ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Van welke schenkingsvrijstelling kunt u in 2016 gebruik maken?

In de zomermaanden publiceren we een aantal eerder geplaatste artikelen opnieuw. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 14 januari 2016 en is voor u geactualiseerd.

Bent u van plan om in 2016 aan iemand een schenking te doen? Dan kunt u in aanraking komen met de schenkbelasting. Het is verstandig rekening te houden met de vrijstellingen, zodat de ontvanger niet onnodig of onverwacht belasting moet betalen.

Schenkingsvrijstelling 2016

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling aan dezelfde ontvanger in een kalenderjaar wordt niet belast met schenkbelasting.

Schenkt u meer dan de vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan en schenkbelasting worden betaald.

Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2016 moet voor 1 maart 2017 aangifte worden gedaan. Dit zijn de voornaamste vrijstellingen in 2016:

  • De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen van 5.304 euro;
  • De jaarlijkse vrijstelling van 2.122 euro voor andere personen;
  • De eenmalige vrijstelling van 25.449 euro voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar; deze vrijstelling wordt verhoogd naar 53.016 euro als de schenking wordt besteed aan bepaalde dure studies of voor de eigen woning.

Voor een schenking aan een kind gelden dus veel ruimere vrijstellingen dan voor schenkingen aan andere familieleden of een niet-familielid.

Wilt u een eenmalige vrijstelling voor een kind benutten? Dan moet uw kind ook aangifte doen voor de schenkbelasting en een beroep doen op de vrijstelling. Blijft uw schenking binnen het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling? Dan is geen aangifte nodig.

De tarieven voor de schenkbelasting

Wat als u meer schenkt dan de vrijstelling? Dan komt heffing van schenkbelasting aan de orde. De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt:

  • Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10% voor de eerste 121.903 euro die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.
  • Voor een schenking aan een kleinkind geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%.
  • Voor een schenking aan anderen gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Schenking vrij van recht

Zoals vermeld is het uitgangspunt dat de ontvanger de schenkbelasting betaalt. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen het brutobedrag en het nettobedrag. Het brutobedrag is het bedrag dat u schenkt en het nettobedrag is het bedrag dat de ontvanger overhoudt na het betalen van schenkbelasting.

Het is echter ook mogelijk dat u als schenker de schenkbelasting betaalt. U doet dan feitelijk een nettoschenking. Of in jargon een ‘schenking vrij van recht’. Voor de hoogte van de schenkbelasting hoeft dat geen verschil te maken.

Een voorbeeld:

U schenkt uw kind 50.000 euro. Hiervan is 5.304 euro vrijgesteld en het meerdere is belast met 10%. Uw kind moet 4.469 euro schenkbelasting betalen en houdt dus netto 45.531 euro over.

Betaalt u zelf de schenkbelasting en doet u een nettoschenking van 45.531 euro? Dan is de schenkbelasting eveneens 4.469 euro. Stel nu dat u uw kind een nettoschenking doet van 50.000 euro. De schenkbelasting is dan 4.966 euro en uw kind ontvangt netto 50.000 euro. In het laatste voorbeeld is uw nettolast dus hoger.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Van welke schenkingsvrijstelling kunt u in 2016 gebruik maken?
5.0/5 score (3 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus