Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De wereld van social impact verkennen, dat doe je samen!

Begin juni vonden de Beyond Banking Days plaats. Door ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas was een mooie bijdrage geleverd aan het programma met de Social Impact Challenge, één van de acht challenges op de Beyond Banking Days. ‘Doel van deze dagen was de toekomst iets meer naar ons toe te halen. Met mensen met verschillende disciplines uit onder andere de goede doelen sector én met een aantal van onze klanten’, aldus Koosje Ploegmakers, Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas.

Vanwaar jullie betrokkenheid bij de Beyond Banking Days?

‘We zien al langer een tendens waarbij donateurs meer impact willen zien en voelen. Ze willen betrokken worden bij hun sociale projecten. Traditioneel is het zo dat een donor een goed doel kiest en dat hij met zijn besteding hoopt de wereld een beetje mooier te maken. Natuurlijk kan hij de impact van de donatie volgen via jaarverslagen en dergelijke, maar dat is vaak niet voldoende. Een mooi instrument voor investeerders om sociale projecten te steunen én rendement te behalen, is de relatief nieuwe social impact bond. De zogenoemde outcome payer betaalt pas als de social impact gerealiseerd is. Hiermee kan ook een nieuwe doelgroep worden aangeboord, de “ondernemende” investeerders die bijvoorbeeld een project voorfinancieren. Ze kunnen van A tot Z volgen hoe een project verloopt én ze kunnen een investering terugverdienen als de impact is gerealiseerd. Wij vonden de Beyond Banking Days een goede aanleiding om onze kennis en ons netwerk in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan vraagstukken omtrent social impact. Een van de belangrijkste vraagstukken in de wereld van goede doelen.’

Michael Rutgers van Het Longfonds: ‘Samen strijden voor betere wereld’

‘Het Longfonds transformeert van een fondsenwervende organisatie die het vroeger was naar een maatschappelijke organisatie. Het realiseren van sociale impact is hierbij een belangrijk element. Daarom gingen we graag in op de uitnodiging van ABN AMRO om mee te doen aan de hackathon. De denkkracht van de deelnemers van de hackaton inzetten om een maatschappelijk probleem aan te pakken, was erg inspirerend. Fijn, om te zien dat men samen met NGO’s wil strijden voor een betere wereld. We gaan nu in gesprek met partijen die deelnamen aan de challenge om te kijken of we gezamenlijk een werkend platform kunnen creëren dat een bijdrage kan leveren aan onze missie: gezonde lucht en gezonde longen.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘De Social Impact Challenge vond tegelijkertijd plaats met de andere challenges, in één grote ruimte. Honderden mensen bogen zich 48 uur lang over interessante technologie gedreven vraagstukken. Teams van onder andere ABN AMRO, Deloitte en Salesforce met verschillende disciplines, waaronder veel IT’ers en scrum masters. Op de laatste dag van deze hackaton vonden er pitches plaats. Funding Force, onderdeel van Salesforce, won de Social Impact Challenge. Het softwarebedrijf kwam met een platform voor goede doelen, waarmee op een transparante en traceerbare wijze donaties kunnen worden geworven. Bijzonder aan hun oplossing was dat de gift pas plaatsvindt op het moment dat het project succesvol is en het feit dat de lokale community, waaronder de donateurs, zelf vaststellen of dit het geval is. Hierbij heeft het team handig gebruikgemaakt van de mogelijkheden van Tikkie. Dat was ook precies wat we met de challenge beoogden.’

Jullie deden dit aan de hand van vraagstukken van klanten. Welke waren dat?

‘De casussen die in de Social Impact Challenge centraal stonden, kwamen vanuit het Longfonds, Amref Flying Doctors en Health Works. De challenge bestond feitelijk uit twee vragen: Het Longfonds heeft de vraag neergelegd hoe een platform – eventueel op de blockchain – lokaal initiatief optimaal kan faciliteren, zodat de geef- en actiebereidheid in de maatschappij maximaal ingezet kan worden voor het goede doel. De vraag van Amref Flying Doctors en Health Works, beide NGO’s actief in ontwikkelingsgebieden, luidde: hoe kunnen wij een social impact bond bouwen waarbij de outcome payer een institutionele donor kan zijn? De verschillende teams zijn aan de hand van deze vragen aan de slag gegaan met het bouwen van een prototype platform dat in de toekomst door meerdere goede doelen en voor meerdere doeleinden ingezet kan worden.’

Jesse van der Mijl van Partos: ‘Verbluffend resultaat’

‘ABN AMRO benaderde ons in een vroeg stadium om mee te denken over een challenge voor de Beyond Banking Days binnen ontwikkelingssamenwerking. Daarbij was de intentie steeds om de hackathon te gebruiken als een traject dat zou leiden tot ideeën die daarna écht door een NGO kunnen worden uitgevoerd. In samenwerking met Amref Flying Doctors en Health Works brachten we cases in die zich leenden om als social impact op te zetten. Deze nieuwe manier van financieren heeft ontzettend veel potentie. Dat de teams vervolgens in staat waren om binnen 48 uur een werkend prototype online te zetten, was verbluffend.’

Kun je nog een ander concreet resultaat noemen?

‘Een mooi voorbeeld kwam van het Deloitte-team. Het team bedacht een platform op de blockchain waarmee je continu kunt monitoren waar flesjes zonnebrandcrème, bestemd voor albino’s in Afrika, zich gedurende de distributie bevinden en of de crème daadwerkelijk bij de eindbestemming terechtkomt. Het mooie is dat als het flesje daadwerkelijk op bestemming is, een foto als bewijs in de blockchain kan worden toegevoegd. Is het bewijs geleverd, pas dan betaalt de donateur. Transparant en traceerbaar, dus. Waar het uiteindelijk om draait is dat het vertrouwen in de goededoelensector toeneemt en de impact wordt vergroot. En de huidige technologie biedt hier nieuwe mogelijkheden voor.’

Hoe was de sfeer tijdens de challenge?

‘In aanloop van de challenge was er al en goede afstemming met Partos, de brancheorganisatie van ontwikkelingssamenwerking. Ook werkten we intern intensief samen met het Innovation Center, collega’s van de social impact bond en het blockchainteam. Dat voelde je ook goed aan de energie en de passie tijdens de hackaton. Het feit alleen al dat er in 48 uur zulke gave dingen kunnen ontstaan, is fantastisch. En dat niet alleen: er was ook een grote betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij waren alle dagen aanwezig en waren zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van de verschillende teams en naar eigen zeggen geïnspireerd geraakt. We gaan met onze partners onderzoeken of én hoe we de verschillende prototypes kunnen omvormen tot een nieuw werkend platform voor goede doelen. En daarvoor hebben we onlangs een mooie eerste stap gezet: we gaan samen met het Longfonds een platform bouwen om speeltuinen in Nederland rookvrij te maken. Ik kijk er naar uit en ik zal u op de hoogte houden van de vorderingen.’

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus