ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Pakket Belastingplan 2018: huwelijksmaatregelen toch niet doorgevoerd

De maatregel om vermogensverschuiving via het huwelijksvermogensrecht tegen te gaan, gaat niet door.


Bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2018 heeft één belangrijk onderdeel voor de estate planningspraktijk de eindstreep niet gehaald. En wel de maatregel waarbij vermogensverschuiving via het huwelijksvermogensrecht aan banden gelegd zou worden. Hierover heb ik u eerder geïnformeerd. Wat ging er mis?

De goeden lijden onder de kwaden

Tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer constateerde men iets opmerkelijks: het huwelijk of een samenlevingscontract kon ook zonder dat sprake is van misbruik, met deze nieuwe regels toch kwalificeren als een belastingconstructie. In die gevallen zou men dan ook schenk- of erfbelasting moeten betalen. Dat vond de Kamer onwenselijk. Alleen als het huwelijk of een samenleving echt juridisch gebruikt wordt om belasting te besparen, zou de Belastingdienst dit tegen moeten gaan.

Wanneer gaat het dan niet goed?

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is het volgende voorbeeld ter sprake gekomen.

  • Stel A heeft een vermogen van 10 dat geheel is verkregen uit een erfenis. De erflater had hierbij niet gesteld dat dit vermogen altijd privé zou moeten blijven (de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’). B heeft ook 10 geërfd, maar op die 10 rust wel een uitsluitingsclausule. B heeft daarnaast nog 90 aan overig vermogen.
  • A en B trouwen op huwelijkse voorwaarden waarbij zij afspreken dat tussen hen de algehele gemeenschap van goederen zal gelden, maar met uitzondering van de erfenissen.

Uitwerking voorbeeld

Dat betekent dat B 90 inbrengt in de huwelijksgemeenschap. Het zogenaamde ‘toetsvermogen’ is 100, namelijk het gehele privévermogen van A (10) en het door B in de gemeenschap gebrachte vermogen (90). Het maximaal, onbelaste deel van 50% wordt vervolgens berekend op basis van dit toetsvermogen. Dat is hier dus 50.

In dit voorbeeld wordt A gerechtigd tot 55 (10 + 45). Bij hem zou dan ook sprake zijn van een schenking van 5 (van 55 -/- 50). Maar is hier sprake van misbruik van het huwelijksvermogensrecht?

Poging 1: Vermogen met uitsluitingsclausule telt niet mee

Kamerlid Omtzigt kwam met concrete voorstellen om het wetsvoorstel aan te passen. Allereerst stelde hij voor schenkingen en erfenissen zonder uitsluitingsclausule die op grond van de huwelijkse voorwaarden tot het privévermogen behoren, niet  te laten meerekenen voor de zogenoemde 50%-grens.

Daarmee zou de hiervoor besproken schenking voorkomen worden. Maar dit voorstel haalde het niet doordat het voor de Belastingdienst niet is vast te stellen hoeveel er krachtens erfenis of schenking zonder uitsluitingsclausule is verkregen. Daardoor zou deze maatregel niet goed controleerbaar en daardoor fraudegevoelig zijn.

Poging 2: De hele regeling laten vervallen

Kamerlid Omtzigt liet het er niet bij zitten en ging vervolgens voor een radicale oplossing: de gehele regeling waarbij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen belast zou worden, moest dan maar vervallen. Geen halve maatregelen dus. Een Kamermeerderheid steunde dit amendement.

Hoe nu verder?

Het is nu aan de regering om te kijken of zij de maatregel rechtvaardiger vorm kan geven. En wel zo, dat wel het misbruik aangepakt wordt, maar goedwillende burgers niet geraakt worden. Benieuwd waar de regering mee gaat komen.

Feit is wel dat wij terug bij af zijn. De gevolgen voor de schenk- of erfbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk blijven vooralsnog in een aantal gevallen onduidelijk. Dit geldt eveneens voor het sluiten of wijzigen van een notarieel samenlevingscontract. Hopelijk volgt er snel een verbeterd voorstel, want de gedachte achter het wetsvoorstel was zo gek nog niet.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus