Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe te beleggen bij pensionering?

Voor veel mensen is de pensionering de tijd dat ze gaan interen op hun belegd vermogen. Hoe dan te beleggen is afhankelijk van uw beleggingsdoel en -horizon. Die zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn. Ook kunnen ze per potje verschillen als u verschillende ‘potjes’ heeft waarmee u belegt. In dit blog zullen wij deze zaken verder voor u duiden.

Stoppen met werken, genieten van uw oudedag, en interen op uw vermogen

In de economische theorie wordt veel gebruik gemaakt van de levenscyclushypothese om het gedrag van consumenten in verschillende levensfasen te verklaren. Als we dit toepassen op het opbouwen van vermogen, dan hebben we tijdens de eerste fase van de levenscyclus, onze jeugd en studententijd, nog geen vermogen. Sterker, (huidige) studenten creëren zelfs een studieschuld.

In de volgende fase, als we gaan werken, kopen we vaak een huis, gefinancierd met een hypotheek, maar proberen we langzaam ook te sparen. In de fases die volgen, wordt dan geleidelijk het vermogen verder opgebouwd en richten veel mensen een beleggingsportefeuille in. Dit is verstandig want beleggen levert meer op dan sparen. Uit vele studies blijkt namelijk dat beleggen de enige manier is om aan vermogensopbouw te doen.

Zo kwam professor Ibbotson tot de conclusie dat het jaarlijkse rendement, aangepast voor inflatie, voor liquiditeiten 0,6% bedroeg, voor staatsobligaties 2,5%, en voor aandelen 6,8%. Zijn onderzoek had betrekking op de Verenigde Staten en betrof de periode januari 1929 tot en met maart 2017 (bron: philosophicaleconomics.com).

Vanaf de pensionering – als het vaste inkomen uit arbeid stopt – wordt vaak ingeteerd op het opgebouwde vermogen om een aanvulling te verkrijgen op AOW en pensioen. Doordat u begint in te teren op uw vermogen en uw beleggingshorizon steeds dichterbij komt (zie hieronder) leidt dit tot een andere invulling van de beleggingsportefeuille waarbij de nadruk op beleggingen met minder risico komt te liggen en die snel vrij beschikbaar moeten zijn.

De beleggingshorizon is cruciaal voor het bepalen van de hoeveelheid risico die u neemt

Beleggers kunnen verschillende beleggingshorizonnen hebben. De beleggingshorizon is sterk afhankelijk van het doel waarmee iemand belegd. Als iemand bijvoorbeeld belegt om binnen vijf jaar een boot te kopen, terwijl iemand anders belegt om eerder met pensioen te gaan, dan hebben zij beiden niet alleen een ander doel, maar ook een andere beleggingshorizon. Het doel en de beleggingshorizon tezamen bepalen wel de mate van risico dat wordt genomen.

Ook is de leeftijd van de belegger van invloed op de beleggingshorizon. Hoe ouder je wordt, hoe korter de beleggingshorizon. Echter, hoe langer iemand nog leeft na pensionering, hoe langer logischerwijs de beleggingshorizon nog is. Als men hier een betere indicatie van kan krijgen, helpt dat bij het bepalen van de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Vroeger leefde men nog een paar jaar na pensionering en was het noodzaak om liquide te zijn en weinig risico te nemen met de beleggingsportefeuille. Een correctie op de beurs kon men zich niet veroorloven.

Nu worden we echter steeds ouder. Zo schat de Verenigde Naties dat mensen geboren tussen 2015 – ’20 gemiddeld 78,1 jaar worden. De verwachting is dat dit doorstijgt naar 89,3 jaar voor mensen die in de periode 2095 – 2100 zullen worden geboren (bron: esa.un.org). Van de mensen die nu 65 jaar zijn, schat het Centraal Bureau van de Statistiek in dat mannen 83,4 jaar worden en vrouwen 86,4 jaar (bron: cbs.nl).

Hoewel de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland langzaam opschuift, blijft de gemiddelde beleggingshorizon dus nog steeds 15 tot 20 jaar. Dit kunt u voor uzelf nog aanpassen als u kijkt naar uw eigen gezondheid, hoe gezond u leeft, en mee te nemen of u uit een sterk geslacht komt of uit een familie waar bepaalde ziektes veel in voorkomen.

Meerdere ‘potjes’ leidt ook tot meerdere beleggingshorizonnen

Waar je vroeger na pensionering behoorlijk liquide moest zijn en weinig risico moest nemen vanwege de korte levensverwachting, kun je nu dus meer risico nemen als je nog een beleggingshorizon van 15 tot 20 jaar hebt. Daarnaast kan die periode en het vermogen worden opgeknipt in kleinere stukken.

Zo moet het vermogen dat nodig is voor bijvoorbeeld de eerste vijf jaar met weinig risico worden belegd. Het vermogen dat voor de laatste vijf jaar is bedoeld kan echter nog aangroeien en met meer risico worden belegd. Een beleggingsportefeuille met een beleggingshorizon van 15 tot 20 jaar kan namelijk nog best herstellen van een forse correctie op de aandelenbeurs, terwijl dat met vijf jaar veel minder waarschijnlijk is.

Een andere  mogelijke reden voor het vormen van verschillende potjes, is als het vermogen wordt doorgeschoven naar de volgende generatie. Dan wordt de horizon bepaald door de gemiddelde levensverwachting van die volgende generatie.

Indien het vermogen groot genoeg is om meerdere beleggingsdoelen mee te behalen met verschillende beleggingshorizonnen, ontstaan in feite meerdere portefeuilles met ieder een eigen risicoprofiel dat offensiever kan zijn naarmate de horizon verder weg ligt. Voor zover één of meerdere portefeuilles op enig moment zullen worden overgedragen aan een beoogde begunstigde, komen wel successie- of schenkingsaspecten om de hoek kijken.

Ben Steinebach, hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO
Ralph Wessels, Beleggingsstrateeg ABN AMRO

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Ralph Wessels
Ralph Wessels Beleggingsstrateeg

Ralph is Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson. Hij is sinds 2011 werkzaam bij de bank waar hij is begonnen als aandelenanalist.. Hiervoor werkte hij als beleggingsstrateeg bij Robeco. Ralph is een afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met specialisatie in financiële markten & beleggen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus