ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

‘We zetten ons in om de komende generatie in gezondheid op te laten groeien’

ABN AMRO en de Hartstichting tekenden 4 juli een partnership. Samen werken zij aan een rookvrije generatie. Een belangrijk onderdeel van dit partnership is dat de bank de kredietverlening aan de tabaksindustrie staakt.

Strijd tegen tabaksindustrie

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, schetst de urgentie. ‘In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan een hart- of vaatziekte. Als we niks doen, zal dat aantal met 50% toegenomen zijn in 2030. De Hartstichting probeert dit probleem met alle mogelijke middelen te bestrijden. Door bijvoorbeeld onderzoek te financieren maar ook door een netwerk van burgerhulpverleners op te bouwen die kunnen reanimeren wanneer mensen op straat een hartstilstand krijgen. Daarnaast zetten we ons ook in voor een gezonde leefomgeving, met name voor de jeugd. Dat doen we ook door te strijden tegen het roken en met name de rol van de tabaksindustrie. Het is bijvoorbeeld onacceptabel dat zij proberen kinderen te verleiden om te beginnen met roken.

Product tabaksindustrie is levensbedreigend

Waar een frisdrankfabrikant nog gedwongen kan worden om zijn product gezonder te maken, gaat dit niet op voor een fabrikant van tabak. Dat product is ongezond en zelfs levensbedreigend. Het uitsluiten van deze sector is dus de enige manier om tot een gezondere samenleving te komen, legt Italianer uit. Hij is erg blij dat ABN AMRO dit belangrijke signaal wil afgeven.

‘Ik hoop dat andere financiële instellingen snel dit voorbeeld zullen volgen. De overheid heeft een belangrijk verdrag, het Framework Convention on Tobacco Control van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend. Daarin is opgenomen dat de overheid geen contact meer mag hebben met de tabaksindustrie en op geen enkele wijze de verkoop van tabak mag stimuleren. Het is dan vreemd dat bijvoorbeeld pensioenfondsen, die het geld beheren voor ambtenaren die voor diezelfde overheid werken, nog steeds wel in tabaksfabrikanten beleggen. We hopen dat dit snel verandert.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Marianne Verhaar, directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson, vindt het logisch dat de bank hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Het sluit immers naadloos aan bij de overtuiging van de bank dat iedereen het recht heeft op een gezond leven. Daar hoort ook het stoppen van kredieten aan tabaksfabrikanten bij. ‘We zijn blij dat we samen met de Hartstichting deze stap hebben gezet en hopen daarmee ook een signaal af te geven. We gaan ons best doen om ook andere financiële instellingen te overtuigen dezelfde stappen te zetten.

Maar de samenwerking is natuurlijk veel breder. Zo gaan we onderzoeken of we samen met de Hartstichting een Health Impact Bond in het leven kunnen roepen. En we gaan bijvoorbeeld kijken of we onze betalingsapp Tikkie kunnen inzetten voor fondsenwerving. We helpen de Hartstichting te vernieuwen en hopen van elkaar te kunnen leren.’

Een rookvrije toekomst

‘De samenwerking met de Hartstichting begon met een verzoek aan ABN AMRO om het betalingsverkeer te verzorgen. Het klikte tussen onze relatiemanager Rob Peelen en de Hartstichting en al snel ging het gesprek over de ambitie van de Hartstichting. Kort samengevat; een rookvrije toekomst. Het is een ambitie die dicht bij ABN AMRO ligt en met elkaar is onderzocht hoe ABN AMRO de Hartstichting hierbij kan ondersteunen. We zijn op zoek gegaan naar onze gezamenlijke waarden en daaruit is onder andere het plan gemaakt om serieuze stappen te zetten op het gebied van tabaksontmoediging.

Deze verkenning stond los van de afspraken over betalingsverkeer en vermogensbeheer, maar de wens om kredietverlening aan tabaksfabrikanten te staken is wel enthousiast opgepakt door de raad van bestuur en onze afdeling Duurzaam Bankieren. Daarnaast dragen we ook met onze duurzame vermogensbeheer oplossing bij aan de ambitie van de Hartstichting. De Hartstichting en al onze andere relaties met een duurzaam mandaat kunnen er van op aan dat ze niet beleggen in de tabaksindustrie. ’

Coalition of the willing

Het partnership tussen ABN AMRO en de Hartstichting gaat verder dan alleen het uitsluiten van de tabaksindustrie. Italianer is bijvoorbeeld blij dat de bank zich in gaat zetten om ook andere financiële instellingen te overtuigen om dezelfde stappen te zetten via het werken aan een “coalition of the willing”. ‘Daarnaast gaat de bank ons, zoals Marianne al aangaf, ook helpen op een heleboel andere vlakken. Met een Health Impact Bond krijgen projecten waarvan niet direct helder is hoeveel financieel rendement er uit zal voortvloeien – maar duidelijk is dat er groot maatschappelijk rendement mee te behalen valt – ook toegang tot kapitaal. Daarnaast gaan we kijken naar innovaties op het gebied van betalingsverkeer. Bijvoorbeeld met behulp van de eerdergenoemde app Tikkie van ABN AMRO, waarmee via Whatsapp betalingen gedaan kunnen worden. Wellicht is het mogelijk om bijvoorbeeld bij iedere betaling automatisch een klein bedrag te doneren aan de Hartstichting.’

Het partnership met de Hartstichting is voor ABN AMRO niet alleen extern gericht maar ook intern, vertelt Verhaar. ‘Intern bieden we onze medewerkers al langer cursussen aan om te kunnen stoppen met roken. En samen met de Hartstichting en onze Arbodienst gaan wij ons vitaliteitsbeleid op dit onderwerp verder invullen. Met de ABN AMRO Foundation gaan we  de kennis en kunde van onze medewerkers inzetten. Bovendien is ABN AMRO sponsor van vele sportclubs waar kinderen dagelijks sporten. Ook vanuit dat perspectief is steun in de strijd tegen roken voor ons een logisch gevolg.’

‘Met de Hartstichting gaan we een aantal uitdagingen bekijken. Een daarvan is bijvoorbeeld de collecte die nu nog plaatsvindt met bussen en waarmee veel contant geld gemoeid is. Daarvoor moet toch wel een digitaal alternatief te verzinnen zijn. En als die oplossing er komt dan kunnen natuurlijk ook andere klanten daarvan profiteren.’

‘De Hartstichting heeft de bank uitgedaagd om mee te denken over hoe we op basis van onze gezamenlijke waarden samen kunnen werken om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Dat doen we graag met  onze klanten. Ga daarom dus vooral het gesprek met ons aan als u het idee heeft dat we naast de bestaande dienstverlening meer voor elkaar zouden kunnen betekenen.’

Meer weten? Lees ook het artikel in dagblad Trouw over het partnership van ABN AMRO en de Hartstichting.

 

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Marianne Verhaar.

Deel deze pagina

‘We zetten ons in om de komende generatie in gezondheid op te laten groeien’
4.6/5 score (27 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus