Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Privacystructuren: hoe zichtbaar bent u als ondernemer/DGA?

In deze digitale tijd moet je je veel bewuster zijn van je recht op privacy.

Door een cookie te accepteren wordt uw internet-gedrag zichtbaar voor derden. U geeft bewust een stukje van uw privacy op. Hoe zou u het vinden als deze informatie gebruikt werd zonder uw toestemming? Niet goed? Maar realiseert u zich als ondernemer/DGA dat hetzelfde dilemma geldt bij uw (ondernemings-)vermogen?

Kamer van Koophandel

Wat is het geval? De Kamer van Koophandel beheert het Handelsregister. Doel van dit register is rechtszekerheid verschaffen bij het zakendoen. Alle ondernemingen (bijvoorbeeld de eenmanszaak, VOF of CV) en rechtspersonen (bijvoorbeeld de BV of stichting) zijn verplicht zich hierin in te schrijven. Zo dienen in het Handelsregister opgenomen te zijn:

  • de functionarissen: NAW-gegevens en geboortedatum/ -plaats van de bestuurders, de commissarissen, de enig aandeelhouder en de gevolmachtigden;
  • de gegevens van de rechtspersoon: de naam, de oprichtingsdatum, de vestigingsplaats, het kapitaal en het soort aandelen ;
  • de gegevens van de onderneming: de handelsnaam, de activiteiten, het adres en het aantal werknemers.

Daarnaast moeten onder andere BV’s ieder boekjaar een jaarrekening deponeren. Afhankelijk van de grootte van de BV moet er meer/minder gedeponeerd worden (balans, winst- en verliesrekening, toelichting, jaarverslag, accountantsverklaring).

Inbreuk op privacy

Het doel van de publicatieplicht is dus rechtszekerheid verschaffen bij het zakendoen. Vermogen en eigenaar zijn hiermee dus bekend. Een legitiem doel bij het zakendoen. Maar de gevolgen van publicatieplicht gaan verder. Niet alleen het zakelijke maar ook het niet-zakelijke vermogen dat aangehouden wordt in de BV, dient gepubliceerd te worden. En de financiële informatie is niet alleen beschikbaar voor handelspartners. Het is beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dus ook voor ‘kwaadwillende lieden’.

Privacystructuren

Om deze ‘kwaadwillende lieden’ op (enige) afstand te houden, kan er een privacystructuur opgezet worden. Doel hiervan is tweeledig:

  • het minimaliseren van deponeringsplicht (een 100% aandeelhouder hoeft bijvoorbeeld door de overdracht van een aandeel aan een tweede aandeelhouder niet langer in het Handelsregister opgenomen te worden);
  • het beperken van de samenhang tussen de eigenaar en zijn vermogen (bijvoorbeeld door een naamwijziging van de BV of het aanstellen van een derde als enige bestuurder).

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in de Kamer van Koophandel ook een overzicht van wijzigingen in de belangrijkste gegevens van een onderneming beschikbaar is. Denk daarbij aan alle voormalige adressen, namen, functionarissen, rechtsvormen en bedrijfsomschrijvingen. Hoe eerder u dus maatregelen treft, hoe beter.

Maatregelen om uw privacy te beschermen

Er zijn veel manieren om de inbreuk op privacy te beperken. Als is vastgesteld in welke mate de privacy beschermd moet worden, kan daar vervolgens de passende oplossing bij gezocht worden. Dit kunnen zowel nationale als internationale oplossingen zijn. Als u oplossingen gaat zoeken, bedenk dan wel dat de kosten voor die oplossingen evenredig zullen stijgen met de complexiteit die nodig is voor die oplossingen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus