Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Is uw estate planning klaar voor uw pensioen?

Met pensioen gaan is vaak een mijlpaal in het leven. Een natuurlijk moment om uw inkomens- en vermogenspositie tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor uw estate planning. De wetenschap dat alles goed geregeld is, brengt het vooruitzicht van een zorgeloos pensioen een stap dichterbij.

Waar moet ik aan denken bij ‘estate planning’?

Met estate planning bedoel ik zaken die betrekking hebben op schenken en erven. Maar we moeten ons daarbij niet beperken tot alleen schenkingen en uw testament. Ook uw eventuele huwelijkse voorwaarden zijn van belang. En heeft u al een levenstestament? Hierna werp ik een aantal vragen op per onderwerp.

1. Is uw testament actueel?

In de praktijk merk ik dat het maken van een testament een belangrijke gebeurtenis is. Mensen kunnen het zich vaak nog goed herinneren dat ze bij de notaris zaten om het testament te tekenen. Maar ongemerkt is dat inmiddels al meer dan 10 jaar geleden. Althans, zo maak ik het vaak mee. En dan is het de vraag of dat testament nog goed aansluit bij uw huidige situatie. Ontwikkelingen in de wetgeving, uw vermogen en in uw familie gaan aan uw testament voorbij. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat uw testament direct aangepast moet worden. Maar uw testament op actualiteit toetsen, is zeker verstandig.

Wilt u uw estate planning regelen?

Wilt u meer weten over estate planning bij ABN AMRO MeesPierson? Of wilt u verder praten over uw planning? Meer informatie vindt u hier:

2. Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog nodig?

Ondernemers hebben vaak huwelijkse voorwaarden om het vermogen van hun partner te beschermen tegen financiële rampspoed in de onderneming. Gelukkig blijft die financiële rampspoed vaak achterwege. Dan kan de situatie ontstaan dat er een ongelijke vermogensverdeling is gegroeid tussen u en uw partner. Is dat wel overeenkomstig uw oorspronkelijke bedoeling? Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden ‘tijdens de rit’ te wijzigen. Dat kan ook zijn ingegeven vanuit de wens om de erfbelasting voor uw partner en kinderen zo veel mogelijk te beperken. Een gelijkmatige vermogensverdeling is doorgaans het beste vertrekpunt hiervoor.

3. Schiet er iets over voor de kinderen?

Als het goed is, heeft u voor uzelf een beeld van uw inkomens- en vermogensontwikkeling de komende jaren. Dat zal deels zijn gebaseerd op aannames en dus met onzekerheden zijn omgeven. Bovendien moet u rekening houden met meer of minder onvoorziene gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van een partner, nog een keer (moeten) verhuizen, langdurige zorg nodig hebben enzovoorts. Heeft u dat allemaal meegenomen en ziet uw financiële situatie er nog steeds gunstig uit? Dan kan een schenking aan uw kinderen een idee zijn. Of wellicht aan een goed doel. Gaat het om meer dan iets extra’s toestoppen? Dan is het verstandig om bij meer zaken stil te staan dan alleen het overboeken van het bedrag naar het juiste rekeningnummer.

4. Heeft u al een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wie namens u moet handelen als u het zelf niet meer kunt. En wat in die situatie de bedoeling is. Per kwartaal worden er inmiddels meer dan 20.000 notariële levenstestamenten opgesteld. Tegenwoordig wordt het levenstestament dan ook vaak op hetzelfde moment opgesteld als het gewone- of ‘overlijdenstestament’. Deze ontwikkeling heeft in enkele jaren plaatsgevonden. Dat laat zien dat niet alleen notarissen het belangrijk vinden, maar iedereen. Heeft u nog niets geregeld voor de situatie van uw wilsonbekwaamheid? Iets om over na te denken dan. Bent u een ‘early adopter’ geweest en heeft u al een levenstestament? Dan is het wellicht een goed moment om de akte te toetsen op actualiteit.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus