Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Belastingheffing in strijd met de mensenrechten

Er kunnen veel redenen zijn waarom u niet blij bent met de belasting die wordt geheven over uw inkomen en vermogen. Een vrij nieuwe reden is dat u kunt vinden dat belastingheffing in strijd is met de mensenrechten. En daar gaat de rechter misschien wel mee akkoord. Hoe zit dat?

Mensenrechten

We hebben in Europa een Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit verdrag geeft mensen onder meer het recht op het ongestoord genot van eigendom. Maar er is ook het recht van overheden om belasting te heffen. Het gaat dan ook te ver om te stellen dat elke belastingheffing gelegaliseerde diefstal is. Maar er is wel een grens. De belasting mag niet leiden tot een buitensporige last.

Fictief inkomen en vermogen

Het is vaak niet zo eenvoudig om het bedrag vast te stellen waarover belasting moet worden geheven. Voor beursgenoteerde beleggingen komt dagelijks een koers tot stand. Maar stel dat het de waarde van een pand is. Wat is de waarde als er in een jaar geen transactie is? En wat als er een huurder inzit? Wat is de invloed daarvan op de waarde? Om het eenvoudig en efficiënt te houden, maken belastingwetten vaak gebruik van ficties. We doen bijvoorbeeld alsof de waarde van dat pand de WOZ-waarde is en de huur een waardedruk van X% oplevert. Of we doen alsof u 4% inkomen uit uw vermogen krijgt.

De kwestie bij de rechter

Er is een verhuurder met een heel trouwe huurder. De huurder huurt de woning al 30 jaar. Omdat de huur jaarlijks maar beperkt mag worden aangepast, staat de huur niet meer in verhouding met de waarde van de woning. Volgens de ‘alsof-belastingsystematiek’ is de woning 373.800 euro waard. Volgens de rechter is de woning, wegens de lage huur, 274.000 euro waard. Omdat de belasting wordt berekend over een hoger bedrag heeft de verhuurder een netto verlies. De rechter vindt dat in dit geval sprake is van een buitensporige last. De adviseur van onze hoogste rechter vindt dat ook. Het wachten is nu op het definitieve oordeel van die hoogste rechter (Hoge Raad).

Een nieuwe kwestie

Als u een spaarder bent, dan weet u waarschijnlijk al waar ik naar toe ga. U wordt geacht 4% rendement uit uw vermogen te krijgen. Daar betaalt u 30% belasting over. De belastingdruk komt daarmee op 1,2%. De rente op spaargeld is momenteel vaak lager. Levert dat een buitensporige last op? Dat is geen onlogische vraag meer. Maar is daarmee ook een mensenrecht geschonden? Het kan maar zo dat de rechter zich binnenkort over deze invalshoek bij dit vraagstuk moet buigen.

Verder lezen

Wilt u zich verdiepen in deze materie? Dan kunt u hier verder lezen:

Hier leest u over de waardering van verhuurde woningen in box 3.
– De eerste proefprocedures lopen al. Ziet u daarvoor bijvoorbeeld deze publicatie. Een alternatief voor de belastingheffing in box 3 is het verplaatsen van vermogen naar box 2.
– Aan het politieke front is het onderwerp door de commissie Van Dijkhuizen op de agenda gezet. 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus