Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Langs de meetlat

Totale openheid van zaken hoort erbij als je als vermogensfonds de ANBI-status hebt. Maar dat de Belastingdienst de boeken langs zo’n strenge meetlat zou leggen, kwam voor mij als een verrassing.

Een half jaar geleden schreef ik in deze blog over het telefoontje dat ik van de Belastingdienst kreeg. Trouwe lezers weten inmiddels dat ik penningmeester van een vermogensfonds ben en de Belastingdienst wilde weten of die stichting terecht de ANBI-status heeft. Laat ze maar komen, dacht ik toen. Prima om totale openheid van zaken te geven, ik maak me geen zorgen. Tot ik een lijvig conceptrapport van maar liefst twintig pagina’s van de Belastingdienst ontving. Met het verzoek om daar binnen twee weken op te reageren.

Algemeen nut

Ik kan u zeggen, de lokale belastinginspecteur is grondig te werk gegaan. We zijn langs de strengst mogelijke meetlat gelegd.

Eén van de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, is de 90%-eis. Zoals u hier kunt lezen, betekent dit dat ten minste 90% van je uitgaven het algemeen nut moeten dienen. En daar zit nou de crux. Want is dat dan 90% over wat je uitgeeft of 90% over wat je aan jaarlijkse opbrengsten genereert?

De stichting waarvoor ik mij inzet, heeft over de afgelopen vijf jaar een cumulatief rendement van 10% gemaakt. Dat is dus minder dan 2% per jaar. Wij hebben niet elk jaar 90% van de opbrengsten uitgekeerd. ‘Mijn’ stichting wil het vermogen reëel in stand houden en inflatiecorrectie toepassen. Ik denk dat dat heel redelijk is. Maar de Belastingdienst denkt daar vooralsnog anders over.

Oppotten mag niet

Er is nog een tweede aspect dat ik graag met u wil delen en dat is het zogenoemde Bestedingscriterium. De ANBI-regels schrijven voor dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van die ANBI. Met andere woorden: oppotten mag niet.

Ook hierover moet ik met de Belastingdienst nader in gesprek. Want in mijn ogen voldoen wij wel degelijk aan deze eis. We bewaren vermogen om de inflatie te corrigeren en niet om op te potten. Maar ook hier ziet de Belastingdienst het anders.

Deze strenge interpretatie van de Belastingdienst is ongelooflijk relevant voor de vermogensfondsen die bij ons klant zijn. Want dit boekenonderzoek toont eens te meer aan dat het van cruciaal belang is dat wat je doet, uitputtend is vastgelegd in de statuten en in je beleidsplan.

Het wringt

En nu? Ik heb een belastingadviseur in de arm genomen en we hebben twee weken extra tijd gevraagd om met een inhoudelijke reactie te komen. Daarna willen we zo snel mogelijk met de Belastingdienst in gesprek. In het ergste geval raken we de ANBI-status kwijt.

Aan de ene kant begrijp ik dat als je belastingvoordelen geniet, je ook aan de criteria moet voldoen en dat dit streng gecontroleerd wordt. Maar aan de andere kant wringt het. Want het is allemaal liefdewerk oud papier en we zijn met de beste intenties bezig. Ik vermoed dat er veel vermogensfondsen zijn waarmee de (lokale) belastinginspecteurs om tafel moeten. Dat lijkt me een hele klus.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus