ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Eindejaarstips: wat moet u nog doen vóór 2018?

Eindejaarstips: met deze maatregelen profiteert u nog maximaal van de fiscale maatregelen in 2017.

Het jaar 2018 nadert. Hoe bereidt u zich daarop voor? Uiteraard neemt u alleen actie als dat passend is in uw situatie. U houdt rekening met de huidige wetgeving. En waarschijnlijk ook met de kabinetsplannen en met de mogelijkheid dat wetgeving altijd kan veranderen. Wat kunt u doen? Hierbij onze eindejaarstips.

Kabinetsplannen

Eén van de kabinetsplannen die de regering op Prinsjesdag bekendmaakte, gaat over het btw-tarief voor een aantal drogisterijartikelen. Naar verwachting gaat dat tarief op 1 januari 2018 in bepaalde gevallen van 6% naar 21%. Het is het gevolg van (voorgestelde) reparatiewetgeving na een uitspraak van de Hoge Raad uit 2016. Volgens ons hoogste rechtscollege geldt het btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen namelijk ook voor bepaalde zonnebrandmiddelen met UVA- of UVB-filter en natriumfluoride houdende tandpasta. De regering vindt dat deze uitspraak onbedoelde gevolgen heeft. Daarom heeft de regering voorgesteld om de definitie van ‘geneesmiddelen’ in de btw-wetgeving aan te scherpen.

Naar verwachting betekent dit onder andere dat het btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen met ingang van 1 januari 2018 niet (meer) geldt voor cosmetische, reinigende en verzorgende producten (waaronder tandpasta en zonnebrandmiddelen) en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen. Enkele voorbeelden van deze producten zijn volgens de parlementaire behandeling: sommige (baby)crème en anti-roos shampoo, sommige middelen tegen brandend maagzuur, darmkrampjes, hoesten, keelpijn, littekens, verkoudheid, verstopte neus en wratten. Er zijn meer voorbeelden genoemd. Het zou gaan om circa 16% van de totale hoeveelheid aan zelfzorgproducten. De overige 84% is of kan een voedingsmiddel of geneesmiddel zijn, waarvoor het btw-tarief van 6% geldt.

Eindejaarstips 2017

Natuurlijk kunt u één of meer producten uit bovenstaande lijst kopen als u die nodig heeft. Maar een grote voorraad daarvan aanleggen in 2017, uitsluitend vanwege het hogere btw-tarief in 2018? Dat is vaak niet verstandig. Denkt u aan het risico dat de uiterste houdbaarheidsdatum van het product eerder aanbreekt dan het moment waarop u het moet gaan gebruiken. Natuurlijk maakt iedereen zijn of haar afweging. U moet dan ook zelf maar beslissen wat u nog vóór het nieuwe jaar gaat doen.

Hieronder leest u onze algemene eindejaarstips. Vindt u één of meer eindejaarstips interessant? Dan kunt u hierover vanzelfsprekend overleggen met uw contactpersoon bij de bank. Samen kunt u dan bepalen wat in uw situatie wenselijk is. Deze eindejaarstips zijn niet alleen gebaseerd op een selectie uit bestaande wetten en regelgeving, maar ook op de beoogde maatregelen van de regering voor 2018 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Wij gaan in op de volgende onderwerpen.

1. Algemeen

 1. Schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en anderen
 2. Goede doelen financieel steunen
 3. Belastingaanslagen en kleine schulden betalen
 4. Privévermogen storten in een BV of andere rechtsvorm (box 2)
 5. Maximaal sparen via een lijfrente

2. Eigen huis

 1. Eigenwoningschuld aflossen
 2. Let op beëindiging regeling restschulden

3. Ondernemers

 1. Onderhoud aan pensioen

1. Algemene eindejaarstips

Schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en anderen

Schenken kan een goed idee zijn. U doet degene die de schenking ontvangt daarmee namelijk vaak veel plezier. Ook vermindert u meestal de belastingdruk over uw erfenis. Maar het moet wel passend zijn in uw situatie en die van de verkrijger. Er bestaan verschillende mogelijkheden om een bedrag te geven zonder dat de verkrijger hierover schenkbelasting moet betalen.

Jaarlijkse vrijstelling

In 2017 kunt u tot €5.320,- belastingvrij aan uw kind schenken. En tot €2.129,- aan uw kleinkind en/of aan iemand anders. In deze gevallen zonder dat een aangifte schenkbelasting nodig is. U kunt het geld gewoon overmaken. Het ontvangen bedrag is vrij te besteden tenzij u voorwaarden aan de schenking verbindt (zoals bewind).

Eenmalig verhoogde vrijstelling

U kunt in plaats van €5.320,- eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken aan uw kind in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Dat kan in 2017 tot €25.526,-. Het ontvangen bedrag is vrij te besteden. Uw kind moet een beroep doen op deze vrijstelling in een aangifte schenkbelasting.

Eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor het eigen huis

Wilt u een bedrag schenken aan uw kind voor het eigen huis? Bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek voor het hoofdverblijf van uw kind of een restschuld voor diens vorige hoofdverblijf? Dan kunt u het bedrag van €25.526,- in 2017 verhogen tot €100.000,- voor een kind van 18 tot en met 39 jaar. U kunt dan dus nog eenmalig een bedrag van €74.474,- in 2017 extra belastingvrij schenken bovenop de normale verhoogde vrijstelling. De schenking voor het eigen huis kunt u eventueel spreiden over 2017, 2018 en 2019 als uw kind ook in die jaren binnen de leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar valt. Voor deze vrijstelling en andere verhoogde vrijstellingen moet uw kind een aangifte schenkbelasting indienen bij de Belastingdienst. In plaats van een aanvullende onbelaste schenking voor het eigen huis kunt u het bedrag van €25.526,- onder bepaalde voorwaarden verhogen tot €53.176,- voor een schenking voor een dure studie.

Heeft uw kind al eerder gebruikgemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van uzelf? Dan kunt u deze vrijstelling mogelijk nog aanvullen met een onbelaste schenking voor het eigen huis. Of dat mogelijk is, is afhankelijk van het jaar waarin uw kind eerder van deze vrijstelling gebruikmaakte.

 1. Was dat vóór 2010, daarna niet meer en valt uw kind in 2017 binnen de leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar? Dan kan uw kind in 2017 (of in een later jaar) nog gebruikmaken van een vrijstelling van €27.650,- voor het eigen huis.
 2. Was dat in één van de jaren 2010-2014? Dan heeft uw kind geen aanvullende vrijstelling voor het eigen huis meer als u schenkt.
 3. Was dat in 2015 of 2016? Dan kan uw kind in 2017 (of in 2018) nog gebruikmaken van een vrijstelling van €46.824,- voor het eigen huis.

Bij een schenking aan een ander dan aan uw kind(eren) voor het eigen huis kunt u de vrijstelling van  €2.129,- eenmalig verhogen tot €100.000,- als aan de voorwaarden is voldaan. Mits deze vrijstelling niet al is benut in 2013 of 2014.

Goede doelen financieel steunen

U kunt overwegen om geld te geven aan goede doelen door bijvoorbeeld vanuit privé een gift te doen. Daardoor betaalt u mogelijk minder inkomstenbelasting. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet hiervoor de giften kunnen aantonen. Doet u in 2017 een gift? Dan behoort het bedrag van de gift niet meer tot uw vermogen in box 3 op 1 januari 2018. Aftrekbare giften zijn onder te verdelen in periodieke giften en andere giften.

Periodieke giften

Bij een aftrekbare periodieke gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan bepaalde verenigingen is iedere gift jaarlijks geheel aftrekbaar bij voldoende belastbaar inkomen. Zo’n vereniging moet in ieder geval geen winstbelasting hoeven te betalen en ten minste 25 leden hebben. Voor de periodieke gift is geen notariële akte van schenking vereist. Maar de verplichting tot het doen van jaarlijkse, vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen of verstrekkingen gedurende ten minste 5 jaar geldt bijvoorbeeld wel. Let u op de voorwaarden.

Andere giften

Andere giften aan ANBI’s met een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen zijn aftrekbaar (plafond). De aftrek geldt voor zover u in een jaar meer geeft dan 1% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen met een minimum van €60,- voor alle giften gezamenlijk (drempel). Deze giften kunt u in aftrek brengen voor het gedeelte dat uitgaat boven de drempel. Sommige belastingbetalers ‘bundelen’ hun giften vanwege deze aftrekpost. Heeft u een fiscaal partner in het kalenderjaar? Dan moet u de giften van u beiden optellen. Voor de drempel en het plafond moet u dan uw gezamenlijke inkomen in alle boxen in aanmerking nemen.

Giften aan culturele ANBI’s

Doet u een gift aan één of meer ANBI’s met een cultuurstatus van de Belastingdienst? Dan kunt u deze gift in uw aangifte inkomstenbelasting verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2017 privé doet aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25% met een maximum van €1.250,-. De aftrekpost voor giften verhoogt u dus met een kwart tot genoemd maximum. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal €5.000,- aan culturele ANBI’s geeft. De regering wil deze regeling met 1 jaar verlengen. Dan zou de extra aftrek ook gelden voor giften aan culturele ANBI’s die u in 2018 doet. De Europese Commissie moet deze verlenging nog wel goedkeuren. Ook moet het parlement dit regeringsvoorstel nog aannemen.

Belastingaanslagen en kleine schulden betalen

De meeste belastingschulden behoren niet tot box 3. Erfbelastingschulden wel. U kunt belastingaanslagen in 2017 betalen als de hoogte daarvan niet ter discussie staat. Daardoor betaalt u in 2018 maximaal circa 1,6% van het betaalde bedrag minder aan inkomstenbelasting. Kleine schulden kunt u vaak beter aflossen vóór de jaarwisseling. De eerste €3.000,- (fiscaal partners: €6.000,-) van alle schulden gezamenlijk mag u namelijk niet in mindering brengen op uw vermogen in box 3.

Privévermogen storten in een BV of andere rechtsvorm (box 2)

De rente die u privé ontvangt op spaartegoeden is momenteel relatief laag. In box 3 betaalt u desondanks een vermogensrendementsheffing die is gebaseerd op een veel hoger forfaitair rendement. Na aftrek van maximaal circa 1,6% inkomstenbelasting in box 3 in 2018 teert u zelfs in. Veel belastingbetalers denken na over alternatieven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vermogen als kapitaal te storten in een BV. De BV betaalt vennootschapsbelasting over het rendement: 20% over de winst tot €200.000,- en 25% over het meerdere. Mocht de BV nog dividend uitkeren, dan moet u daarover nog 25% inkomstenbelasting in box 2 betalen. De totale belastingdruk op het werkelijke rendement komt zo op 40% tot 43,75%. Deze belastingdruk blijft naar verwachting in de toekomst nagenoeg gelijk. Bij een (zeer) laag rendement pakt de heffing van vennootschapsbelasting en later inkomstenbelasting in box 2 over het werkelijke rendement voordeliger uit dan de forfaitaire vermogensrendementsheffing in box 3. Rendementen kunnen natuurlijk ook weer gaan stijgen.

Behalve met een BV kunt u ook met bepaalde andere situaties hetzelfde effect bereiken. Bijvoorbeeld door privévermogen te storten in een NV, een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of een open commanditaire vennootschap (OCV). In bepaalde situaties kunt u het ingebrachte kapitaal weer uit de BV of de andere structuur halen. Als het om een BV of een NV gaat, dan moet u hiervoor naar de notaris. Voor een OFGR of een OCV hoeft dat niet. De wetgever heeft hiervoor bepaalde voorwaarden gesteld, zoals termijnen die u in acht moet nemen bij een vermogensovergang tussen de boxen 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de situatie kan er een termijn van 3, 6 of 18 maanden van toepassing zijn.

Brengt u privévermogen onder in een BV of andere structuur uitsluitend in verband met het verschil in tarief tussen de verschillende inkomensboxen? Let u vooral dan ook op de nadelen die daaraan vastzitten. Het voordeel moet immers opwegen tegen alle te maken kosten. Daarbij gaat het onder andere om kosten voor het opzetten en onderhouden van de gekozen structuur. En ook om kosten als op een later moment het tariefvoordeel niet meer (voldoende) aanwezig blijkt te zijn.

Een ander aandachtpunt is dat Nederland naar verwachting in 2018 een ‘UBO-register’ gaat invoeren overeenkomstig Europese afspraken. Dat betekent dat veel organisaties bepaalde gegevens over hun uiteindelijk belanghebbenden in een deels openbaar register moeten vermelden.  Dat is ook een gevolg van het onderbrengen van vermogen in bijvoorbeeld een BV.

Maximaal sparen via een lijfrente

Het kabinet-Rutte III heeft bekendgemaakt dat u over een aantal jaren minder geld van de Belastingdienst terugkrijgt als u spaart voor uw pensioen via een lijfrente. Daarom kan het verstandig zijn dit jaar nog maximaal te sparen via een lijfrente. Wilt u uitrekenen hoeveel u maximaal mag sparen dit jaar? Kijk dan op www.abnamro.nl/nl/prive/pensioen/jaarruimte-berekenen.html. Overigens betaalt u over de waarde van de lijfrente geen inkomstenbelasting in box 3.


2. Eindejaarstips voor uw eigen huis

Eigenwoningschuld aflossen

Heeft u nog voordeel van de (hypotheek)renteaftrek voor uw eigen huis? U kunt dat laten berekenen. Misschien is het fiscaal aantrekkelijker voor u om uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook als u nog recht op renteaftrek heeft, kan aflossen interessant zijn. Dat kan met name het geval zijn als het netto rendement in box 3 in de toekomst lager is dan de netto financieringslast. De financieringsrente is in 2017 nog slechts tegen maximaal 50% aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit percentage gaat in 2018 naar maximaal 49,5% en in 2019 naar maximaal 49%. De regering wil deze maximale aftrek in de jaren 2020-2023 versneld afbouwen, in 4 stappen van 3%-punten naar het dan geldende basistarief in box 1 van de inkomstenbelasting van circa 37%.

Als de eigenwoningschuld is afgelost, of een kleine eigenwoningschuld overblijft, dan betaalt u volgens de huidige regels geen inkomstenbelasting over het positieve saldo van het eigenwoningforfait (de bijtelling in box 1 voor de eigenaar-bewoner) dat resteert na verrekening van de aftrekbare rente(kosten). De regering wil deze ‘Hillen-aftrek’ vanaf 2019 stapsgewijs afbouwen in 30 jaar.

Als u wilt aflossen, dan moet u vanzelfsprekend wel voldoende eigen middelen daarvoor beschikbaar hebben. Of aflossen interessant is, hangt onder andere af van het rendement dat u in box 3 behaalt. Tevens kunt u hierbij een box 3-voordeel van maximaal circa 1,6% van het bedrag van de aflossing behalen in 2018 mits de aflossing nog vóór 1 januari 2018 plaatsvindt. U moet dan wel rekening houden met de benodigde afhandelingsperiode. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen.

Let op beëindiging regeling restschulden

De rente(kosten) van restschulden voor uw eigen huis is/zijn gedurende maximaal 15 jaar aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Een restschuld doet zich bijvoorbeeld voor als uw eigenwoningschuld bij de overdracht hoger is dan de verkoopprijs, na aftrek van verkoopkosten, zoals makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel. Voor bovengenoemde aftrek is vereist dat de restschuld is ontstaan in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Uit het Belastingpakket 2018 en uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat de regering deze regeling niet gaat verlengen na 2017. De aftrek geldt dan ook wel voor een restschuld die uiterlijk op 31 december 2017 is ontstaan. En niet als de restschuld na 2017 ontstaat. Als u nog op tijd van de restschuldfaciliteit gebruik wilt maken, moet u het huis uiterlijk op 31 december 2017 hebben ‘vervreemd’. Meestal is dit het moment van het passeren van de koopakte.

3. Eindejaarstips voor ondernemers

Onderhoud aan pensioen

Sinds 1 juli 2017 is het niet langer toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen in bijvoorbeeld een BV. Heeft u al een besluit genomen wat u met uw pensioen in eigen beheer gaat doen? Zo niet, dan is het verstandig om dat uiterlijk nog dit jaar te doen. Besluit u namelijk uw pensioen in eigen beheer af te kopen? Dan is dat in de meeste gevallen verstandig om dat nog in 2017 te doen. Dit jaar krijgt u namelijk de hoogste afkoopkorting. Formeel kunt u nog tot eind 2019 een besluit nemen. Nu u geen pensioen in eigen beheer meer mag opbouwen, is het verstandig te bekijken of u voldoende inkomen en/of vermogen heeft op het moment dat u stopt met werken. Daarnaast is het verstandig door te (laten) rekenen wat de gevolgen zijn als u onverhoopt komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt.

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor een van deze eindejaarstips kiest.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Van gedachten wisselen met een specialist?

 • Wanneer het u uitkomt
 • Vrijblijvend
 • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...