Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De regulering schrijdt voort…

Hoe aansprakelijk ben ik eigenlijk in mijn rol als penningmeester van een vermogensfonds? Die vraag schoot door mijn hoofd toen ik een artikel las over aanscherping van de wetgeving. Als de wetswijziging een feit is, kunnen bestuurders van niet-commerciële stichtingen en verenigingen aansprakelijk gesteld worden in geval van faillissement. De regulering schrijdt voort….

Zijn we wel transparant genoeg? Heeft het vermogensfonds waarvan ik penningmeester ben, terecht de ANBI-status? Voldoe ik aan de Code Goed Bestuur? En moet ik me straks zorgen maken als het Validatiestelsel in werking treedt? Steeds meer vragen waar ik en andere (amateur) bestuursleden antwoord op moeten geven. Ga je nog een stap verder, dan kun je nog twee vragen aan dit rijtje toevoegen: wat is mijn verantwoordelijkheid als bestuurder? En nog extremer: wat is mijn aansprakelijkheid?

Typisch voorbeeld

Als de voorgestelde veranderingen in de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen worden goedgekeurd, dan gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht. En dat lijkt mij behoorlijk heftig. Want als amateurbestuurder kan ik straks dus aansprakelijk worden gesteld als de stichting waarvan ik penningmeester ben, failliet gaat. De kans dat dat gebeurt is niet zo groot, maar toch. Het is weer een typisch voorbeeld van het steeds verder reguleren van de samenleving. Waar dus niet alleen de bank waar ik werk aan onderworpen is, maar ook het vermogensfonds waar ik me in mijn vrije tijd voor inzet.

Geschikte bestuurders

Is het erg dat die bestuurdersaansprakelijkheid verandert? Wellicht niet als je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt. Ik vind dat ieder bestuur zo’n verzekering zou moeten overwegen. ‘Mijn’ vermogensfonds heeft ook nog eens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsopstalverzekering. Maar dan nog. Als ik straks meer aansprakelijkheid ervaar, dan ervaar ik ook meer risico. Terwijl het risico van een maatschappelijke bestuursfunctie nou niet direct groot is.

Zijn risico en rendement nog in balans?

Het rendement van mijn penningmeesterschap is de voldoening dat ik iets bijdraag op het maatschappelijke vlak. Maar zijn risico en rendement nog wel in balans als ik straks privé aansprakelijk kan worden gesteld als ‘mijn’ vermogensfonds failliet gaat? Voor je het weet, krijg je situaties waarin bestuurders zich van allerlei claims willen laten vrijwaren. En dan nog iets: als bestuurders meer aansprakelijkheid gaan ervaren, wordt het waarschijnlijk nog moeilijker om geschikte mensen voor een bestuursfunctie te vinden.

Nog voorzichtiger

Een ander risico is dat bestuurders nog voorzichtiger worden in de manier waarop zij hun geld besteden en hun missie willen volbrengen. Terwijl juist vermogensfondsen de eigenschap hebben dat ze bij de uitoefening van hun maatschappelijke rol meer risico kunnen accepteren dan anderen. Ze hoeven immers ‘alleen’ de nagedachtenis van de oprichter in ere te houden en niet aan donateurs uit te leggen waarom ze doen wat ze doen. Zoals ik het nu zie, kan de aanscherping van de wet ertoe leiden dat de balans tussen risico en rendement voor bestuurders van vermogensfondsen behoorlijk wordt verstoord. Maar net als het Validatiestelsel komt deze wetsaanpassing er ongetwijfeld aan. Opnieuw (lobby)werk aan de winkel voor de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie? En werk aan de winkel voor bestuurders? Check nog maar eens uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zou ik zeggen. Of sluit er één af.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus