Dinsdag 7 maart 20172 minuten leestijd

Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op?

De Tweede Kamer heeft eerder al ingestemd met het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. De Eerste Kamer heeft op 7 maart eveneens ingestemd met dit wetsvoorstel. Dit betekent dat de nieuwe wet vanaf 1 april 2017 van kracht wordt. Wat wordt er nu van u verwacht?

BV mag geen uitvoerder meer zijn van nieuw op te bouwen pensioen

De BV mag vanaf 1 juli 2017 geen uitvoerder meer zijn van nieuw op te bouwen pensioen in eigen beheer. Maar nog wel van tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken. Dit betekent dat het pensioen in eigen beheer vóór 1 juli 2017 premievrij moet zijn gemaakt. Is de pensioenopbouw in eigen beheer dan nog niet stopgezet? Dan moet de BV een boete aan de Belastingdienst betalen, die neerkomt op ongeveer 1,8 keer de waarde van de fiscale pensioenvoorziening op de balans.

Onderzoek dga’s en hun pensioen in eigen beheer

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben geen idee wat ze met hun bestaande pensioen in eigen beheer (PEB) gaan doen, als de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april ingaat. Dat blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO MeesPierson. Uit dit onderzoek onder ruim 400 dga’s blijkt dat een kwart van de dga’s die momenteel pensioen in hun BV opbouwt, daarover nog een besluit moet nemen.

Hoe maakt u uw pensioen premievrij?

Is uw pensioenopbouw in eigen beheer nog niet premievrij? Dan doet u dit alsnog door de volgende acties te ondernemen:

  1. U organiseert een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin het besluit wordt genomen dat uw pensioen in eigen beheer premievrij wordt gemaakt.
  2. De arbeidsovereenkomst tussen u en uw BV moet worden aangepast. Daarin moet worden overeengekomen dat uw pensioen in eigen beheer premievrij wordt voortgezet.
  3. Dit moet ook worden vastgelegd in een aanhangsel bij de pensioenbrief.
  4. Heeft u een partner? Dan is het verstandig dat uw partner er schriftelijk mee instemt dat de pensioenopbouw premievrij wordt gemaakt. Instemmen kan doordat uw partner het aanhangsel bij de pensioenbrief mee ondertekent.
  5. Door het vervallen van de pensioenopbouw daalt feitelijk uw loon. Is uw loon dan vanuit fiscaal oogpunt nog wel gebruikelijk? Dit zult u moeten nagaan. Als uw loon niet meer gebruikelijk is, zult u bijvoorbeeld een loonsverhoging moeten krijgen of dient de pensioenopbouw elders (vaak bij een verzekeraar) te worden voortgezet.

Wat zijn de gevolgen van het premievrije maken van het pensioen in eigen beheer?

Premievrij maken van pensioen in eigen beheer heeft onder andere tot gevolg dat:

  • u minder ouderdomspensioen ontvangt dan bij voortgezette pensioen opbouw in eigen beheer;
  • uw partner mogelijk geen of minder nabestaandenpensioen ontvangt als u komt te overlijden
  • uw kinderen geen wezenpensioen ontvangen na uw overlijden.
  • u geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt als u arbeidsongeschikt wordt.

Premievrij maken heeft dus financiële gevolgen voor zowel u, uw partner als uw kinderen. En zowel bij pensionering, bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid en bij echtscheiding.

Informatie inwinnen

Het is van belang dat alle betrokken partijen, dus ook uw (ex-) partner, op de hoogte zijn van de gevolgen van uw besluit. Hiermee worden financiële tegenvallers bij overlijden of discussies bij echtscheiding mogelijk voorkomen.

Wilt u nader geïnformeerd worden over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw private banker van ABN AMRO MeesPierson. Zij of hij kan u in contact brengen met één van onze pensioenspecialisten.

Lees ook:

Pensioen in Eigen Beheer

Welke acties moet u ondernemen en waar moet u op letten? U leest het in dit dossier. …

Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op?

Beoordeel dit artikel met een waardering tussen de 1 en 5 sterren

3.75/5 (8 stemmen)

MASHA BRIL | Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit en vice-voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het ABN AMRO Pensioenfonds.

Van gedachten wisselen met een specialist?