de volgende generatie. Onder voorwaarden kan de overdrager vermogen schenken via bedrijfsopvolgingsregelingen. Pleijsant legt uit: ‘De eigenaar kan ervoor kiezen alleen aan de bedrijfsopvolger aandelen te schenken. De andere kinderen krijgen hun deel dan in contanten uitgekeerd. Soms is dat niet mogelijk. Wordt er te veel vermogen uit het bedrijf onttrokken, dan bedreigt dat de continuïteit. De andere kinderen kunnen in plaats daarvan óók aandelen in het bedrijf krijgen. Dat brengt wel risico’s met zich mee: zo lopen zij een financieel risico als de zaken minder gaan. En in hoeverre krijgen zij inspraak op het beleid?’ Volgens Pleijsant is het raadzaam om sparringpartners als een accountant, fiscalist en een contactpersoon bij de bank in de arm te nemen. ‘Laat jezelf bij deze beslissingen goed voorlichten.’

 

Bron: Elsevier Media Lab

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
‘Een familiestatuut kan conflicten voorkomen’
5.0/5 score (5 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus