Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Duurzame impact met aardse zaken

Tijdens het 5e jaarcongres voor religieuze instellingen op 5 juni stond duurzaam rentmeesterschap centraal. Het publiek werd geprikkeld het onderwerp vanuit hun hart, hoofd en handen te benaderen. Het hart staat voor verbondenheid met de directe omgeving en de maatschappij. Het hoofd staat symbool voor beter aansluiten bij de huidige tijdsgeest. De handen vertellen het verhaal van impact maken door een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Veel kerken staan in hun dagelijks bestuur voor de nodige uitdagingen en dilemma’s. Het sluitend maken van de exploitatierekening, het zorgdragen voor goede bestuurlijke opvolging, het beheer van het gebouw en verbinding zoeken met de nieuwe generatie: zo maar wat voorbeelden die de materiële continuïteit flink in de weg kunnen staan.

Dat lijkt in schril contrast te staan met de eeuwigheidswaarde die de kerk als geloofsinstituut vertegenwoordigt. Door optimaal in te zetten op duurzaamheid geef je die eeuwigheid extra betekenis. Het lost weliswaar niet al uw ‘aardse zaken’ op, maar zorgt er wel voor dat je op meer fronten bijdraagt aan een betere wereld en het behoud van de aarde voor volgende generaties.

Het hart op de juiste plek

Voor Rian Vens, directeur relatiemanagement Instituten & Charitas, begint duurzaam rentmeesterschap vanuit het hart. “De aarde koesteren voor de generaties na ons is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Om echt impact te maken, kun je als individu of instituut alleen niet heel veel aanrichten. Het is dan ook logisch om hierin gezamenlijk op te trekken. Die verbondenheid met elkaar is belangrijker dan ooit; het vraagt ook om nieuwe wegen, invalshoeken en verbintenissen.”

“De activiteiten van de Jezuïet Nikolaas Sintobin zijn hier een goed voorbeeld van”, gaat Rian verder. “Hij nam ons tijdens het congres mee in de denkwereld van de Jezuïeten. In zijn voortdurende verwondering rijgt de internetpater ervaringen aan een ketting voor mensen die hulp nodig hebben. Deze verhalen plaatst hij op internet. De bekendste Jezuïet van dit moment is paus Franciscus. Volgens pater Sintobin begrijp je niets van de paus als je niet beseft dat hij Jezuïet is.”

Die verbondenheid geldt ook voor dominee Ruben van Zwieten die als predikant en ondernemer zingeving brengt bij zakenmensen op de Zuidas. Rian: “Hij staat mensen bij die gedreven door technologie, bedrijfskunde of management zijn vastgelopen. Hij helpt hen een nieuw begin te maken en zo een zegen te worden voor hun omgeving. De twee sprekers verkondigen op een eigentijdse manier het geloof door aansluiting te zoeken bij de wereld om hen heen.”

Voor Rian is verbinding de sleutel voor succes. “Door kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen, versterk je elkaar en kun je echt iets bereiken. Dat samenspel wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. Je ziet dat ook bij kerken onderling. Zeker als je het beziet in de historie zijn religieuze instellingen bij uitstek geschikt om vanuit hun geloofsovertuiging het voortouw te nemen om te werken aan een betere wereld.”

Het hoofd niet verliezen

Volgens organisator en relatiemanager Leo Looman zijn het uitdagende tijden voor bestuurders van maatschappelijke organisaties en kerkelijke instellingen. “Goed bestuur, transparantie en een optimaal beheer van het vermogen vragen voortdurend aandacht. Het is dan ook belangrijk grote zorgvuldigheid te betrachten bij het beheren van de financiële middelen. Dat vraagt om een gematigd risicoprofiel en ook de zekerheid dat de gelden goed belegd zijn.”

“Steeds meer van onze relaties kiezen voor duurzaam beleggen”, vult Leo aan. “Ten eerste streven ze hiermee het behoud of de groei van het vermogen na. Daarnaast willen ze met hun beleggingen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar ook stelt het hen in staat dicht bij de doelen van de eigen organisatie te blijven, denk aan armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking of educatie.”

Voor Leo is duurzaamheid een belangrijk vertrekpunt. “Het stelt religieuze instellingen in staat de combinatie te maken tussen hun maatschappelijke missie en hun financiële doelen. Door te kiezen voor duurzaam beleggen en een portefeuille die past bij de organisatie, kun je jouw betekenis in de samenleving kracht bijzetten. Je verhoogt als het ware je maatschappelijk rendement zonder in te leveren op financiële resultaten.”

De handen uit de mouwen

Voor Richard Kooloos, directeur Duurzaam Bankieren van ABN AMRO, vragen ideeën en overtuigingen in de huidige tijd vooral ook om concrete acties. “Als bedrijf of organisatie moet je vandaag een antwoord klaar hebben op de vraag hoe je invulling geeft aan de milieuproblematiek of het beschermen van mensenrechten, maar ook kunnen vertellen hoe duurzaam je strategie is of wat jouw visie is op de circulaire economie. De tijd dat je aan de zijlijn kon staan en het allemaal van een afstandje kon bekijken ligt achter ons. We staan er nu allemaal middenin.”

Tijdens het congres kwamen ook de Green Bonds van de bank voorbij.” Richard: “Deze groene obligaties zijn een manier om te investeren in duurzame projecten, bijvoorbeeld in leningen voor duurzaam vastgoed of duurzame energie. Dat je met je liggende gelden impact kunt maken, is voor veel organisaties en beleggers vandaag de dag een belangrijke voorwaarde. Als genoeg mensen dit doen, krijgen we het duurzame vliegwiel flink aan het draaien.”

Samenspel van hart, hoofd en handen

“Zo kun je jezelf bijvoorbeeld de vraag stellen wat je nog tegenhoudt om duurzaam te beleggen”, vervolgt Rian. “Door te beleggen in bedrijven die schoon drinkwater leveren in ontwikkelingslanden of op een slimme manier afgedankte spullen of grondstoffen recyclen, heb je als belegger invloed op duurzame prestaties. Om het rendement hoef je het in ieder geval niet meer te laten.” Met impact beleggen kun je nog een stap verdergaan. Rian: “Dan gaat het niet alleen om het resultaat, maar kun je hier ook zelf aan bijdragen. Microfinancieringen zijn hier een goed voorbeeld van.”

Rian tot slot: “Ik vind het belangrijk en waardevol om religieuze instellingen in materieel opzicht te begeleiden naar een nieuwe toekomst. Het zijn roerige en onzekere tijden. We moeten met elkaar op zoek naar een nieuw financieel evenwicht waarin kosten en baten voldoende in balans zijn. Het uitoefenen van goed rentmeesterschap geeft de rust en ruimte die nodig is voor de vrijwilligers en bestuurders. Duurzaam beleggen is een manier om tegelijkertijd financieel én maatschappelijk rendement te genereren en om die reden een serieuze oriëntatie waard. En het mooie is: je hart, hoofd en handen werken zo optimaal samen.”

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus