ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe beëindig ik mijn relatie?

In augustus publiceren we een aantal eerder geplaatste artikelen opnieuw. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 12 mei 2017.

In 2016 woonden er in Nederland ongeveer 4,2 miljoen stellen samen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er van die groep ruim 3,2 miljoen getrouwd of geregistreerd waren als partners. De rest woonden ongehuwd samen. Uit een eerder onderzoek van het CBS bleek al dat ruim de helft van de ongehuwde stellen een samenlevingsovereenkomst heeft opgesteld. Er zijn dus heel veel stellen die hun relatie op veel manieren vormgegeven hebben: samenwonen met of zonder een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of getrouwd. Iedere vorm heeft zijn eigen regels. Maar wat nu als u uw relatie wil beëindigen? Welke procedure moet u dan volgen?

Samenwoners zonder een samenlevingsovereenkomst

Als u ongetrouwd samenwoont (en geen geregistreerd partnerschap hebt) gelden er geen speciale wettelijke regels ten aanzien van uw relatie. U bent juridisch gezien ‘willekeurige derden’ voor elkaar. In feite verschilt de juridische band met uw partner niet van die met uw buurman. Als u uw relatie dan ook wil beëindigen, dan kunt u dit in beginsel zonder tussenkomst van een advocaat of rechter doen.

De vermogensbestanddelen die u samen hebt aangeschaft, zult u nog wel moeten verdelen. Net zo als het tegoed op uw gemeenschappelijke bankrekening. Hebt u minderjarige kinderen? Dan moet u ook nog een ouderschapsplan opstellen. Hierin worden de afspraken over een omgangsregeling met en de verzorging van uw kinderen opgenomen. Ook moet bepaald worden hoeveel kinderalimentatie de niet-verzorgende ouder moet betalen aan de ouder die de kinderen verzorgt.

Komt u daar samen niet uit, dan kunt u een mediator inschakelen of direct naar de rechter stappen.

Samenwoners met een samenlevingsovereenkomst

Bij aanvang van of tijdens uw relatie kunt u een overeenkomst met elkaar sluiten waarbij u een aantal zaken met betrekking tot uw samenwoning regelt. In deze zogenaamde ‘samenlevingsovereenkomst’ wordt vaak bepaald hoe u uw relatie moet beëindigen en hoe u uw spullen moet verdelen. Kijk dus eerst in uw samenlevingsovereenkomst als u besluit uit elkaar te gaan.

Als u er-ondanks de samenlevingsovereenkomst- samen niet uit komt, zult u toch ook een mediator of een advocaat moeten inschakelen.

Verder geldt wat hiervoor bij ‘niet-gehuwde samenwoners zonder een samenlevingsovereenkomst’ vermeld is.

Gehuwden en geregistreerde partners

In het algemeen geldt dat de regels voor het huwelijk en een geregistreerd partnerschap nagenoeg gelijk zijn. Er zijn 3 verschillen:

  • Alleen als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven.
  • Alleen een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen.
  • Alleen het huwelijk kent een scheiding van tafel en bed. Hierbij blijft het huwelijk wel in stand, maar wordt de wettelijke gemeenschap van goederen beëindigd.

Ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Hebt u geen minderjarige kinderen en wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen, dan zult u een advocaat of notaris moeten inschakelen. Zij letten er op dat u in ieder geval afspraken maakt over alimentatie, voortzetting gebruik/huur van de ‘echtelijke’ woning, de verdeling van de spullen en het pensioen. Zodra deze overeenkomst is ingeschreven bij de burgerlijke stand, is uw geregistreerd partnerschap ontbonden.

Hebt u wel minderjarige kinderen, dan is de ontbindingsprocedure gelijk aan de echtscheidingsprocedure bij gehuwden.

Echtscheiding

Als u gehuwd bent en wil scheiden, dan kan dat op gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek. In beide gevallen is het nu nog zo dat een advocaat namens u een verzoekschrift bij de rechter indient. In geval er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, maakt een ouderschapsplan daar onderdeel van uit. Net als de beëindigingsovereenkomst bij geregistreerde partners, moet ook de echtscheidingsbeschikking van de rechter ingeschreven worden bij de burgerlijke stand. Pas dan is uw scheiding een feit.

Wetsvoorstel

Omdat bij ongeveer 60% van de echtscheidingsprodures de partners het met elkaar eens zijn, heeft het kabinet op 18 december 2014 een wetsvoorstel gedaan. Voorgesteld is daar waar echtparen het met elkaar eens zijn en er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, de echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden uitgesproken. Dat scheelt tijd en kosten. Punt is alleen dat dit wetsvoorstel op de lijst van ‘controversiële onderwerpen’ is gekomen. Een nieuw kabinet zal de draad weer moeten oppakken. Nog even geduld dus.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Hoe beëindig ik mijn relatie?
3.9/5 score (9 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus