ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Regeerakkoord Rutte III: 3 belastingschijven bij AOW

Na de langste formatie (225 dagen) in onze parlementaire geschiedenis, heeft de koning op 26 oktober jl. het nieuwe kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beëdigd op Paleis Noordeinde. Een van de belangrijkste voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet Rutte III is de invoering per 2019 of later van de sociale vlaktaks in box 1 van de inkomstenbelasting. Heeft u AOW? Dan geldt dit nieuwe tweeschijvenstelsel straks niet voor u.

Hoe ziet de sociale vlaktaks er ook alweer uit?

De beoogde sociale vlaktaks of tweetaks is volgens het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ een tweeschijvenstelsel met een basistarief van circa 37% en – voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan €68.600 – een toptarief van 49,5%. Dat betekent onder andere dat tot €68.600 per persoon het tarief gelijk blijft. In de toekomst zullen alle aftrekposten in de inkomstenbelasting nog slechts verrekenbaar zijn tegen het basistarief van circa 37%.

Hoe ziet het toekomstige belastingstelsel eruit voor AOW-gerechtigden?

Krijgt u AOW? Of krijgt u AOW als de sociale vlaktaks wordt ingevoerd in 2019 of later? Dan wilt u waarschijnlijk alvast weten dat bovengenoemde sociale vlaktaks met twee tarieven dan niet voor u geldt. Dat blijkt uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet: “Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan.”

In 2017 is de AOW-premie 17,9%. Het tarief in de huidige eerste en tweede schijf in box 1 – over ongeveer €34.000 aan belastbaar inkomen in box 1 – voor AOW-gerechtigden is dan ook waarschijnlijk 17,9%-punten lager dan het tarief voor belastingbetalers onder de AOW-leeftijd bij dat inkomen. Volgens het CBS waren er in 2016 circa 2,5 miljoen belastingbetalers boven de AOW-leeftijd in deze twee schijven.

Naar verwachting zien we vanaf 2019 of later het lagere tarief voor AOW-gerechtigden alleen in de eerste schijf. De hoogte van dat tarief en de lengte van deze schijf staan nog niet vast. Waarschijnlijk ligt dat tarief rond de 19% (het toekomstige basistarief van circa 37% -/- circa 17,9% AOW-premie) en eindigt deze schijf bij circa €34.000. Naar verwachting zal het tarief in de tweede en derde schijf dan respectievelijk circa 37% en 49,5% zijn. Aftrekposten in de inkomstenbelasting zullen in de toekomst voor belastingbetalers met AOW waarschijnlijk tegen circa 37%, dan wel tegen het lagere tarief van ongeveer 19% verrekenbaar zijn.

2018 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van
méér dan
maar niet
meer dan
is het gecombineerde tarief
(inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen)
€ – €20.142 18,65%
€20.142 €33.994 / €34.404 * 22,95%
€33.994 / €34.404 * €68.507 40,85%
€68.507 € – 51,95%

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2018 vanaf AOW-leeftijd.

_____________

* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de tweede en derde
schijf het bedrag van €34.404 in plaats van €33.994.

2019 (of later) Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van
méér dan
maar niet
meer dan
is het gecombineerde tarief
(inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen)
€ – ± €34.000 * ± 19%
± €34.000 * €68.600 ± 37%
€68.600 € – 49,5%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2019 of later vanaf AOW-leeftijd.

_____________

* Onduidelijk is of voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 in de eerste en tweede schijf een ander bedrag geldt.

Hoe pakken de voorgenomen regeringsvoorstellen uit?

Inmiddels heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal cijfers bekendgemaakt. Zo gaat op basis van de voorgenomen regeringsplannen bijvoorbeeld 88% van de gepensioneerden er de komende jaren op vooruit, met gemiddeld 0,7%. Ouderen profiteren onder andere van de hogere ouderenkorting en het langer doorlopen daarvan. Daar staat tegenover dat de koopkrachtvooruitgang van gepensioneerden beperkt is. Aanvullende pensioenen worden namelijk nauwelijks geïndexeerd. Daardoor blijft de koopkracht van 12% van de ouderen met vooral hoge aanvullende pensioenen gelijk of daalt deze.

Regering gaat voorstellen omzetten in wetsvoorstellen

De voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord zullen we naar verwachting de komende jaren terugzien in wetsvoorstellen. Tijdens de parlementaire behandeling kan dan daaraan eventueel nog wat veranderen. Een belangrijk aspect voor het kabinet is dat het zowel in de  Tweede Kamer als in de Eerste Kamer een (heel kleine) meerderheid heeft.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus