Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Aan het denken gezet

Soms zet een klant je aan het denken, soms een collega en soms beiden.

Zo vroegen onze beleggingsadviseurs laatst of ik ze wilde bijpraten over het Validatiestelsel voor vermogensfondsen. Toen ik afgelopen week ook een klant over de gedragscode voor goed bestuur sprak, was het onderwerp voor deze blog snel bedacht.

Hoe zat het ook alweer precies met dat Validatiestelsel? In het kort: de overheid voert sinds een aantal jaren de druk op de filantropische sector op. Meer transparantie is de eis en de brancheverenigingen in de filantropische sector zijn het daarmee eens. Om het toezicht in eigen hand te houden, werkt de Vereniging van Fondsen in Nederland (de FIN) aan een Validatiestelsel voor vermogensfondsen. Dat zal een gezicht krijgen via een onafhankelijke Stichting Toezicht Vermogensfondsen en de FIN is daar achter de schermen druk mee bezig. Belangrijke vraag van mijn collega’s en klanten is waar die stichting straks op gaat toetsen.

Code Goed Bestuur

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: vermogensfondsen worden straks getoetst op de criteria zoals beschreven in de SBF-Code Goed Bestuur. Deze gedragscode van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bevat een uniforme standaard voor goed bestuur. Precies daarover wil ik het hebben. Want een collega beleggingsadviseur vroeg mij in hoeverre mijn klanten kennis hebben van die Code. Als hij met een relatiemanager meegaat naar een klant, gaat het namelijk vaker over de ANBI-status en minder vaak over deze gedragscode. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de relatiemanager het onderwerp niet met de klant heeft besproken. Maar zoals gezegd, het zette me toch aan het denken.

Meetlat

Waar het feitelijk op neer komt, is dat je als vermogensfonds met een ANBI-status – want daar praten we over – binnen afzienbare tijd langs de meetlat van de Stichting Toezicht Vermogensfondsen wordt gelegd. Precies zoals de Belastingdienst vermogensfondsen langs de meetlat legt als het om de criteria voor de ANBI-status gaat – lees daarover vooral mijn vorige blog (zie hieronder). Als vermogensfonds doe je er dus goed aan om de principes en aanbevelingen uit de Code Goed Bestuur te lezen en na te leven.

Vier belangrijke vragen

De Code geeft antwoord op vier belangrijke vragen: hoe bestuur je een vermogensfonds, hoe organiseer je het eigen toezicht, hoe leg je verantwoording af en hoe is de relatie met belanghebbenden? Als je de aanbevelingen volgt, dan hoef je je naar mijn mening als vermogensfonds geen zorgen te maken als dat Validatiestelsel straks in werking treedt. Want de Code dient als uitgangspunt van het Validatiestelsel voor vermogensfondsen.

Toekomstmuziek

Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de meetlat die de Belastingdienst voor de ANBI-status hanteert, synchroon gaat lopen met de meetlat van de nog op te richten Stichting Toezicht Vermogensfondsen. Hoewel de Belastingdienst en de SBF daarover in gesprek zijn, is dat nu nog verre toekomstmuziek. Eerst maar eens een klap op dat Validatiestelsel. En tot die tijd: lees als vermogensfonds de Code Goed Bestuur, want daarvan vinden we met elkaar dat het de principes zijn waaraan je als goed vermogensfonds moet voldoen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus