Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De route van de intervisie

Er komt geen ‘Stichting Toezicht Vermogensfondsen’. Met deze mededeling los ik een belofte in, namelijk u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen met betrekking tot het Validatiestelsel voor vermogensfondsen. Een onderwerp waarover ik dit jaar regelmatig heb geschreven.

Precies wat ik al vermoedde, werd tijdens de ledenvergadering van de FIN op 24 november bevestigd. Maar wat nu? De behoefte aan toezicht in de sector blijft. Daarom gaat de FIN de komende tijd de voorkeur van haar leden voor twee alternatieve scenario’s inventariseren. Enerzijds is het idee geopperd voor een soort certificering op vrijwillige basis. Dat roept bij mij direct de vraag op ‘hoeveel zin heeft dat’? Het tweede scenario is intervisie. Leden van de FIN gaan dan regelmatig tijdens kennis- of intervisiesessies met elkaar in gesprek om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Een idee dat sterk mijn voorkeur heeft en ik zal u vertellen waarom.

Huis van kennis

Leden van de FIN – en ik ben er daar in mijn privérol als penningmeester van een vermogensfonds zelf één van – geven al langer aan dat ze verder willen professionaliseren. Precies waaraan een branchevereniging als de FIN kan bijdragen. Bovendien: als je een certificaatsysteem opwerpt voor je leden, maak je het voor niet-leden onaantrekkelijker om lid te worden. En dat is jammer, want de FIN moet naar mijn mening een huis van kennis voor zoveel mogelijk vermogensfondsen zijn. Maar de FIN opereert zeker niet vanuit een ivoren toren; zo organiseert ze juist in deze tijd bijeenkomsten waarvoor leden worden uitgenodigd om mee te denken over het beleid en over de strategie. Ik ben onlangs zelf nog bij zo’n beleidssessie aanwezig geweest. Wat betreft de twee geschetste toezichtscenario’s zou ik willen zeggen: kies de route van de intervisie. Maar we gaan het zien. Het duurt op z’n minst tot de volgende ledenvergadering in april voor we weten welk scenario de voorkeur heeft.

Mijn goede voornemen

En zo is er alweer bijna een (enerverend) jaar om. Ik schat zo in dat het komende jaar net zo interessant wordt. Ik heb alvast één goed voornemen en dat maak ik bij deze publiekelijk bekend. Op de ledenvergadering van de FIN in november waren twee ANBI-specialisten van de Belastingdienst aanwezig. Zij kregen een concrete vraag over het ‘oppotten’ van vermogen, waarvan de Belastingdienst zegt dat je dat als ANBI niet mag doen. In mijn ervaring zit daarin enige nuance, namelijk dat je pas kunt uitkeren als je winst gerealiseerd hebt. De ANBI-specialisten van de Belastingdienst vertelden echter dat vermogensfondsen wel degelijk ook hun ongerealiseerde rendement binnen een afzienbare termijn moeten uitgeven. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Want op die manier zaai je onrust en maak je van vermogensfondsen kortetermijnbeleggers. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarover ga ik volgend jaar absoluut het gesprek met de Belastingdienst aan. Het onderwerp voor de eerste blog van 2017 heb ik daarmee al voorhanden.

Ik wens u een mooie jaarwisseling!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus