Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Oplossingen als uw lijfrentepolis vrijvalt en u in het buitenland woont

In mijn blog van 22 december 2014 ben ik ingegaan op de aanwendingsmogelijkheden van een expirerende lijfrente. Maar hoe zit het dan als u in het buitenland woont? Sinds kort heeft u – volgens de vakpers – een nieuwe optie. Daarover gaat deze blog.

Issue

Stel u heeft, toen u nog in Nederland woonde, een lijfrentepolis afgesloten. Inmiddels bent u verhuisd naar het buitenland. Er valt bij u een brief in de bus met daarin de mededeling dat uw lijfrentekapitaal vrijkomt. Wat nu?

De wet verplicht u lijfrente-uitkeringen aan te kopen of de polis te verlengen. Heeft u een oud-regimepolis (dat zijn grofweg gezegd lijfrentepolissen die in de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn afgesloten)? Dan mag u lijfrente-uitkeringen aankopen, maar u hoeft dat niet te doen.

Echter als een Nederlandse verzekeraar zaken wilt doen met iemand die in het buitenland woont, moet zij daarvoor toestemming vragen aan en krijgen van De Nederlandsche Bank (DNB).  De meeste Nederlandse verzekeraars hebben die toestemming niet (aangevraagd). Doet u helemaal niets met de polis? Dan krijgt u een forse boete van de Belastingdienst, want dan wordt u geacht de polis te hebben afgekocht. Deze boete krijgt u overigens niet bij oud-regime lijfrentes.

Oplossingen

Er waren tot voor kort twee oplossingen:

  1. Net voordat u naar het buitenland verhuisde, liet u een clausule op de polis zetten waarin de begunstigde van de polis verklaarde dat hij of zij bij dezelfde verzekeraar te zijner tijd lijfrente-uitkeringen zal aankopen. Niet iedereen zette die clausule op die polis.
  2. Soms biedt een bank ook wel een oplossing.

Nieuwe mogelijkheid

Sinds kort hoeft, in de meeste gevallen, de clausule dat u bij dezelfde verzekeraar uitkeringen aankoopt niet meer op de polis te staan. U moet echter wel bij dezelfde verzekeraar lijfrentetermijnen aankopen. Maar stel u wilt de uitkeringen pas over een paar jaar ontvangen. Uit de circulaire van het Verbond van Verzekeraars leid ik af dat het niet mogelijk is om de polis te verlengen.

Conclusie

Woont u in het buitenland én valt er bij u een lijfrentepolis vrij? Dan kunt u (waarschijnlijk in de meeste gevallen) bij de verzekeraar waar het lijfrentekapitaal is ondergebracht uitkeringen aankopen. Soms biedt een bank ook een oplossing.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus