Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

40 procent van de Nederlanders heeft een pensioengat

40 procent van de Nederlanders heeft naar eigen zeggen een pensioengat. Of positief geformuleerd:  60 procent geeft aan geen pensioengat te hebben. Dit blijkt uit recent onderzoek. Tot welke categorie behoort u?

Bijna de helft van de Nederlanders kampt dus met een pensioentekort. Het tekort ontstaat, omdat mensen minder inkomen ontvangen dan ze denken én de kosten van levensonderhoud onderschatten. Deze uitkomsten komen redelijk overeen met de uitkomsten van het onderzoek van Netspar een paar jaar geleden. Daar gaf 35 procent van de mensen aan – rekening houdende met hun opgebouwde pensioen, spaargeld en waarde van hun huis – dat ze een pensioentekort hadden.

Waardoor ontstaat een pensioentekort?

Een tekort ontstaat omdat de uitgaven na pensionering hoger zijn dan het pensioen dat men ontvangt. De redenen dat het pensioen tegenvalt, komt omdat:

  • Niet altijd pensioen is opgebouwd tijdens het werkzame leven. Met name bij ZZP-ers.
  • Niet het maximale pensioen is opgebouwd. Hier hebben de meeste werknemers last van.
  • Bij echtscheiding een deel van het pensioen aan de ex-partner is overgeheveld.
  • Het pensioen later ingaat ten opzichte van een paar jaar geleden. Eerder stoppen met werken betekent dan vaak een beroep doen op het spaargeld.
  • De jaarlijkse pensioenopbouw de laatste jaren minder is geworden.
  • Pensioenfondsen de pensioenen hebben gekort of het pensioen niet hebben geïndexeerd, met als gevolg dat de koopkracht van het pensioen minder is geworden.

Hoe weet u of u een tekort hebt?

Ander onderzoek toont aan dat 44 procent gestrest is over zijn (toekomstige) financiële situatie. Hoe voorkomt u deze stress? Het antwoord is relatief simpel: laat een financieel plan maken. Hiermee krijgt u inzicht in uw toekomstige inkomen, vermogen en uitgaven. Het geeft antwoord of u al dan niet op de goede weg zit. Blijkt uit het plan dat u een tekort heeft, dan kunt u mogelijk nu nog voldoende actie ondernemen, zodat u niet behoort tot de 79 procent die er niet zeker van is dat hij voldoende inkomen heeft vanaf pensionering. Het kan ook zijn dat u juist er erg goed voor staat. Dat betekent dat u kunt schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen of een goed doel.

Hoe lost u een pensioentekort op?

Mocht uit het plan blijken dat u een tekort heeft, dan zijn er verschillende oplossingen:

  • Langer doorwerken. 38 procent van de Nederlanders verwacht te moeten doorwerken na zijn of haar 65-jarige leeftijd. Overigens is maar 13 procent van de mensen ervan overtuigd dat hij of zij daadwerkelijk kan doorwerken. Werkt u verder, dan bouwt u meer pensioen op én maakt u later gebruik van uw pensioen. Per saldo: een hoger pensioeninkomen.
  • Sparen in een lijfrente. Dat is een rekening/verzekering met in de meeste gevallen belastingvoordelen. Een andere optie is ‘gewoon’ sparen of beleggen.
  • Verduurzamen van uw woning. Dat betekent nu en in de toekomst lagere woonlasten.

Conclusie

Ongeveer 40 procent van de Nederlanders geeft aan een pensioentekort te hebben. Om te voorkomen dat ook u een tekort heeft, is het van belang inzicht te krijgen in uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Blijkt u ook een tekort te hebben? Dan kunt u nu actie ondernemen. Heeft u een overschot? Ook dan kunt u actie ondernemen, bijvoorbeeld door te gaan schenken of ruimer te gaan leven.

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus