Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Collecteren via crowdfunding

Crowdfunding inzetten om glas-in-lood ramen te restaureren, een kerktoren te herstellen en een historisch kerkorgel aan te schaffen. Het kan! Meer dan zeshonderd donateurs haalden via crowdfunding bijna €110.000 op. Reden genoeg om te onderzoeken of we met ons crowdfundingplatform een stap voorwaarts kunnen maken voor onze klanten.

Ik beloofde in mijn vorige blog om hier dieper op in te gaan: crowdfunding als alternatieve manier van fondsenwerving voor religieuze instellingen. Crowdfunding bevindt zich al jaren in een stijgende lijn en in 2015 werd in Nederland via deze methode € 128 mln opgehaald. Ter vergelijking: in 2011 was dat nog maar € 3 mln. Crowdfunding is populair, maar is er ook voldoende animo voor bij kerken, die hun inkomsten én het kerkbezoek zien dalen?

‘Geven’

Voor alle duidelijkheid: crowdfunding voor een ‘goed doel’ is niet te vergelijken met crowdfunding voor de financiering van bijvoorbeeld een start-up. Haalt een start-up het streefbedrag niet binnen de gestelde termijn, dan komt de financiering gewoonweg niet rond en krijgt de potentiële financier zijn bijdrage terug. Vorige week werd bekend dat De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich verder gaan oriënteren op ‘crowdfunding’ waarbij de risico’s voor de consumenten en andere deelnemers centraal staat. Bij onze crowdfundingacties ging het echter om ‘geven’ en niet om financieren. De projecten kenden een streefbedrag. Ongeacht of deze wel of niet werd gehaald, ontving de instantie het opgehaalde bedrag. Het is een gift, dus de gever verwacht er niets voor terug.

Minder complex

De donatievorm van crowdfunding is minder complex dan andere vormen. We willen onderzoeken op welke manier we met deze dienst waarde kunnen toevoegen voor onze klanten. Willen ze op deze manier ‘collecteren’? Vinden ze ABN AMRO MeesPierson een logische partner om dit voor hen te faciliteren? Het platform bestaat al, we hebben de kennis en het netwerk en ik denk dat hier zeker kansen liggen. En dan niet alleen voor religieuze instellingen natuurlijk, maar ook voor fondswervende instellingen. Daarom werken mijn collega Marianne Verhaar, Directeur Fondswervende instellingen en Branche- en Belangenorganisaties en ik hier nauw aan samen.

Campagne voeren

Religieuze instellingen zijn van huis uit niet heel erg commercieel ingesteld, maar wie mee wil doen aan een crowdfundingcampagne moet ook campagne voeren. De boer op gaan dus en dat is toch even wennen. Toch zie ik dat de religieuze sector steeds professioneler én moderner wordt. Als voorbeeld voor modern collecteren zie ik het contactloos geven in de Oude Kerk in Soest, één van de kerken die meedeed aan de pilot. Een innovatie waar we trots op zijn! Ook één om absoluut mee verder te gaan.

Wordt vervolgd

Alles op zijn tijd. Crowdfunding is een nieuwe en innovatieve manier van collecteren voor de sector. Eerst maar eens kijken hoe de religieuze- en fondswervende instellingen daar tegenover staan en antwoord krijgen op de vraag hoe wij hen daarbij kunnen helpen. Daarna gaan we kijken hoe we ons platform met meer projecten en meer publiciteit kunnen uitbreiden. Wordt vervolgd!

Meer informatie over crowdfunding vindt u op onze website.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus