ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Aftrekbaarheid premie lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tijdens Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet aangegeven dat bepaalde aftrekposten niet meer tegen maximaal het hoogste tarief van de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Twee bekende aftrekposten zijn de hypotheekrente en de aftrek van alimentatie. Maar ook lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremie kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van uw bruto inkomen. Tegen welk percentage zijn deze nog aftrekbaar? Is het nog verstandig te sparen voor uw pensioen?

Aftrekbaarheid

Het percentage waartegen bijvoorbeeld alimentatie, hypotheekrente en aftrekbare giften maximaal aftrekbaar zijn, wordt de komende jaren verlaagd. Is het percentage nu nog maximaal 51,95%, dit daalt tot 37,05% in 2023.

Lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremie

Spaart u voor uw pensioen met een lijfrente en/of dekt u het risico op arbeidsongeschiktheid af met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan blijft de betaalde premie (vooralsnog) tegen maximaal het hoogste percentage (dit jaar nog 51,95%) aftrekbaar, als het belastbaar inkomen in box 1 ten minste € 68.507 (2018) bedraagt.

De achterliggende gedachte hiervan is mogelijk dat het oneerlijk is dat de aftrek tegen een lager percentage aftrekbaar is dan het percentage waartegen de uitkeringen te zijner tijd belast zijn. Daarnaast wil de overheid de zelfredzaamheid van burgers stimuleren. Het verlagen van het percentage waartegen de premie aftrekbaar is, strookt niet met deze gedachtegang.

Lijfrente

Privé sparen voor uw oude dag met een lijfrente kan voor u voordelig zijn. Enkele voordelen:

  • Heeft u een (jaarlijks) pensioentekort? Dan is de premie tot een bepaald bedrag fiscaal aftrekbaar. Met de gespaarde premie moet u te zijner tijd uitkeringen aankopen. Deze uitkeringen zijn belast. Vaak is het zo dat de premie tegen een hoger tarief aftrekbaar is dan waartegen de uitkeringen belast zijn. Dat is voor u voordelig.
  • Het gespaarde bedrag valt buiten de box 3 heffing.
  • Komt u te overlijden? Dan hoeven uw erfgenamen geen erfbelasting te betalen over het door u gespaarde bedrag.

Een nadeel is er ook: u kunt niet vrij beschikken over het gespaarde bedrag.

Bij het besluit al dan niet te kiezen voor een lijfrente, dient u ook rekening te houden met niet fiscale aspecten. Zoals rendement en kosten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ondanks het feit dat de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is, blijft de netto premie hoog. Het afsluiten van zo’n verzekering is naar mijn mening alleen verstandig als u bij arbeidsongeschiktheid direct of na verloop van tijd in de financiële problemen komt. Kunt u nu al tot in lengte van jaren leven van uw vermogen? Dan is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet zinvol.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...