Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe neemt u het inflatierisico mee in uw financiële beslissingen?

Bent u gericht aan het sparen voor uw pensioen? Of schuift u geld door naar uw spaarrekening als het zo uitkomt? Het is handig als u weet hoeveel geld u in de toekomst nodig heeft voor uw levensonderhoud. Bij uw toekomstige financiële beslissingen is de ontwikkeling van de inflatie een belangrijke factor om rekening mee te houden.

Wat is inflatie?

Inflatie is de waardevermindering van geld die ontstaat door prijsstijging. Door inflatie vermindert uw koopkracht. U kunt daardoor met hetzelfde geld minder kopen. De Europese Centrale Bank streeft ernaar om de Europese inflatie op jaarbasis dicht bij de 2% te laten uitkomen.

Rendement spaargeld

Sparen is een veilige manier om vermogen op te bouwen. Maar inmiddels is de spaarrente gedaald tot onder 0,5%. Stel, u betaalt gemiddeld 1,2% inkomstenbelasting over uw vermogen in box 3 en de inflatie bedraagt gemiddeld 1 % per jaar. Om het effect van inflatie en de te betalen belasting te compenseren, heeft u dan minimaal een rente van 2,2% nodig. Gelet op het huidige lage niveau van de spaarrente is de kans groot dat u dan inteert op uw vermogen.

Indexatie pensioen

Hetzelfde geldt voor uw pensioen. In de laatste vijf jaar is indexatie van pensioenregelingen vaak in het nieuws geweest. Om ervoor te zorgen dat de koopkracht van uw pensioen hetzelfde blijft, moet de waarde van uw pensioen met de inflatie meestijgen. Maar in de afgelopen jaren lukt het de meeste pensioenfondsen helaas niet om dat volledig te realiseren.

Als uw pensioen zich niet jaarlijks aanpast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud, daalt uw koopkracht in de toekomst. Zo kan bijvoorbeeld een inflatie van gemiddeld 2% per jaar na 20 jaar leiden tot een verlies aan koopkracht van circa 33%.

Inflatie goed voor schulden?

Voor mensen met bijvoorbeeld een hypotheek kan inflatie een meevaller zijn. Maar dan moet uw loon wel meestijgen met de inflatie. Dat is nu voor lang niet iedereen het geval. Maar als dat voor u wel van toepassing is, gaat uw loon omhoog, terwijl uw hypotheek in waarde gelijk blijft. Uw hypotheek drukt dan naar verhouding minder zwaar op uw inkomen.

Netto besteedbaar inkomen als maatstaf

Als u een goede planning maakt van uw inkomsten en uitgaven, dan krijgt u een helder beeld van de voorwaarden om op het gewenste welvaartsniveau te blijven. Binnen een financieel plan wordt dit uitgedrukt in de term netto besteedbaar inkomen.

Het netto besteedbaar inkomen is een variabele waarop u in uw financiële prognoses kunt sturen. Bijvoorbeeld in diverse scenario’s zoals eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsoverdracht of overlijden. En rekening houdend met uw vermogenspositie en de fiscale behandeling in de verschillende situaties.

Inflatiecorrectie netto besteedbaar inkomen

U kunt in uw financiële planning het inflatierisico verwerken door alleen uw gewenst netto besteedbaar inkomen elk jaar voor inflatie aan te passen. Deze methode is misschien aan de voorzichtige kant. Maar daar is niets mis mee!

De kans is dan reëel dat u in de praktijk over een aantal jaren er financieel beter voorstaat dan verwacht. In het verleden werd er wel eens te gemakkelijk gerekend met (te) hoge verwachte rendementen, stijgende huizenprijzen en toenemende inkomsten.

Wees bewust van het inflatierisico

Inflatie is van alle tijden, maar het effect op langere termijn wordt vaak onderschat. In een goed financieel plan is altijd het inflatierisico meegenomen. Zeker als u op basis van financiële berekeningen belangrijke beslissingen gaat nemen, zoals bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, verkoop van een onderneming of de aankoop van een woning.

Vaak zijn financiële wensen minder gemakkelijk te realiseren, als met het inflatierisico rekening wordt gehouden. Op de langere termijn is er immers altijd sprake van inflatie. Wees u bewust van wat u werkelijk te besteden heeft. Dat is niet alleen voor dit moment van belang, maar ook voor de toekomst!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus