ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in 9 vragen en antwoorden

Sinds 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) van kracht. Wat de wet inhoudt, welke acties u moe(s)t ondernemen en waar u moet op letten, leest u in dit artikel.

1. Wat houdt de wet voor het PEB in?

De wet houdt in de eerste plaats in dat u sinds 1 juli 2017 geen pensioen meer mag opbouwen in uw BV. Daarnaast moet u vóór 2020 een keuze maken wat u wilt doen met uw reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer.

2. Welke acties moet u vóór 1 juli 2017 ondernemen?

Vóór 1 juli 2017 moest uw pensioenopbouw in eigen beheer zijn stopgezet. Is dat nog niet gebeurd? Neem dan contact op met een ter zake kundig fiscalist.

3. Welke mogelijkheden krijgt u met uw reeds opgebouwd PEB?

U krijgt met uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2019 een aantal mogelijkheden. U kunt:

  • Het opgebouwde pensioen in de BV laten staan (premievrij voortzetten)
  • Uw pensioenaanspraken omzetten in een oudedagsverplichting
  • Pensioen met fiscale korting afkopen
  • Uw pensioenaanspraken onderbrengen bij een verzekeraar

Wat deze mogelijkheden precies inhouden en wat de voor- en nadelen daarvan hebben we in een apart blog uiteengezet.

4. Wat is de rol van uw partner?

Heeft u een partner? Dan is het van belang dat u haar of hem bij uw keuze betrekt. Kiest u voor afkoop of omzetten in de oudedagsverplichting? Dan zal uw partner een handtekening moeten zetten op het formulier dat u naar de Belastingdienst moet opsturen waarop u uw keuze kenbaar maakt.

Staat er geen handtekening van uw partner op het formulier? Dan riskeert u een forse boete. Meer over het PEB en de rol van uw partner leest u in een apart blog.

5. Wat is de rol van uw ex-partner?

Bent u in het verleden gescheiden en wilt u uw pensioen afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Dan zult u uw ex-partner moeten betrekken bij uw keuze. Immers de kans bestaat dat uw ex-partner benadeeld wordt. Zij of hij zal daarvoor gecompenseerd willen worden. Daarnaast zal uw ex-partner ook een handtekening moeten zetten op het formulier dat u naar de Belastingdienst moet sturen. Staat die handtekening er niet? Dan riskeert u een forse boete. Meer over het PEB en de rol van uw ex-partner leest u in dit artikel.

6. Wat is de rol van uw medeaandeelhouder?

Heeft u een mede-aandeelhouder en wilt u uw pensioen afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Dan wordt uw mede-aandeelhouder wellicht bevoordeeld. Dit kan mogelijk als schenking worden aangemerkt waarover uw medeaandeelhouder schenkbelasting moet betalen. Meer over de rol van uw medeaandeelhouder leest u in een apart blog.

7. Wat moet u doen met uw PEB als u in het buitenland woont?

Als u in het buitenland woont, dan heeft u niet alleen te maken met de Nederlandse wetgeving, maar ook met de wetgeving in het land waarin u woont. Helaas zijn op dit gebied nog veel zaken onduidelijk. In een artikel over de PEB en wonen in het buitenland gaan we er dieper op in.

8. Wanneer gaat de wet in?

De wet is op 1 april 2017 ingegaan.

9. Hoe nu pensioen op te bouwen?

U mag sinds 1 juli 2017 geen pensioen meer in eigen beheer opbouwen. Hoe zorgt u nu voor een zorgeloze oude dag? En hoe zorgt u er voor dat uw partner en uw kinderen financieel verzorgd achterblijven als u onverhoopt overlijdt? Dat leest u in het artikel over hoe nu pensioen op te bouwen.

Vergelijk uw visie ten opzichte van andere dga’s

In februari 2017 heeft ABN AMRO MeesPierson onderzocht hoe directeur-grootaandeelhouders dit wetsvoorstel zien en welke keuzes zij zouden maken. Bekijk de resultaten van dit onderzoek.

Webinar

Op 12 april 2017 organiseerde ABN AMRO een webinar over dit onderwerp. Wilt u dit webinar terugkijken? Kijk dan hier.

Informatie

U moet dus besluiten wat te doen met uw pensioen in eigen beheer. Voor een afgewogen besluit is meer nodig dan alleen het maken van een rekensommetje. Wilt u nader geïnformeerd worden over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw private banker van ABN AMRO MeesPierson. Zij of hij kan u in contact brengen met één van onze vermogensstructureerders. Raadpleeg altijd een ter zake extern kundig adviseur voordat u definitieve keuzes maakt.

Deel deze pagina

Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in 9 vragen en antwoorden
5.0/5 score (5 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus