Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Dit kunt u doen tegen de box 3-belasting

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat veel belastingbetalers – vooral spaarders – de belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting als ‘te hoog’ ervaren. Het veronderstelde, forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 is voor hen namelijk veel hoger dan het werkelijk ontvangen rendement. Dat geldt ook na de wijzigingen in de belastingheffing over box 3 per 2017. Wat kunnen zij doen?

Belastingbetalers kunnen bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting

Staatssecretaris Snel (D66) van Financiën heeft de Tweede Kamer eind mei jl. met een brief geïnformeerd over de mogelijkheid voor belastingbetalers om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 in aanslagen inkomstenbelasting. Dat houdt verband met wetswijzigingen die van belang zijn voor het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting over 2017.

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer: “Mogelijk is het niet voor iedere belastingplichtige duidelijk dat hij tegen zijn aanslag IB 2017 individueel bezwaar moet maken als hij het niet eens is met de box 3-heffing in de aanslag.” De regeling voor bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting over 2017 wijkt namelijk af van de regeling voor de belastingjaren 2013-2016 voor de aanslagen inkomstenbelasting met een datum van 14 mei 2015 of later. Toen was een individueel bezwaarschrift vaak niet nodig. Op de pagina ‘Bezwaar Box 3-heffing 2017 valt niet onder procedure massaal bezwaar 2013-2016’ van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Individueel bezwaar is nu wel nodig, ook bij nieuwe ‘massaal bezwaar’-regeling

Mogelijk komt er nog een regeling ‘massaal bezwaar’ voor aanslagen inkomstenbelasting 2017, vergelijkbaar met die voor genoemde oude belastingjaren. Dan beoordeelt de rechter niet alle ingediende bezwaarschriften. Maar dan worden – in plaats daarvan – slechts enkele proefprocedures gevoerd, eventueel tot de Hoge Raad, onze hoogste rechter, aan toe. Mocht dan vaststaan dat de Belastingdienst uitgaat van een te hoog forfaitair rendement voor de belastingheffing over box 3, dan past de Belastingdienst de aanslagen vervolgens aan. Maar voor het belastingjaar 2017 alleen voor zover tegen de heffing in box 3 in die aanslagen tijdig bezwaar is ingediend.

Is het indienen van een bezwaarschrift zinvol?

U kunt natuurlijk met uw fiscalist bespreken of het in uw situatie raadzaam is om een bezwaarschrift in te (laten) dienen tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement in box 3 in uw aanslag inkomstenbelasting over 2017.  Misschien zijn er ook nog andere zaken in uw belastingaanslag waarmee u het niet eens bent? Dan kunt u natuurlijk ook daar bezwaar tegen (laten) maken.

Fiscalisten zijn hoopvol

Volgens fiscalist Pieter Asjes, partner bij belastingadvieskantoor AsjesBisseling in Amsterdam, is de kans groot dat de Hoge Raad de box 3-heffing in het geval van hoge vermogens (bijvoorbeeld > € 1 miljoen) die (vrijwel) geheel op spaarrekeningen worden aangehouden, in strijd acht met het Europees recht. Asjes: “Wij achten de kans reëel dat de Hoge Raad beslist om een teruggave van (een deel van) de box 3-heffing te verlenen. Deze procedures kunnen niet worden gestandaardiseerd, omdat de belastingplichtigen zich op een “individual and excessive burden” dienen te beroepen. Per definitie dus maatwerk.”

Let op de bezwaartermijn bij het indienen van een bezwaarschrift

Gaat u bezwaar maken? Dan moet u dat op tijd (laten) doen:  binnen 6 weken na de datum op uw definitieve aanslag. Had u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 al vóór 31 mei 2018 ontvangen en heeft u nog geen bezwaar gemaakt? Dan kunt u alsnog vóór 15 juli 2018 een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Uw bezwaar is dan op tijd binnen, zo blijkt onder andere uit de brief van de staatssecretaris. U kunt de Belastingdienst eventueel om uitstel van betaling vragen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Maar als u later alsnog dat bedrag aan inkomstenbelasting moet voldoen, dan moet u daarover ook rente betalen.

Box 3 houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Ik ben benieuwd wat de rechter uiteindelijk gaat beslissen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus