ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

UBO-registratie: zet de deur niet te ver open

Veel organisaties moeten straks informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden –  UBO’s (ultimate beneficial owners) –  doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Maar veel mensen delen nu al meer informatie met anderen dan nodig is.

Minder zichtbaar

De nieuwe UBO-regels moeten voorkomen dat criminelen zich kunnen verbergen achter bijvoorbeeld BV’s en andere organisaties. Zij mogen het financiële stelsel niet langer gebruiken (lees: misbruiken) voor fraude, belastingontduiking, het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Deze regels vragen om transparantie, ook van goedwillende UBO’s. Daarom moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de privacy van UBO’s en hun familieleden. Er komen naar verwachting dan ook enkele privacywaarborgen. Maar vaak kunnen zij ook zelf, binnen die regels, het nodige doen om minder zichtbaar te zijn. Hieronder enkele voorbeelden daarvan. Dat neemt niet weg dat het ‘minder zichtbaar worden’ voor sommige (bekende) vermogenden in de praktijk erg lastig kan zijn.

Wat deelt u op sociale media?

Rijkdom is prettig, maar kent een keerzijde. Vooral als het vermogen erg zichtbaar is voor anderen met verkeerde bedoelingen. Toch komt het vaak voor dat vermogenden hun rijkdom laten zien aan de buitenwereld, bijvoorbeeld via sociale media. Of hun kinderen doen dat. Ze zijn zich niet (altijd) bewust van de risico’s daarvan. Het delen van bijvoorbeeld foto’s van luxe villa’s, jachten, sportwagens et cetera op Facebook, Twitter en andere sociale media gebeurt immers met de beste bedoelingen. Maar het is vaak niet nodig en verstandig om zo zichtbaar te zijn naar anderen.

Zijn uw vennootschappen gemakkelijk te vinden?

Hoe zichtbaar bent u bijvoorbeeld nu al voor anderen die uw naam bijvoorbeeld op Google nazoeken?

Zijn bijvoorbeeld ook meteen de namen van uw vennootschappen zichtbaar? Als deze vennootschappen zijn gevestigd op uw woonadres, dan is het nazoeken van dat adres al voldoende om aan de namen van deze vennootschappen te komen. Sommige mensen maken het al heel gemakkelijk voor anderen door hun naam als naam van de vennootschap te gebruiken. Vaak met de toevoeging Holding BV of Beheer BV. Of gewoon BV erachter. Overigens kan dat vanwege commerciële redenen begrijpelijk en nodig zijn. Of de naam van de BV suggereert dat er veel vermogen aanwezig is.

Het is dan in ieder geval goed om te weten dat nieuwsgierige speurders naar verwachting straks alleen informatie kunnen inzien die is gerangschikt op een onderneming of een rechtspersoon. Alleen de bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen eenheid kunnen UBO-gegevens gerangschikt op natuurlijke personen inzien. Dat volgt uit het eerder gepubliceerde wetsvoorstel.

Meer aandeelhouders

Vaak zien we in de praktijk dat bijvoorbeeld BV’s meestal twee aandeelhouders hebben. Omdat alleen een enig-aandeelhouder in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel expliciet met naam wordt vermeld. Let u erop dat het overdragen van één of meer aandelen ook fiscale gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Andere rechtsvorm

Soms is het raadzaam om te kijken naar de rechtsvorm. Veel vennootschappen moeten hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel die deze informatie vervolgens publiceert. Maar er zijn ook rechtsvormen die onder bepaalde voorwaarden deze deponeringsplicht niet hebben, zoals een commanditaire vennootschap en een fonds voor gemene rekening. De fiscale aspecten zijn vaak essentieel bij de afweging om wel of niet gebruik te maken van dergelijke rechtsvormen. Daarnaast zien we in de praktijk dat er steeds meer discussie is over ‘kunstmatige’ structuren (lees: constructies) die binnen de grenzen van de wet blijven, maar die de wetgever niet heeft beoogd (belastingontwijking). Vermogen buiten het zicht van de fiscus houden (belastingontduiking), is ontoelaatbaar. Belangrijke punten om rekening mee te houden.

Maatwerk

Het bereiken van een optimale structuur is vaak lastig en de uitvoering blijft maatwerk. U moet immers rekeninghouden met juridische aspecten en eventuele fiscale complicaties. Toch is dit niet voldoende om alle nieuwsgierige speurders naar de omvang van uw vermogen op afstand te houden. Daarbij komt nog dat het aanbrengen van wijzigingen en de nieuwe gegevens vermelden bij de Kamer van Koophandel niet altijd afdoende is. De historie van een vennootschap kan men namelijk altijd raadplegen.

Niet onzichtbaar, wel moeilijker vindbaar

De UBO’s kunnen het dan ook maar beter goed regelen, samen met hun adviseurs en sparringpartners. Onzichtbaarheid zal vaak niet gaan, maar er blijken meestal toch nog mogelijkheden aanwezig om moeilijker vindbaar te zijn. Uiteraard binnen de wettelijke regels.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
UBO-registratie: zet de deur niet te ver open
4.4/5 score (7 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus