Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Acties bij te hoge rekening-courantschuld

De ‘rekening-courantmaatregel’ – inmiddels ook wel de ‘500k+ regeling’ genoemd – was dé grote verrassing op Prinsjesdag dit jaar, ook al maakt deze voorgenomen maatregel geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2019. Het kabinet wil vanaf 2022 het gedeelte van de totale som van schulden aan de eigen vennootschap dat meer bedraagt dan €500.000 belasten in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief is dan naar verwachting 26,90%. Wat kunt u doen?

Rekening-courantschuld

Heeft u een rekening-courantschuld aan uw vennootschap? Op de pagina ‘Verschil tussen lening en rekening-courant’ leest u hoe de Belastingdienst kijkt naar een rekening-courantschuld. Hieronder ga ik nader in op acties die u met uw adviseur in deze situatie kunt bespreken. Heeft u (ook) andere schulden aan uw vennootschap? Lees daarvoor mijn andere blog.

Kabinet gaat ‘rekening-courantmaatregel’ nader uitwerken

Bovengenoemde voorgenomen maatregel is nog niet in een wetsvoorstel vastgelegd. Dat betekent dat de exacte inhoud van de regeling op dit moment nog niet bekend is. Meer informatie over de ‘500k+ regeling’ staat in de brief van 18 september jl. van het Ministerie van Financiën bij het pakket Belastingplan 2019. Daaruit blijkt onder andere dat het kabinet de regeling nog nader gaat uitwerken. Het bedrijfsleven en de adviespraktijk kunnen straks nog op het conceptvoorstel reageren en suggesties doen. Het kabinet wil de maatregel in het voorjaar van 2019 in een wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft genoemde maatregel in eerstgenoemde brief van 18 september jl. aangekondigd. Dat is gedaan om de aandeelhouders meer dan 3 jaar (tot 1 januari 2022) de tijd te geven om hun schulden aan de vennootschap terug te brengen tot in totaal maximaal €500.000.

Welke acties kunt u overwegen?

Als uw rekening-courantschuld nu al te hoog is opgelopen, dan loopt u nu al het risico dat de belastinginspecteur (een gedeelte van) deze schuld als (belaste) dividenduitkering aanmerkt. Dan moet u daarover in ieder geval 25% inkomstenbelasting betalen in box 2. Ook zonder bovengenoemde ‘rekening-courantmaatregel’. In deze situatie kunt u dan misschien beter zo spoedig mogelijk deze schuld verminderen. Bijvoorbeeld met een gedeelte van uw box 3-geld of, als dat in uw situatie kan, met een dividenduitkering waarover u 25% inkomstenbelasting moet betalen (bij een dividenduitkering in 2018 of in 2019). Volgens de kabinetsplannen gaat dit tarief zowel in 2020 als in 2021 omhoog.

Voor zover de hoogte van uw rekening-courantschuld in uw situatie in principe wel verantwoord is, maar wel hoger is dan €500.000, zou u ook alvast deze geldlening kunnen verminderen tot €500.000. Maar om te voorkomen dat u voorbarig handelt, kunt u daarvoor mogelijk beter eerst het wetsvoorstel voor de ‘rekening-courantmaatregel’ afwachten. Waarschijnlijk is in het voorjaar van 2019 meer bekend.

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...