Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Acties bij te hoge schulden aan eigen vennootschap

De ‘rekening-courantmaatregel’ – inmiddels ook wel de ‘500k+ regeling’ genoemd – was dé grote verrassing op Prinsjesdag dit jaar, ook al maakt deze voorgenomen maatregel geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2019. Het kabinet wil vanaf 2022 het gedeelte van de totale som van schulden aan de eigen vennootschap dat meer bedraagt dan €500.000 belasten in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief is dan naar verwachting 26,90%. Waarschijnlijk gaat de maatregel ook in andere situaties dan rekening-courantsituaties gelden. Wat kunt u doen?

Andere schulden dan rekening-courantschuld

Heeft u een rekening-courantschuld aan uw vennootschap? Lees daarvoor mijn andere blog. Hieronder ga ik in op acties die u met uw adviseur kunt bespreken bij andere schulden aan uw vennootschap.

Kabinet gaat ‘rekening-courantmaatregel’ nader uitwerken

Bovengenoemde voorgenomen maatregel is nog niet in een wetsvoorstel vastgelegd. Dat betekent dat de exacte inhoud van de regeling op dit moment nog niet bekend is. Meer informatie over de ‘500k+ regeling’ staat in de brief van 18 september jl. van het Ministerie van Financiën bij het pakket Belastingplan 2019. Daaruit blijkt onder andere dat het kabinet de regeling nog nader gaat uitwerken. Het bedrijfsleven en de adviespraktijk kunnen straks nog op het conceptvoorstel reageren en suggesties doen. Het kabinet wil de maatregel in het voorjaar van 2019 in een wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat het mogelijk niet alleen om rekening-courantsituaties gaat, volgt uit genoemde brief:

“Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.
– Als de totale som van schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan €500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
– De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
– Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.”

Verzachting voorgenomen ‘rekening-courantmaatregel’

De (eerste?) verzachting van de aangekondigde maatregel staat in de brief van 15 oktober jl. van het Ministerie van Financiën over de ‘Heroverweging pakket vestigingsklimaat’:

“In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd” en
“Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van €500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.”

Het kabinet heeft genoemde maatregel in eerstgenoemde brief van 18 september jl. aangekondigd. Dat is gedaan om de aandeelhouders meer dan 3 jaar (tot 1 januari 2022) de tijd te geven om hun schulden aan de vennootschap terug te brengen tot in totaal maximaal €500.000. Wat kunt u doen?

Eigenwoningschuld bij uw vennootschap

Heeft u uw eigen huis (uw hoofdverblijf) gefinancierd met een geldlening van uw vennootschap? De ‘rekening-courantmaatregel’ geldt volgens het Ministerie van Financiën niet voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden. Niet geheel duidelijk is of het kabinet daarmee alleen de financieringsschulden voor een eigen huis in box 1 bedoelt of ook die in box 3. Omdat de ‘rekening-courantmaatregel’ geen betrekking heeft op eigenwoningschulden, is het ook niet nodig om vanwege deze voorgenomen maatregel actie te ondernemen als u een financiering in box 1 heeft voor uw eigen huis. Voor zover de financieringsschuld voor uw eigen huis tot box 3 behoort, ligt dat mogelijk anders. Daarvoor verwijs ik naar de volgende paragraaf (‘Andere schulden die u bent aangegaan of aangaat bij uw vennootschap’).

U kunt bijvoorbeeld wel overwegen om de geldlening voor uw eigen huis bij uw eigen vennootschap af te lossen of over te sluiten naar bijvoorbeeld een bank tegen een misschien wel lager rentetarief, afgezien van genoemde ‘rekening-courantmaatregel’.

Andere schulden die u bent aangegaan of aangaat bij uw vennootschap

Heeft u andere schulden aan uw vennootschap? Bijvoorbeeld een financieringsschuld voor de aankoop van beleggingsvastgoed in box 3. Mogelijk geldt de ‘rekening-courantmaatregel’ ook voor deze en andere schulden waarmee u uw aankopen heeft gefinancierd. Voor zover het totaal van deze schulden meer is dan €500.000, zou u alvast deze geldleningen kunnen verminderen tot in totaal €500.000. Maar om te voorkomen dat u voorbarig handelt, kunt u daarvoor mogelijk beter eerst het wetsvoorstel voor de ‘rekening-courantmaatregel’ afwachten. In principe heeft u dan voldoende tijd om te onderzoeken of u de geldlening beter kunt oversluiten naar bijvoorbeeld een familielid of een bank. De geldlening aflossen met eigen geld in box 3 of met een dividenduitkering uit uw vennootschap, kan dan misschien ook een goede oplossing zijn.

Voor nieuwe aankopen kunt u overwegen of het in uw situatie verstandig is om de financiering via uw vennootschap te laten lopen. Of dat een alternatief gunstiger is, mede in het licht van de beoogde nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld een financiering bij een familielid of bij een bank.

Andere schulden die anderen zijn aangegaan of aangaan bij uw vennootschap

Heeft iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, geld geleend van uw BV? Het is op dit moment niet duidelijk of de voorgenomen maatregel deze en soortgelijke financieringen zal raken. Dat kan het geval zijn vanuit de gedachte dat deze geldlening aan uw familielid alleen is verstrekt omdat u aandeelhouder van deze BV bent. Om te voorkomen dat u voorbarig handelt, kunt u ook hiervoor mogelijk beter eerst het wetsvoorstel voor de ‘rekening-courantmaatregel’ afwachten.

Voor nieuwe situaties kunt u ook overwegen of een andere financiering dan een financiering bij uw vennootschap wenselijk is, mede in het licht van de beoogde nieuwe wetgeving. Misschien is die gedachtegang ook juist het doel van de voorgenomen maatregel? Waarschijnlijk is in het voorjaar van 2019 meer bekend.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...