Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Charitas Congres: een dag vol inspiratie

Een congres organiseren voor religieuze instellingen én fondsenwervende instellingen samen ligt misschien niet direct voor de hand. Maar wel als je bedenkt dat het onze missie is om klanten met elkaar te verbinden. Dit Charitas Congres was een dag vol inspiratie die leidde tot mooie nieuwe inzichten.

Welke vernieuwende methoden kun je inzetten om gehoor te krijgen voor jouw boodschap? Hoe bereik je de achterban in deze sterk veranderende wereld? En kunnen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven parallellen trekken? Interessante vraagstukken waarmee we onze klanten aan het denken willen zetten. Dus eigenlijk ligt het juist wél voor de hand om een gezamenlijk congres te organiseren voor zowel religieuze instellingen als goede doelen. Daar dachten zij blijkbaar ook zo over, want bijna 180 van deze klanten waren op het Charitas Congres aanwezig. Bij Instituten & Charitas willen we helpen impact te creëren door te vernieuwen en te verbinden. Over het thema van de dag hoefden mijn collega Marianne Verhaar (directeur Fondsenwervende Instellingen en Brancheorganisaties) en ik dus niet lang na te denken.

Inspirerend en hoopgevend

Ik kijk met trots op deze dag terug. Al is het alleen maar omdat we hebben gemerkt dat de goede doelen en de religieuze instellingen nu met een hele andere blik naar elkaar kijken. Als ik de dag in twee woorden zou mogen omschrijven, dan zijn inspirerend en hoopgevend de woorden waaraan ik denk. Inspirerend omdat onze gezamenlijke klanten elkaar iets beter hebben leren kennen en tot het inzicht zijn gekomen dat zij wel degelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. En hoopgevend omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat ieder klein verschil dat je kunt maken, al impact oplevert.

Meer rendement met evenveel inspanning

Juist die impact is waar het bij onze klanten om draait. Ik vind het een woord waar vaak hoogdravend over wordt gedaan. Terwijl het eigenlijk niet meer betekent dan dat je met evenveel inspanning meer rendement behaalt. Rendement in diverse opzichten: voor een goed gevoel en voor een betere wereld. Een wereld die sterk verandert, waardoor je zelf als instelling ook moet veranderen. Inspirerend was dan ook het verhaal over het impactvolle Sweetie Project van Terre des Hommes, waarover Hans Guyt vertelde. Daarbij maakt Terre des Hommes gebruik van nieuwe technieken om een hardnekkig probleem in de Filipijnen aan te pakken. En Yvonne Bakkum maakte impact concreet via het FMO Privium Impact Fund. Daarmee kunnen organisaties investeren in zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden.

Een andere invalshoek

Ik vind het waardevol dat wij als bank onze klanten een klein stapje verder hebben kunnen brengen in hun zoektocht naar meer impact. Door de diversiteit van de aanwezigen en de diversiteit aan inzichten, zijn zij uitgedaagd om te kijken of er andere manieren zijn om iets toe te voegen aan wat ze dagelijks doen. Daarin kunnen ze zich gesteund voelen door het feit dat ook het bedrijfsleven steeds meer op zoek is naar manieren om aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling te geven. Dat blijkt trouwens ook uit het onderzoek naar geefgedrag, waarover Marianne Verhaar heeft geschreven. Mooi dat wij als bankier deze verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen. Nieuwe samenwerkingsverbanden helpen nu eenmaal om zaken vanuit een andere invalshoek te benaderen. Daar speel ik graag een rol bij.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus