Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De netto impact van vermogensfondsen

Meer impact maken als vermogensfonds

Een bestuurder van een vermogensfonds moet zichzelf regelmatig de volgende vragen stellen:

 • Heeft het fonds nog voldoende relevantie?
 • Bereikt het fonds nog steeds het door de oprichter beoogde doel ?
 • Heeft het fonds nog wel voldoende impact op de maatschappij?

Impact betekent hier de balans tussen de kosten om het fonds in stand te houden en de maatschappelijke baten die het fonds realiseert.

.

De kosten van vermogensfondsen: administratie en beheer

De meeste kosten van vermogensfondsen worden gemaakt met administratie en beheer. Een secretariaat behandelt bijvoorbeeld aanvragen voor subsidies, en ook het beheer van het vermogen kost geld. De bestuurlijke onkosten zijn vaak bescheiden.

De baten: subsidies en stipendia

De baten bij een vermogensfonds zijn in feite de optelsom van alle subsidies en stipendia die worden verstrekt. Die subsidies en stipendia passen binnen de in de statuten geformuleerde maatschappelijke doelstelling.

Kosten moeten laag blijven voor rendement op vermogen

Om rendement op het vermogen te houden, moeten de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Zo is de netto impact van het vermogensfonds zo groot mogelijk. Voor de meeste bestuurders van vermogensfondsen betekent dat dat ze zo min mogelijk betaalde hulp moeten inschakelen en zoveel mogelijk onbezoldigd zelf moeten uitvoeren.

Maar dat is lang geen sinecure. Een beetje vermogensfonds kan dan ook niet zonder een professionele administrateur. En ook niet zonder een professionele beleggingsadviseur of rentmeester.

Transparantie én extra kosten door nieuwe wettelijke voorwaarden

Op 1 januari van dit jaar werden de nieuwe wettelijke voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) van kracht. Daardoor is de wereld van vermogensfondsen een stuk transparanter geworden. Maar er zijn extra onkosten bijgekomen.

Een van die nieuwe voorwaarden is de plicht een aantal gegevens op een website te publiceren. En hoewel deze voorwaarden voor zuivere vermogensfondsen minder verstrekkend zijn dan voor fondsenwervende instellingen, betekent dit voor veel vermogensfondsen extra, vooral administratieve, onkosten.

En transparantie leidt tot de zorg dat vermogensfondsen in een te transparante wereld worden bedolven onder aanvragen voor subsidie, met alle kosten van dien.

Wat verandert er verder bij vermogensfondsen?

Behalve die extra kosten zien we, mede door de nieuwe wettelijke voorwaarden, een aantal veranderingen bij vermogensfondsen.

 • Vermogensfondsen gaan op zoek naar extra manieren om het doel te realiseren
  In deze veranderende wereld zoeken veel vermogensfondsen naar efficiënte extra manieren om hun doel te realiseren. Een deel van die oplossing ligt in alternatieve manieren om het fondsvermogen in te zetten ten behoeve van de doelstelling.
 • Vermogensfondsen beleggen volgens de waarden en normen van het fonds
  In de klassieke zienswijze is het vermogen meestal belegd in effecten die cashflow generen waaruit subsidies kunnen worden gegeven. Steeds vaker echter zie je dat bestuurders ervoor kiezen bij het beheer van het vermogen ook de doelstelling van het vermogensfonds voorop te stellen. Dat doen ze door de beleggingen in te richten volgens dezelfde waarden en normen waarop het fonds ook geschoeid is. Ook kiezen bestuurders bepaalde beleggingen niet alleen voor het financiële maar ook voor het maatschappelijke rendement dat ze genereren. Tot slot worden ‘foute’ beleggingen bewust uitgesloten, en worden vooral ook bepaalde ‘goede’ beleggingen bewust ingesloten.
 • Vermogensfondsen verstrekken leningen volgens de normen en waarden van het fonds
  We zien steeds vaker vermogensfondsen leningen verstrekken binnen hun doelstelling. En onder de noemer Impact Investing zie je grotere vermogensfondsen ook aandeelhouder worden in startende bedrijven die naast winst een zelfde doel nastreven als het fonds. Daarnaast zie je dat vermogensfondsen steeds vaker niet alleen geld geven in de vorm van subsidies, maar ook garanties binnen de maatschappelijke doelstelling verstrekken. En als die garantie afloopt herhalen ze dat.

Drie keer zoveel goeds

Zo is het voor vermogensfondsen dus mogelijk om met hetzelfde vermogen op hetzelfde moment drie keer zoveel goeds te doen: door te beleggen in lijn met je maatschappelijke doel, door uit de netto cashflows uit je beleggingen subsidies te geven en door op papier garant te staan.

Wilt u meer weten over hoe u de impact van vermogensfondsen kunt verhogen, schrijf u dan in voor de dag voor vermogensfondsen: Impact in de 21e eeuw.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus