Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Gouden handdruk: schroot met een dun laagje chroom?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. De Eerste Kamer stemt hier dinsdag 7 maart aanstaande over. Het voorstel richt zich alleen op pensioen en niet op de gouden handdruk in de BV. Ik vind dat opmerkelijk en ik zal u uitleggen waarom.

Er zijn twee soorten gouden handdrukken. Bij de ene – met name in de jaren ’80 afgesloten – is aan de ex-werknemer een gegarandeerde uitkering toegezegd. Bij de tweede variant is een kapitaal toegezegd waarmee de ex-werknemer te zijner tijd uitkeringen moet aankopen.

De eerste variant (toezegging uitkering) is te vergelijken met de meeste regelingen met pensioen in eigen beheer. Hier geldt dan ook dezelfde problematiek. Wil de DGA dividend uitkeren? Dan moet zij of hij de zogenaamde dividendtoets doen Die houdt in, dat alle balansposten commercieel gewaardeerd moeten worden. In de praktijk betekent dat dat de gouden handdrukvoorziening op de commerciële balans 2,5 tot 3 keer zo hoog is in vergelijk tot de fiscale balans.

Waarderingen

Die forse stijging ontstaat omdat de BV de fiscale aanspraak onder andere moet waarderen tegen een rente van ten minste 4%. Bij de commerciële waardebepaling vindt waardering plaats met dezelfde regels als een verzekeraar dat doet (tegen onder andere de huidige zeer lage marktrente). Daar zit een heel groot verschil tussen. Dit betekent in de praktijk dat een groot gedeelte van het eigen vermogen door de “toename” van de gouden handdruk wordt “weggedrukt”.

Hierdoor mag er geen of veel minder dividend worden uitgekeerd. Keert de BV toch dividend uit, terwijl dat eigenlijk niet mocht? Dan kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat u daarmee uw gouden handdruk (gedeeltelijk) afkoopt. Daar staat tegenwoordig geen boete meer tegenover. Maar volgens het burgerlijk wetboek wordt u wel hoofdelijk aansprakelijk indien uw BV na de dividenduitkering niet meer in staat is de opeisbare schulden te betalen.

Daarnaast mag u ieder jaar ingewikkelde berekeningen (laten) maken om te bepalen welk bedrag op de balans moet komen te staan. De belastingambtenaren mogen dit allemaal controleren. Al deze punten waren voor staatssecretaris Wiebes argumenten om het pensioen in eigen beheer uit te faseren.

Variant met kapitaaltoezegging nog erger

Bij de tweede variant (kapitaaltoezegging) doet dit probleem zich ogenschijnlijk niet voor. Er is u immers geen uitkering toegezegd, maar een kapitaal. Maar niets is minder waar. Sterker nog: het is veel erger. Ik leg u dit uit aan de hand van een simpel voorbeeld.

Op uw 65e staat er een kapitaal voor u klaar in de BV van € 300.000. Hiermee moet u uitkeringen aankopen. U stapt naar een verzekeraar en vraagt wat u voor dit bedrag krijgt. Stel dat de verzekeraar € 13.000 per jaar levenslang zegt. Dan moet u deze uitkeringenreeks vervolgens fiscaal waarderen. Stel: de fiscale waarde is € 120.000. Dat betekent dat er ineens een vrijval ontstaat in de BV van € 180.000. Hierover moet de BV vennootschapsbelasting betalen. Vervolgens geldt – u heeft immers recht op een uitkering – dezelfde problematiek als hierboven omschreven.

Dezelfde problematiek geldt overigens voor lijfrenten die bij de BV zijn afgesloten.

Het zou mooi zijn als deze problematiek ook uitgefaseerd wordt: dan wordt goud ook echt goud.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus