Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Starten met een onderneming, hoe doe je dat?

U overweegt of u heeft het besluit genomen om voor uzelf te beginnen. Waar moet u (vaak) op letten bij het starten van een onderneming?

In Vermogens in Nederland vertelt Demy de Zeeuw hoe hij van voetballer ondernemer werd en startte met het kledingmerk BALR. Zijn start als ondernemer is veelbelovend. Misschien loopt u ook al tijden met een goed idee rond of lijkt het u leuk om na uw huidige carrière als ondernemer verder te gaan. Bij het ondernemen komen een aantal belangrijke zaken kijken. We zetten hier enkele belangrijke aspecten over a) het ondernemingsplan en meerjarenbegroting, b) de ondernemingsvorm, c) belastingen en d) juridische en andere praktische zaken op een rijtje. Zo kunt u een vliegende start maken als ondernemer.

Is op u een bepaalde situatie van toepassing of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Bij de meeste onderwerpen is een link opgenomen, waar u meer informatie over dat onderwerp vindt.

Ondernemingsplan en meerjarenbegroting bij starten onderneming

Stel een ondernemingsplan op

Het opstellen van een ondernemingsplan bij het starten van een onderneming is niet verplicht. Wel geeft het u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. Heeft u geld nodig? Dan zal de bank in de meeste gevallen wel van u eisen dat u een ondernemingsplan opstelt. Meer informatie over het opstellen van een ondernemingsplan vindt u op het ondernemersplein.

Wilt u ook een onderneming starten?

Wilt u verder praten over uw plannen en op welke manieren ABN AMRO MeesPierson kan helpen de start van uw onderneming?

Maak uw berekeningen

Naast het opstellen van een ondernemingsplan is het ook verstandig om uit te rekenen hoe lang u kunt leven van uw spaargeld bij een pessimistisch scenario. Wat gebeurt er als u morgen arbeidsongeschikt raakt of als u komt te overlijden? Voor deze laatste twee risico’s kunt u een verzekering afsluiten. Verstandig is het om voordat u daadwerkelijk uw baan opzegt al een offerte op te vragen en u te laten keuren. Mocht blijken dat de verzekeraar u niet accepteert of tegen ongunstige voorwaarden accepteert, dan kun u nog altijd afzien van uw besluit om voor uzelf te beginnen. 

Heeft u een lening nodig bij de start van uw onderneming?

Heeft u geld nodig voor het starten van uw eigen onderneming? Lenen kan bij een bank of bij familie of vrienden. Crowdfunding is een alternatief. Richt u een besloten vennootschap (BV) op en gaat uw BV (op een bepaald moment) van u lenen of verhuurt u bijvoorbeeld een pand aan uw BV? Let er dan op dat de voorwaarden waartegen dit gebeurt zakelijk zijn en dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. De wet bepaalt dat alle overeenkomsten tussen BV en DGA schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Doet u dat niet, dan kan bij faillissement van de BV u door de curator hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. De rente die u van uw BV ontvangt over het geleende bedrag is progressief belast in box 1.

Ondernemingsvorm van uw startende onderneming

Op welke manier gaat u uw onderneming drijven? Doet u dat in een eenmanszaak of in een BV? Is iemand bereid kapitaal in te brengen, dan is een commanditaire vennootschap (CV) te overwegen. Of wilt u samen met anderen van start gaat. Dit kan in een BV, vennootschap onder firma (VOF), maatschap of CV. Op het Ondernemersplein staan de verschillende rechtsvormen uitgelegd. Hieronder behandel ik kort twee ondernemingsvormen: de eenmanszaak en de BV.

Een eenmanszaak…

Bij de eenmanszaak bent u volledig aansprakelijk met uw privévermogen. Het voordeel van de eenmanszaak is dat u gebruik kunt maken van bepaalde belastingvoordelen, zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek (zie hieronder bij belastingvoordeel). Lees meer over onder andere de voor- en nadelen van de eenmanszaak.

…Of een BV?

Wilt u dat uw privévermogen zo veel mogelijk beschermd wordt? Dan is het oprichten van een besloten vennootschap aan te raden. Oprichten gaat via de notaris. Het gestorte kapitaal moet minimaal € 0,01 bedragen.

Belastingen voor een startende ondernemer 

Aanmelden bij de belastingdienst: automatisch of zelf doen

Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel krijgt u automatisch onder andere een BTW nummer en een starterspakket van de Belastingdienst. In bepaalde situaties kunt u zich niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dan moet u zich rechtstreeks melden bij de Belastingdienst.

Let op facturering en BTW

Als u goederen of diensten levert aan andere ondernemers, moet u een factuur uitreiken. U zult in de meeste gevallen aan uw afnemers BTW moeten doorberekenen en zorg moeten dragen voor BTW afdracht aan de Belastingdienst. Aan de andere kant kunt u de BTW die u is doorberekend weer terugkrijgen. Daarvoor heeft u een BTW nummer nodig. Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel krijgt u automatisch een BTW nummer van de Belastingdienst. Meer informatie over BTW leest u hier.

Loonbelasting en premies werknemersverzekening

Neemt u personeel in dienst? Dan zult u iedere maand loonheffing en premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst moeten afdragen. Hoe dat werkt leest u hier.

Belastingvoordeel voor de startende ondernemer?

Ook als startende ondernemer moet u inkomstenbelasting betalen over datgene wat u heeft verdient. Gelukkig voor u zijn er verschillende aftrekposten. Zo zijn vele kosten die u maakt aftrekbaar. Daarnaast kunt u onder andere gebruikmaken van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u hier.

Denk om uw bewaarplicht

U dient uw administratie voor de Belastingdienst zeven jaar te bewaren (10 jaar voor gegevens van onroerende zaken).

Starten onderneming: juridische en praktische zaken

Inschrijven Kamer van Koophandel

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Naast het onder andere bijhouden van het Handelsregister geeft zij informatie aan (startende) ondernemers en organiseert zij startersdagen. Daar kunt u meer informatie krijgen over het starten van een onderneming. 

Regel uw vergunningen

Als ondernemer moet u voor sommige activiteiten een vergunning aanvragen. Welke vergunningen u nodig heeft hangt deels af van uw branche. De vergunningen vraagt u meestal aan bij uw gemeente, soms bij de provincie of het Rijk. Lees meer informatie over de belangrijkste vergunningen.

Intellectuele eigendomsrechten: uw uitvinding

Heeft u bijvoorbeeld een uitvinding gedaan en wilt u niet dat een ander uw uitvinding kopieert? Dan is het verstandig uw uitvinding te registreren..

Oprichten BV en aanpassen huwelijkse voorwaarden

Heeft u besloten om uw onderneming in een BV onder te brengen? Bijvoorbeeld om aansprakelijkheid van uw privévermogen te beperken of omdat u dan het minst aan belasting moet betalen? Dan zult u als u nog geen BV heeft er een moeten oprichten. Voor oprichting van een BV moet u langs de notaris. Wilt u uw onderneming in uw bestaande BV onderbrengen, kijk dan goed of de doelomschrijving in de statuten overeenkomt met de onderneming die u wilt starten. Lees meer over het oprichten van een BV.

Gaat u uw onderneming in bijvoorbeeld een eenmanszaak drijven en u gaat failliet, dan bent u met u gehele privévermogen aansprakelijk. Opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan de “schade” beperken. Ook bij het opstellen of aanpassen van uw huwelijkse voorwaarden kan de notaris u van dienst zijn.

Algemene voorwaarden opstellen voor uw startende onderneming

U wilt uw afnemers voordat zij zaken met u doen informeren wat zij van u kunnen verwachten en wat u van hen verwacht. Denk hierbij aan: welke garantie geeft u hen, hoe zit het met aansprakelijkheid, welke bedenkingstermijnen gelden bij uw onderneming, wanneer en hoe dient uw afnemer u te betalen maar bijvoorbeeld ook: hoe kunnen zij een klacht bij u indienen. Dit soort zaken legt u vast in uw algemene voorwaarden. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen. Bent u lid van een bepaalde branche, dan is het verplicht om bepaalde algemene voorwaarden te gebruiken. Lees meer over algemene voorwaarden.

Een bankrekening openen

U wilt dat uw afnemers geld naar u kunnen overboeken en dat u betalingen kunt verrichten. Daarvoor heeft u een bankrekeningnummer nodig. Dat kan onder andere bij ABN AMRO.

Nog meer verzekeringen

Naast de hierboven genoemde arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen zijn er nog meer verzekeringen waaraan u moet denken. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven-, beroepsaansprakelijkheids- en opstal- en inboedelverzekeringen zijn de meest bekende. Maar wat als uw computer “met inhoud” door bijvoorbeeld brand verloren gaat of u last heeft van cybercrime? Uw goederen tijdens transport verloren gaan en één van uw personeelsleden langdurig ziek is? Deze onvoorziene omstandigheden kunnen uw bedrijf in gevaar brengen. Van belang is te berekenen wat de gevolgen zijn voor u en uw onderneming als zich een onvoorziene omstandigheid voordoet. Brengt dat u of uw onderneming in gevaar?

Subsidies voor startende ondernemers

Er zijn verschillende vormen van subsidies, onder andere voor:

  • Innovatie en onderzoek
  • Investeringen in energie- en milieubesparende maatregelen
  • Arbeid en scholing
  • Export en internationale samenwerking

De financiële ondersteuning kan plaatsvinden door het krijgen van geld maar ook in belastingvoordeel, kredieten en garanties. Meer informatie over subsidies vindt u hier.

Uit de startblokken …

Met de tips en ideeën uit dit blog kunt u goed van start als ondernemer. Wilt u nog eens verder praten over uw plannen en op welke manieren ABN AMRO MeesPierson u hierbij kan helpen, neem dan contact met ons op.

De Daily Focus ontvangen?

Schrijf je in voor de Daily Focus en ontvang een update met het laatste nieuws, blogs en artikelen direct in jouw inbox.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus